Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Płatne
  4. >
  5. Reforma planowania przestrzennego ograniczy fotowoltaikę na gruntach rolnych

Reforma planowania przestrzennego ograniczy fotowoltaikę na gruntach rolnych

Do Sejmu trafił rządowy projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
fotowoltaika farma pv fot. Corab SA 6

Wykup dostęp online i przeczytaj do końca

Kup dostęp
Zielone technologie rozwijają:
Materiał Partnera
Clean Hydrogen Partnership (Partnerstwo Czystego Wodoru) wybrało 9 projektów Dolin Wodorowych na podstawie wniosków o dofinansowanie z pierwszego zaproszenia w 2022. Łączne finansowanie, o które wnioskowano dla 9 Dolin Wodorowych, wynosi 105,4 mln EUR. Celem programu jest stworzenie europejskich technologii wodorowych, które będą miały szeroki wpływ na stworzenie ekonomii wodorowej.
doliny wodorowe
Mapa dolin wodorowych. Źródło: ARP
Technologie wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Rząd zaproponuje wypłacanie rekompensat odbiorcom, którzy w razie wprowadzenia stopni zasilania będą zmuszeni do ograniczenia poboru energii elektrycznej. Ministerstwo klimatu doszło do wniosku, że groźba kar dla niestosujących się do ograniczeń to za mało. Dodatkowo chce wynagradzać odbiorców.
prad rozdzielnia energia wylaczanie zasialanie
Pomimo tego, że magazyny energii niwelują skutki niestabilnego charakteru pracy instalacji OZE, a także stabilizują pracę sieci, to wciąż uzyskanie warunków przyłączenia magazynu energii nie jest łatwe. Wynika to przede wszystkim ze stanu sieci energetycznych
Magazyny energii
Magazyny energii
Technologie wspiera: