Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Jak obliczać pomoc publiczną do aukcji OZE?

Jak obliczać pomoc publiczną do aukcji OZE?

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt rozporządzenia regulującego zasady obliczania maksymalnej pomocy publicznej jaką będą mogli uzyskać inwestorzy startujący w aukcjach OZE. Przepisy zawierają rozwiązania korzystne dla producentów "zielonej" energii. 

Dotyczy: obliczanie wartości pomocy publicznej do aukcji OZE
Tytuł: Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii
Wykonuje: ustawa o OZE
Etap: konsultacje społeczne
Następny etap: minister

ole 220

ole 220Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt rozporządzenia regulującego zasady obliczania maksymalnej pomocy publicznej jaką będą mogli uzyskać inwestorzy startujący w aukcjach OZE. Przepisy zawierają rozwiązania korzystne dla producentów „zielonej” energii. 

Dotyczy: obliczanie wartości pomocy publicznej do aukcji OZE
Tytuł: Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii
Wykonuje: ustawa o OZE
Etap: konsultacje społeczne
Następny etap: minister

{norelated}Krótkie rozporządzenie, zawierające przede wszystkim wzór służący do obliczania pomocy publicznej przyznanej instalacji OZE m.in. w formie zielonych certyfikatów, dotacji, ulg podatkowych i zwolnień od opłat.

Korzystnym dla części inwestorów rozwiązaniem jest możliwość uwzględnienia w kalkulacji albo rzeczywistych przychodów ze sprzedaży zielonych certyfikatów, albo cen transakcyjnych z TGE. Na uprzywilejowanej pozycji będą Ci wytwórcy energii z OZE, którzy sprzedawali certyfikaty blisko opłaty zastępczej, a uwzględnią ich średnia cenę giełdową.

Konsultacje społeczne zaplanowano do 2 września 2015 roku.

Tekst rozporządzenia wraz z informacją o konsultacjach

 

Rynek energii rozwija:

Cytowany na stronach "Dziennika" red. Bartłomiej Derski tłumaczy tło sporu na linii Ministerstwo Skarbu Państwa - państwowe grupy energetyczne o ratowanie państwowych kopalń.