Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Odnawialne źródła energii
  4. >
  5. Wodór
  6. >
  7. REPowerUE wzmacnia Doliny Wodorowe

REPowerUE wzmacnia Doliny Wodorowe

Materiał Partnera
Clean Hydrogen Partnership (Partnerstwo Czystego Wodoru) wybrało 9 projektów Dolin Wodorowych na podstawie wniosków o dofinansowanie z pierwszego zaproszenia w 2022. Łączne finansowanie, o które wnioskowano dla 9 Dolin Wodorowych, wynosi 105,4 mln EUR. Celem programu jest stworzenie europejskich technologii wodorowych, które będą miały szeroki wpływ na stworzenie ekonomii wodorowej.
doliny wodorowe
Mapa dolin wodorowych. Źródło: ARP

Partnerstwo Czystego Wodoru to projekt realizowany w ramach REPowerEU – planu Komisji Europejskiej polegającego na uniezależnieniu Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r. w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Budowa gospodarki wodorowej w ciągu najbliższych lat ma w tym geostrategicznym planie kluczowe znaczenie. A rozwój Dolin Wodorowych da solidne podstawy biznesowe do realizacji ambitnych założeń tego przedsięwzięcia.

Doliny rozpoczną teraz negocjacje w sprawie umów o dofinansowanie, które mają zostać zakończone wiosną tego roku. Projekty koncentrują się na produkcji czystego wodoru i dotyczą różnych zastosowań w sektorach energii, transportu i przemysłu. Oczekuje się, że projekty będą w stanie zmobilizować inwestycje w wysokości co najmniej 5-krotności finansowania unijnego lub powyżej 0,5 mld euro.

Czym są Doliny Wodorowe?

To regionalne przedsięwzięcia polityczno-społeczno-gospodarcze, które łączą różnych interesariuszy: administrację rządową, administrację lokalną, naukę, biznes oraz organizacje NGO.

Głównym zadaniem Dolin jest tworzenie podstaw dla rozwoju nowych gałęzi gospodarki, dzięki wzmacnianiu gospodarki wodorowej i koordynacji zmian regulacyjnych, w tym przekazywanie praktycznych wskazówek dla ustawodawcy i regulatora np. w kwestiach bezpieczeństwa, standardów i norm, itp.

Doliny Wodorowe przyczyniają się do realizacji celów REPowerEU poprzez zwiększenie produkcji i dostaw zielonego wodoru, a co za tym idzie, zaspokojenie rosnącego popytu ze strony przemysłu, transportu i innych sektorów. Komisja Europejska przydzieliła Partnerstwu na rzecz Czystego Wodoru dodatkowe 200 mln euro, aby do 2025 r. podwoić liczbę dolin wodorowych w Europie.

Warto podkreślić, że Clean Hydrogen Partnership przygotował dotacje dla 2 sztandarowych Dolin Wodorowych (projekty o skali znacznie większej niż dotychczas wspierane – tj. produkujące co najmniej 5000 ton H2/rok, z powiązaniami z innymi miejscami produkcji wodoru lub zużyciem poza granicami projektu). Pierwszy z nich obejmie obszar północnego Adriatyku (obejmujący Chorwację, Region Autonomiczny Friuli-Wenecja Julijska we Włoszech i Słowenię), a drugi ma na celu budowę korytarza wodorowego przez kraje nadbałtyckie, w tym Estonię i południową Finlandię.

doliny wodorowe
Mapa dolin wodorowych

– Rządy Republiki Chorwacji, Republiki Słowenii i Regionu Autonomicznego z Friuli Venezia Giulia we Włoszech wraz z wiodącym partnerem HSE i Partnerstwem przyjęły bardzo ciepło wybór projektu Doliny Wodorowej Północnego Adriatyku, flagowej inicjatywy w Europie Środkowo-Południowej, która ułatwi przejście do zintegrowanego ekosystemu z udziałem sektorów przemysłu, energii i transportu oraz zacieśnienie współpracy w zakresie badań i innowacji w celu rozwoju łańcucha dostaw wodoru – powiedział Stephen Taylor, Dyrektor ds. Badań i Innowacji w Area Science Park i Koordynator połączonych grup roboczych ds. Doliny Wodorowej Północnego Adriatyku .

Projekt koordynowany przez głównego słoweńskiego producenta energii elektrycznej, HSE, wspierany przez ECUBES, obejmuje 34 organizacje rządowe, badawcze i przemysłowe i obejmuje cały łańcuch wartości, od produkcji, poprzez magazynowanie i dystrybucję, aż po końcowe wykorzystanie wodoru jako kluczowego nośnika energii do wielu sektorów. Kwota dofinansowania to 25 mln euro.

Druga ponadnarodowa Dolina Wodorowa skupia 44 organizacje z regionów wokół Morza Bałtyckiego. Kwota finansowania, o którą wnioskowano w ramach partnerstwa na rzecz czystego wodoru, wynosi 25 mln EUR.

Ponadto Partnerstwo Czystego Wodoru rozpoczęło przygotowania do dotacji dla 7 projektów Dolin Wodorowych na mniejszą skalę (co najmniej 500 ton H2 rocznie), koncentrując się na obszarach Europy, w których nie ma dolin H2 lub są one ograniczone. Każda z nich zostanie dofinansowana kwotą 8 mln EUR.

Wszystkie działania podejmowane w ramach Partnerstwa Czystego Wodoru to silny impuls również dla polskiego biznesu z sektora zielonej energii. Firmy szykują się na wodorową rewolucję, a te zaangażowane w rozwiązania dla motoryzacji i transportu publicznego na płynne przejście z emobilności na wodoromobilność.

Impact CleanPowerTechnology, lider na rynku tradycyjnych systemów bateryjnych dla sektora transportowego już teraz wspólnie z partnerami Toshibą oraz ITOCHU wdraża stacjonarne wodorowe ogniwo paliwowe, służące do produkcji energii i ciepła, dedykowane użytkownikom zarówno z domeny publicznej,  jak też prywatnej. Nadwyżki produkowanego w Dolinach wodoru z powodzeniem będą służyć szpitalom, obiektom użytku publicznego oraz celom przemysłowym i rolnictwu. Stanie się to, gdy powstanie w Polsce efektywny ekosystem wodorowy.

Dlatego tak ważny jest dynamiczny rozwój Dolin Wodorowych w Polsce. Ich powodzenie to pewniejsza komercjalizacja polskich technologii wodorowych takich jak ogniwo paliwowe IMPACT, poprawa konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz łączenie producentów wodoru z odbiorcami – off-takerami. Nowe modele biznesowe oparte o czysty wodór i technologie wodorowe powstałe w Dolinach obniżą ryzyka dla inwestorów, a poprzez wpisanie się  w europejski ekosystem wodorowy przyspieszą komercjalizację projektów ułatwiając dostęp do rynkowego finansowania kredytowego.

Krzysztof Dresler

Dyrektor Projektów Wodorowych ICPT

Przewodniczący Komitetu Wodorowego PSPA

Technologie wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Rząd zaproponuje wypłacanie rekompensat odbiorcom, którzy w razie wprowadzenia stopni zasilania będą zmuszeni do ograniczenia poboru energii elektrycznej. Ministerstwo klimatu doszło do wniosku, że groźba kar dla niestosujących się do ograniczeń to za mało. Dodatkowo chce wynagradzać odbiorców.
prad rozdzielnia energia wylaczanie zasialanie
Pomimo tego, że magazyny energii niwelują skutki niestabilnego charakteru pracy instalacji OZE, a także stabilizują pracę sieci, to wciąż uzyskanie warunków przyłączenia magazynu energii nie jest łatwe. Wynika to przede wszystkim ze stanu sieci energetycznych
Magazyny energii
Magazyny energii
Technologie wspiera:
O ile spada zasięg samochodu elektrycznego zimą? Z czego to wynika i dlaczego niekoniecznie z ogrzewania? Czy bateria traci pojemność na mrozie? Przeanalizowaliśmy tysiące danych z naszych zimowych testów elektryków na drogach Polski, Arktyki i Alp oraz dziesiątki badań, aby wytłumaczyć Wam, jak to działa i czego realnie można spodziewać się zimą po elektrykach.
ev zuzycie energii zima kwh