Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Samochody elektryczne na buspasach – rząd rozwiewa wątpliwości dot. Prawa o ruchu drogowym

Samochody elektryczne na buspasach – rząd rozwiewa wątpliwości dot. Prawa o ruchu drogowym

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym samochody elektryczne mogą poruszać się „po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów”. Nie dla wszystkich miast jest jasne, czy elektryki mogą się poruszać po wszystkich buspasach w całej Polsce, czy tylko po tych, które wyznaczą im zarządcy dróg. Ministerstwo Energii rozstrzygnęło wątpliwości w wykładni art. 148a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Gdy miesiąc po wejściu w życie nowych przepisów zapytaliśmy przewoźników miejskich, czy szkolą swoich kierowców w związku ze zmianą prawa, aby uniknąć nerwowych sytuacji, uzyskaliśmy od jednego z nich informację, że „zgodnie z art. 148a ustawy decyzję o wykorzystaniu buspasów przez samochody z napędem elektrycznym podejmuje zarządca drogi czyli w naszym przypadku Zarząd Dróg Miejskich, a takiej decyzji jeszcze nie ma. Jeśli zostanie podjęta, poinformujemy o tym naszych pracowników.”

To stanowisko wzbudziło obawy Obserwatora Legislacji Energetycznej o możliwość rozbieżnej interpretacji przepisu zgodnie z którym „[…] dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów […]”. Poprosiliśmy więc projektodawców o wyjaśnienie kontekstu w jakim zostało użyte sformułowanie „wyznaczonych przez zarządcę drogi”.

W przesłanej na prośbę portalu WysokieNapiecie.pl informacji, Ministerstwo Energii zwraca uwagę, że „zgodnie z art. 148a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) do dnia 1 stycznia 2026 roku dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów (buspasach). Na podstawie tego przepisu wszystkie pojazdy elektryczne mogą poruszać się w Polsce po wszystkich buspasach.”

Jak czytamy dalej „na podstawie art. 148a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami. Według brzmienia tego przepisu zarządca drogi może wprowadzić ograniczenia w poruszaniu się pojazdów elektrycznych po buspasach, w zależności od liczby osób poruszających się tymi pojazdami. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że przepis ten ma formę fakultatywną i podjęcie decyzji i ewentualnych ograniczeniach leży w gestii zarządcy drogi.”

Informacja Ministerstwa Energii, łącznie z uzasadnieniem do ustawy, czy opinią mec. Filipa Opoki z kancelarii DLA Piper, którą cytowaliśmy kilka dni temu (zobacz: „Elektryki” mogą jeździć po buspasach i parkować za darmo, ale mandat i tak dostaną) ostatecznie rozwiewa wątpliwości części miast, przewoźników komunalnych, a nawet komendy Policji.

Serwis cytuje artykuł dotyczący opłat za ładowanie samochodów elektrycznych
internet wmediach
Pikio.pl cytuje informacje naszego portalu dotyczące nowej "opłaty paliwowej"
internet wmediach

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!