Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. XII Meeting Gospodarczy KIG

XII Meeting Gospodarczy KIG

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje XII Meeting Gospodarczy, który odbędzie się 13 listopada 2023 r., w godz. 11.00-14.45 w Radisson Collection Hotel, przy ul. Grzybowskiej 24, w Warszawie.
klimatyczna-2023-800×480-baner

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Ku energetyce przyszłości z zachowaniem konkurencyjności i bezpieczeństwa”

Organizowane z inicjatywy Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG i pod jego merytorycznym nadzorem wydarzenie – jak co roku – będzie okazją do dyskusji oraz przedstawienia stanowisk wobec wyzwań stojących przed polityką energetyczną Polski. Debaty prowadzone w trakcie tegorocznej edycji Meetingu Gospodarczego będą dotyczyły takich zagadnień jak m.in.: suwerenność energetyczna Polski, aktualny stan europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej, sytuacja na krajowym rynku energetycznym, znaczenie OZE dla niezależności energetycznej Polski, kierunki modernizacji systemu wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji energii. Założeniem Meetingu będzie opracowanie IX Apelu Warszawskiego Krajowej Izby Gospodarczej.

W konferencji uczestniczą corocznie eksperci reprezentujący gospodarkę polską i europejską, naukę, energetykę, ochronę środowiska, partnerów społecznych oraz przedstawiciele administracji publicznej, ambasad i kręgów dyplomatycznych w Polsce oraz  mediów.

Informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie KIG:

XII Meeting Gospodarczy KIG odbywa się pod honorowym patronatem: Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

Partnerzy XII Meetingu Gospodarczego: Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polska Grupa Górnicza S.A., Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.

Dodatkowe informacje:

Grzegorz Stańczak

tel.: 22 630 96 12

e-mail: [email protected]

  Patronaty hoNOROWE       Ministerstwo Rozwoju I TECHNOLOGII    
      MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH    
      MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA    

Partnerzy

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) jest federacją, której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców paliw i energii w Polsce. Celem Forum

jest dążenie do stworzenia w Polsce przyjaznych warunków do rozwoju przemysłowej działalności produkcyjnej, w szczególności poprzez obniżanie kosztów energii elektrycznej, ciepła i gazu, poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki przemysłowej

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego jest samorządnym i niezależnym związkiem pracodawców. Jego zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków wobec organów władzy państwowej oraz samorządowej. Celem ZP PPWB jest podejmowanie wszelkich działań związanych z podkreślaniem roli branży wydobycia węgla brunatnego jako niezbędnego stabilizatora systemu energetycznego w okresie transformacji energetycznej i tym samym bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz znaczenia dla gospodarki krajowej i lokalnej.

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie jest stowarzyszeniem działającym

od ponad 30 lat w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, zrzeszającym wszystkie elektrownie zawodowe w Polsce. Głównym celami Towarzystwa jest zapewnienie racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego elektrowni oraz współdziałania w celu inicjowania postępu technicznego, zmniejszenia oddziaływania na środowisko, zapewniania bezpieczeństwa energetycznego dostępnymi źródłami wytwórczymi.

Polska Grupa Górnicza S.A. – największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie

i największy producent węgla kamiennego w UE. Nowe przedsięwzięcia jak wejście

na rynek fotowoltaiki, rozwój nowych usług w oparciu o infrastrukturę i potencjał górnictwa oraz budowa pierwszej w Polsce instalacji zgazowania węgla do metanolu sprawiają, że w perspektywie dekady PGG stanie się silnym podmiotem nie tylko

w branży wydobywczej lecz także w energetyce odnawialnej, usługach konstrukcyjnych oraz karbochemii.

PATRONI MEDIALNI

Zagraniczna prasówka energetyczna: Chińskie elektryki obniżają popyt na europejskie aluminium; Zielone subsydia w służbie słusznej sprawy; Dlaczego morskie wiatraki nie chcą się kręcić w USA; Kto kontroluje kluczowe surowce dla nowej energetyki.
Huta aluminium fot. Norsk Hydro
W 2022 r. pojazd elektryczny wyprodukowany w Europie zawierał średnio 283 kg aluminium w porównaniu z 169 kg w samochodach z silnikami spalinowymi. Fot. Norsk Hydro
Technologie wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija: