Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Nowe kary w Prawie energetycznym

Nowe kary w Prawie energetycznym

Prezydent w sobotę podpisał nowelizację Prawa energetycznego, która umożliwia realizację rozporządzenia o przejrzystości hurtowych rynków energii (REMIT). Przepisy wprowadzają nowe kary. Za co i na kogo mogą zostać nałożone?   

Dotyczy: implementacja REMIT
Tytuł: ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Etap: Prezydent - podpis
Następny etap: ogłoszenie w Dzienniku Ustaw

0 ole

0 olePrezydent w sobotę podpisał nowelizację Prawa energetycznego, która umożliwia realizację rozporządzenia o przejrzystości hurtowych rynków energii (REMIT). Przepisy wprowadzają nowe kary. Za co i na kogo mogą zostać nałożone?   

Dotyczy: implementacja REMIT
Tytuł: ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Etap: Prezydent – podpis
Następny etap: ogłoszenie w Dzienniku Ustaw

Kluczowa zmiana to rozszerzenie uprawnień kontrolnych Urzędu Regulacji Energetyki oraz wprowadzenie nowych przepisów karnych do Prawa energetycznego.

Przepisy poddają kontrakty zawierane na rynku energii kontroli podobnej do tej, jaką objęty jest rynek akcji. Dlatego w ustawie pojawiają się takie terminy jak „informacja wewnętrzna” i „manipulacja na rynku”, a pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki zyskali szerokie uprawnienia do kontroli firm energetycznych, łącznie z przeszukaniem pomieszczeń i pojazdów (za zgodą sądu), jeżeli będzie taka konieczność, także z pomocą Policji. Kontrolerzy z URE będą mogli także zająć akta i nośniki przedsiębiorstwa na okres do 7 dni.

W sprawach manipulacji lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej w zakresie produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które nie są instrumentami finansowymi, Prezes URE będzie mógł przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, a jeśli znajdzie do tego przesłanki, także „kontrolę REMIT”. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa Prezes URE złoży zawiadomienie do prokuratury.  

Przepisy mają uniemożliwić m.in. manipulacje rynkowe polegające np. na przekazywaniu informacji o awaryjnym odstawieniu bloków energetycznych najpierw traderom z tej samej grupy energetycznej. Tego typu informacje powinny być od razu upubliczniane przez elektrownie, aby każdy z uczestników rynku miał taką samą możliwość działania na rynku.

Zgodnie z przyjętą ustawą URE będzie współpracować w tym zakresie także z KNF i UOKiK.

Manipulacja na rynku i wykorzystanie informacji wewnętrznej w obrocie zagrożone są grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Nieznacznie niższą karą (grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 3 lat) zagrożone jest przekazanie (nie mylić z upublicznieniem) informacji wewnętrznej innej osobie (poza standardowymi czynnościami służbowymi), nakłanianie innej osoby do wykorzystania takiej informacji w handlu, a także nie przekazanie informacji o możliwości podejrzenia przestępstwa przez maklera.

Polska wprowadza przepisy z ponaddwuletnim opóźnieniem. Czas na to upłynął 29 czerwca 2013 roku.

Podpisany tekst ustawy

Rynek energii rozwija:

Zaangażowanie się polskich firm w rozbudowę elektrowni atomowej na Ukrainie i import energii elektrycznej ze wschodu to mrzonki. Nikłe nadzieje Ukraińców rozwiewa wicepremier Janusz Piechociński.

poczenia energetyczne polski
Rynek energii rozwija:

Przed wyborami żadne ważne decyzje dotyczące górnictwa nie zapadną i  nie powinny zapaść. Nowy rząd nie będzie miał rąk związanych zawartym w styczniu niefortunnym porozumieniem Ewy Kopacz ze związkami.

wydajnosc

Dotyczy: aukcje OZE
Tytuł: ustawa o OZE
Etap: stosowanie

Liczba firm, które do tej pory złożyły wnioski o zaświadczenie pozwalające na wzięcie udziału w pierwszej aukcji OZE nie zaskakuje, ale liczba wydanych zaświadczeń i podejście URE do transparentności aukcji już może zaskoczyć.

0 ole
Rynek energii rozwija:

Czekając na raporty Polskich Sieci Elektroenergetycznych i Urzędu Regulacji Energetyki jedno możemy stwierdzić na pewno już dziś: sierpniowy deficyt mocy powinien być zaczynem dyskusji wewnątrz środowiska energetyków, dyskusji, która pomoże nam uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

baner 20 stopien zasilania
Rynek energii rozwija: