Konferencja Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej - 28 lutego – 1 marca 18 r. w Warszawa

Konferencja Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej - 28 lutego – 1 marca 18 r. w Warszawa

BEIF 2018 – jakie są możliwe scenariusze rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce?

W zasięgu Polski jest budowa jest budowa 8 GW w MFW do 2035 roku. Czy jest szansa na wykorzystanie tego potencjału morskiej energetyki wiatrowej, który szacowany jest nawet na 30-36 TWh energii rocznie? W ramach konferencji BEIF przedstawiciele branży offshore będą analizować możliwe scenariusze rozwoju MEW w Polsce oraz opcje rozwiązań systemowych, które mogą skutecznie promować inwestycje w polskim przemyśle energetyki morskiej.

Konferencja Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej (BEIF) odbędzie się w dn.  28 lutego – 1 marca br. w Warszawie. Jej uczestnicy wezmą, m.in. udział w konsultacjach programu „Energia z Bałtyku dla Polski 2025”, według którego do końca 2030 roku w polskiej części Morza Bałtyckiego może zostać wybudowanych 4 GW, a do końca 2035 – 8 GW morskich farm wiatrowych (MFW).

Program jest sygnowany przez ponad 40 firm i instytucji reprezentujących krajowy przemysł stoczniowy, kablowy, elektryczny, inżynierii i logistyki morskiej. Dotyczy on modernizacji polskiej energetyki w latach 2020 – 2030, z wykorzystaniem potencjału inwestycji energetycznych na morzu i obejmuje, m.in. produktywność, koszty, konkurencyjność, bilansowanie, organizację łańcucha dostaw oraz uwarunkowania systemowe rozwoju morskiej energetyki w Polsce.

W sesji inauguracyjnej konferencji BEIF 2018 pt. „Morska droga do bezpieczeństwa energetycznego Polski”, podczas której zostaną zaprezentowane m.in. założenia programu „Energia z Bałtyku dla Polski 2025”, wezmą udział, m.in. Claus-Dieter Borchardt, Dyrektor Generalny ds. Energetyki Komisji Europejskiej oraz Zbigniew Gryglas, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

W ramach konferencji odbędzie się także cykl debat w formule oksfordzkiej z przedstawicielami branży offshore, w ramach których zostaną poruszone takie tematy, jak:

  • „Morska energetyka – gwarantem bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego Polski w latach 2020-2030”,
  • „Polski przemysł liderem dostaw i usług dla morskich inwestycji energetycznych na Bałtyku”,
  • „Morskie farmy wiatrowe w Polsce zrealizujemy własnymi siłami”.

Więcej informacji o konferencji oraz jej uczestnikach: http://www.beif.pl/en

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE