Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego

Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego

Szanowni Państwo,

W imieniu dwóch największych organizacji branżowych energetyki wiatrowej w Polsce - Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) i Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) mamy zaszczyt zaprosić do udziału w kluczowym wydarzeniu branży offshore w Polsce.

15 lutego  2018 r., w Szczecinie – kolebce polskiej energetyki wiatrowej i ważnym ośrodku portowo-stoczniowym –  odbędzie się Konferencja „Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego”. Uczestnicy Konferencji zapoznają się z założeniami o jakie oparte powinno być programowanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce aby zmaksymalizować korzyści dla gospodarki narodowej. W ramach Konferencji zaprezentowane zostaną propozycje regulacji niezbędnych dla optymalnego wykorzystania lokalnego łańcucha dostaw dla budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z perspektywami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie, harmonogramem realizacji najbardziej zaawansowanych polskich projektów oraz postępem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich.

W Konferencji wezmą udział członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej powołanego w listopadzie br. przez Posła Zbigniewa Gryglasa. Równolegle do Konferencji, w Szczecinie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie zespołu, które umożliwi parlamentarzystom zapoznanie się z potencjałem zaplecza przemysłowego, portowego i akademickiego regionów nadmorskich przed którymi rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej otwiera nowe możliwości dynamicznego rozwoju.

Więcej informacji na stronie: offshoredlapolski.pl

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej