Menu
Patronat honorowy Patronage

Jak obliczać pomoc publiczną do aukcji OZE?

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt rozporządzenia regulującego zasady obliczania maksymalnej pomocy publicznej jaką będą mogli uzyskać inwestorzy startujący w aukcjach OZE. Przepisy zawierają rozwiązania korzystne dla producentów "zielonej" energii. 

Dotyczy: obliczanie wartości pomocy publicznej do aukcji OZE
Tytuł: Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii
Wykonuje: ustawa o OZE
Etap: konsultacje społeczne
Następny etap: minister

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt rozporządzenia regulującego zasady obliczania maksymalnej pomocy publicznej jaką będą mogli uzyskać inwestorzy startujący w aukcjach OZE. Przepisy zawierają rozwiązania korzystne dla producentów „zielonej” energii. 

Dotyczy: obliczanie wartości pomocy publicznej do aukcji OZE
Tytuł: Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii
Wykonuje: ustawa o OZE
Etap: konsultacje społeczne
Następny etap: minister

{norelated}Krótkie rozporządzenie, zawierające przede wszystkim wzór służący do obliczania pomocy publicznej przyznanej instalacji OZE m.in. w formie zielonych certyfikatów, dotacji, ulg podatkowych i zwolnień od opłat.

Korzystnym dla części inwestorów rozwiązaniem jest możliwość uwzględnienia w kalkulacji albo rzeczywistych przychodów ze sprzedaży zielonych certyfikatów, albo cen transakcyjnych z TGE. Na uprzywilejowanej pozycji będą Ci wytwórcy energii z OZE, którzy sprzedawali certyfikaty blisko opłaty zastępczej, a uwzględnią ich średnia cenę giełdową.

Konsultacje społeczne zaplanowano do 2 września 2015 roku.

Tekst rozporządzenia wraz z informacją o konsultacjach

 

Cytowany na stronach "Dziennika" red. Bartłomiej Derski tłumaczy tło sporu na linii Ministerstwo Skarbu Państwa - państwowe grupy energetyczne o ratowanie państwowych kopalń.