Menu
Patronat honorowy Patronage

Kto zainwestuje w Nową Kompanię Węglową? Jest decyzja rządu

Nowa Kompania Węglowa bez energetyki za to z Towarzystwem Finansowym Silesia, które dostanie 1,2 mld zł w akcjach – taki scenariusz ma dzisiaj zaakceptować rząd. Teraz los całej operacji ratowniczej leży w rękach Komisji Europejskiej.

Nowa Kompania Węglowa bez energetyki za to z Towarzystwem Finansowym Silesia, które dostanie 1,2 mld zł w akcjach – taki scenariusz ma dzisiaj zaakceptować rząd. Teraz los całej operacji ratowniczej leży w rękach Komisji Europejskiej.

8 września rząd zdecydował o dokapitalizowaniu Towarzystwa Finansowego Silesia akcjami PGE, PZU i PGNiG, wartymi w sumie ok. 1,2 mld zł. W zamyśle rządu to właśnie  TF Silesia ma być głównym ratunkowym wehikułem inwestycyjnym i w przyszłości głównym akcjonariuszem nowej Kompanii Węglowej. TF Silesia jest holdingiem skupiającym kilka śląskich firm, m.in Walcownię Rur Jedność. W przeszłości Towarzystwo było już wykorzystywane  do ratowania państwowych firm, w ten sposób zostało udziałowcem PLL LOT.

Teraz TF Silesia ma dokapitalizować Kompanię, ale nie wnosząc bezpośrednio akcji otrzymanych od Skarbu Państwa.  Według naszych informacji Towarzystwo będzie pożyczać pieniądze pod zastaw tych papierów, a potem gotówką dokapitalizuje Nową Kompanię. W tym roku będzie to ok. 800 mln zł, w następnym zapewne drugie tyle. Nie wiadomo ile TF Silesia zdoła pożyczyć, prawdopodobnie ok 60 proc. wartości akcji liczonej jako średnia z kilku miesięcy. Banki zwykle wpisują w takiej sytuacji do umów możliwość ich wypowiedzenia jeśli kurs akcji spadnie poniżej określonego poziomu.

Drugi udziałowiec Węglokoks zapłacił już 500 mln zaliczki ( notabene został w tym celu dokapitalizowany przez skarb)  za cztery rybnickie kopalnie, które utworzyły spółkę Węglokoks Rybnicki Okręg Węglowy.  Ta spółka będzie zaczynem nowej Kompanii. Dodatkowo część zadłużenia Kompanii wobec Węglokoksu zostanie skonwertowane na akcje.

Kolejny akcjonariusz czyli Polskie Inwestycje Rozwojowe włoży ok. 200 mln zł za pośrednictwem Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorców. Decyzję w sprawie inwestycji PIR podejmuje Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele PIR, BGK oraz trzech niezależnych, którzy także poparli inwestycję w nową KW.

Czy ten plan ma szanse się powieść? Pierwszym testem będzie Komisja Europejska. Wprawdzie rząd traktuje całą operację  z nową Kompanią jako inwestycję, a nie pomoc publiczną, ale nie wiadomo czy Bruksela podziela ten pogląd.  Wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk kolejny raz spotkał się 8.09 się z urzędnikami KE aby przekonywać ich do poparcia planu. Według naszych źródeł w rządzie na razie Bruksela prezentuje „dużo wyrozumiałości”. Pytanie czy ta wyrozumiałość będzie trwała…

Na powstanie nowej Kompanii czekają też banki, które pożyczyły Kompanii 1,2 mld zł.

Dokapitalizowanie nowej Kompanii Węglowej to dopiero pierwsza część operacji i to łatwiejsza część. W ślad za tym musi pójść restrukturyzacja, zamykanie kolejnych nierentownych kopalń, zmiana zasad wynagradzania, cięcie kosztów. Będzie to musiał zrobić każdy rząd, niezależnie od tego ile obietnic teraz składa.

Państwowa kontrola nad górnictwem, tłumaczona potrzebą zachowania bezpieczeństwa energetycznego państwa, działa dokładnie odwrotnie. Od lat podkopuje obecny fundament tego bezpieczeństwa. Historia ostatnich 25 lat pokazuje, że mówienie o efektywnym górnictwie pod państwową kontrolą to drwina z wyborców.
abr

Komisja nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych zajmie się poprawkami Senatu do ustawy implementującej REMIT na posiedzeniu 8 września. Jakie zmiany zaproponowali senatorowie?

Dotyczy: implementacja REMIT
Tytuł: projekt ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Etap: Sejm - prace w komisji po poprawkach Senatu
Następny etap: Sejm - głosowanie nad poprawkami Senatu

Do paryskiego szczytu klimatycznego coraz bliżej. Wciąż jednak trudno przewidzieć jaki ostatecznie kształt przyjmie szumnie zapowiadane globalne porozumienie. To, co wiemy, to z jakimi propozycjami przyjadą do Paryża główni gracze przy emisyjnym stoliku.

Polska Grupa Energetyczna nie tylko przeszacowała wartość swoich kluczowych elektrowni o ok. 9 mld zł w dół, ale też zapowiada rewizję strategii biznesowej. Będzie ograniczenie inwestycji, próby cięcia kosztów i większy nacisk na dywersyfikację miksu paliwowego.