Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Energetyka konwencjonalna
  4. >
  5. Węgiel kamienny
  6. >
  7. Rekordowa produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2022

Rekordowa produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2022

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2022 roku osiągnęła najwyższy poziom w historii, przekraczając 175 TWh. Spadek generacji w elektrowniach gazowych i węglowych z nawiązką odrobił ogromny wzrost w elektrowniach wiatrowych i słonecznych, a Polska pierwszy raz od lat wróciła na pozycję eksportera energii elektrycznej. Łączna moc elektrowni w systemie to już niemal 60 GW, a to dopiero początek mega cyklu inwestycyjnego.
zuzycie energii elektrycznej polsce 2022

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2022 roku

Wyniosła 175,2 TWh. W sumie krajowe elektrownie wygenerowały o 1,6 TWh (0,91%) więcej niż w 2021 roku – wynika ze wstępnych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To najwyższy poziom produkcji w historii naszego kraju.

Wzrost krajowej produkcji osiągnęliśmy pomimo znaczącego spadku generacji w elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi. W 2022 roku dostarczyły one odbiorcom o 7 TWh mniej niż rok wcześniej. Największy spadek odnotowały elektrownie na węgiel kamienny, którym brakowało paliwa (o ponad 5 TWh) i na gaz ziemny, który, ze względu na wojnę handlową z Rosją, znacząco podrożał (o ponad 3 TWh). Nieznacznie (o 2 TWh) wzrosła natomiast generacja z węgla brunatnego (pomimo wysokich cen CO2).

Moc elektrowni i produkcji energii elektrycznej w Polsce 1918-2022

W tym samym czasie o niemal 9 TWh wzrosła produkcja z odnawialnych źródeł energii. W 2022 roku elektrownie fotowoltaiczne w Polsce podwoiły swoją generację, dostarczając o niemal 5 TWh więcej niż rok wcześniej. O jedną czwartą więcej (4 TWh) dostarczyły także elektrownie wiatrowe. Generacja w elektrowniach wodnych, na biomasę i biogazowniach nieznacznie spadła.

Zmalało także – o 0,5% r/r − zapotrzebowanie odbiorców na prąd. W 2022 roku zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 173,5 TWh i było o niemal 1 TWh mniejsze niż w 2021 roku.

Eksport prądu najwyższy od 15 lat

W efekcie Polska, pierwszy raz od 2015 roku, wygenerowała nadwyżkę energii elektrycznej, którą sprzedaliśmy sąsiadom. Według wstępnych szacunków fizycznie dostarczyliśmy im o niemal 2 TWh niż wpłynęło do nas z zagranicy. Natomiast dane nt. wymiany handlowej z poszczególnymi państwami wskazują na blisko 1 TWh uzgodnionej wymiany transgranicznej, a więc przepływów wynikających z zawartych transakcji giełdowych lub zrealizowanych umów pozagiełdowych (jak na połączeniu z Ukrainą, zanim Rosja zaczęła niszczyć ukraińską infrastrukturę elektroenergetyczną). W sumie sam wolumen eksportu, na poziomie 11 TWh, był najwyższy od co najmniej 15 lat.

Przepływy energii elektrycznej na granicach Polski
Eksport handlowy energii elektrycznej w wysokości 11 TWh był najwyższy od 15 lat

Odnotowaliśmy za to jeszcze inny rekord, daleko pozostawiając ostatnie 100 lat rozwoju energetyki w naszym kraju. W ciągu roku w Polsce przybyło niemal 6 GW nowych mocy w elektrowniach. Na koniec 2022 roku łączna moc zainstalowana elektrowni w Polsce wyniosła ok. 60 GW. Tymczasem granicę 50 GW pokonaliśmy zaledwie w 2021 roku, granicę 40 GW w 2015 roku, natomiast granicę 30 GW w 1985 roku.

Wzrost mocy zainstalowanej w ostatnich kilku latach nie oznacza jednak proporcjonalnego wzrostu możliwości generacji energii elektrycznej. Podczas gdy 1 GW mocy w elektrowni węglowej lub gazowej jest w stanie w ciągu roku dostarczyć 7-8 TWh energii elektrycznej (choć ich średnie wykorzystanie jest znacznie mniejsze), to z takiej samej ilości mocy w nowoczesnych turbinach wiatrowych (de facto zakazanych w Polsce) wygenerujemy tylko 3 TWh, a w panelach słonecznych zaledwie 1 TWh. W dodatku w obu tych technologiach produkcja zależna jest od pory dnia, roku i aktualnej pogody.

Moce i produkcja to początek. Teraz trzeba to zbilansować

− Skupiamy się w Polsce na tym, aby tworzyć warunki do przyłączania kolejnych źródeł OZE, podczas gdy spojrzymy na funkcjonujące już źródła oraz źródła, dla których zostały podpisane umowy przyłączeniowe oraz wydane warunki przyłączenia – czyli źródła, których budowa leży już tylko w gestii inwestorów – to w perspektywie 2030 roku przekraczamy poziom 50 GW mocy źródeł OZE.

Moc ta zostanie zapewne jeszcze zwiększona przez dalszy rozwój energetyki prosumenckiej – zwracał uwagę w grudniowej rozmowie z WysokieNapiecie.pl Tomasz Sikorski, ówczesny wiceprezes, a obecnie prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. − Budujemy więc już teraz drugi system wytwórczy w źródłach OZE, z potencjałem pokrywania ponad 50% krajowego zużycia energii elektrycznej. Przy tak ambitnej ścieżce rozwoju źródeł OZE musimy koncentrować naszą uwagę przede wszystkim na ich integracji w systemie elektroenergetycznym. Wymaga ona bowiem licznych i kapitałochłonnych inwestycji sieciowych, rozwijania obszarów zagospodarowywania nadwyżek generacji ze źródeł OZE i oczywiście dbania o rezerwowanie źródeł OZE przez elastyczne źródła konwencjonalne.

Niezachowanie tempa rozwoju źródeł OZE i warunków do ich integracji w systemie elektroenergetycznym, może nie tylko utrudniać uzyskanie zakładanych korzyści, ale może także wywoływać negatywne skutki dla odbiorców w postaci zakłóceń w dostawach energii elektrycznej lub dodatkowych kosztów, co miało miejsce w innych krajach – przestrzegał.

import eksport energii 2022 12
W 2022 roku każda ilość energii elektrycznej z wiatru i słońca była dla PSE na wagę złota ze względu na braki zapasów węgla kamiennego przy elektrowniach. Był to także jeden z głównych powodów dla których Polska „wycofała się” z europejskiego handlu prądem w drugiej połowie roku, stając się „przeźroczysta” dla otaczających nas państw, poprzez eksportowanie na południe i zachód Europy tylko takich ilości energii, jakie sami importowaliśmy z północy.

Jak dodał prezes PSE, w trudnych sytuacjach bilansowych możemy liczyć na pomoc innych państw Europy (i sami jej też udzielamy), ale to wsparcie także ma swoje ograniczenia. − Dzięki temu, że jesteśmy połączeni w jeden europejski system elektroenergetyczny, możemy wzajemnie się wspierać, ale jednocześnie wszyscy zależymy też, i to w coraz większym stopniu, od tego samego czynnika – pogody. Spadek temperatury powoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i moc, a susze klimatyczne ograniczają dostawy energii z OZE. Jeżeli wszyscy operatorzy będą się mierzyć z takimi sytuacjami przez dłuższy okres, to ograniczy to możliwości udzielania sobie pomocy. Na szczęście, praktycznie nie zdarza się tak, by w całej Europie jednocześnie występowały ekstrema pogodowe – uspokaja jednak Tomasz Sikorski.

import eksport pradu salda handlowe 2022
Po kilku latach rekordowo wysokiego importu energii elektrycznej Polska wróciła w 2022 roku do roli eksportera netto.

Rozpoczynamy największy cykl inwestycyjny od czasów Gierka

Mniej więcej co pół wieku w polskim sektorze energetycznym mamy do czynienia z ogromnym spiętrzeniem inwestycji. Pierwszy taki cykl koniunkturalny obserwowaliśmy w latach 20. XX wieku, aż do wielkiego kryzysu, drugi w latach 70., w epoce Gierka, aż do stanu wojennego, a trzeci rozpoczyna się właśnie teraz. Z jednej strony inwestycje będą musiały zastąpić wycofywane bloki elektrowni pamiętających towarzysza Gierka, z drugiej strony sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu wynikającemu z elektryfikacji ogrzewania, transportu i przemysłu, a z trzeciej strony będą musiały zapewnić zrównoważenie popytu i podaży nawet w czasie suszy klimatycznej trwającej dwa tygodnie.

produkcja energii
Polska rozpoczyna właśnie największy w historii cykl inwestycyjny w energetycy. Pod względem skali wyzwania może się on mierzyć tylko z elektryfikacją i inwestycjami w elektrownie w epoce Gierka oraz budową pierwszych okręgowych systemów energetycznych w II Rzeczpospolitej.
Tydzień Energetyka: Nowy pułap podwyżek dla ciepła sieciowego; Ceny gazu dla biznesu w dół; Polityka wkracza do serialu o Tauronie i Rafako; Polska eksporterem prądu w 2022 r.
Ciepło sieciowe
Ciepło sieciowe
Rynek energii rozwija:
Zielone technologie rozwijają:
Stoimy przed szansą na wygranie z kryzysem energetycznym. Gaz w Europie jest już pięciokrotnie tańszy niż przed zimą, gdy obawy o skutki kryzysu energetycznego były ekstremalne.
Zrzut ekranu 2023-01-27 120348
Rynek energii rozwija:
Kontraktów cenowych w żadnym wypadku nie można więc określić mianem „wygórowanych”, a PGG jedynie dostosowuje umowy do warunków rynkowych.
Drogi węgiel