Menu
Patronat honorowy Patronage

URE: 3500 dużych firm z audytami energetycznymi

Prezes URE podsumował wykonanie obowiązków dotyczących audytów energetycznych wynikające z ustawy o efektywności energetycznej.

Z opublikowanej na stronie internetowej URE informacji wynika, że do regulatora wpłynęło łącznie 3506  zawiadomień o przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość podmiotów, bo aż 3 379 (ok. 96,5%) wykonała ten obowiązek w zwykłym trybie, poprzez  przeprowadzenie audytu energetycznego. Z możliwości zaliczenia na poczet obowiązku stosowanych systemów zarządzania energią lub systemów zarządzania środowiskowego (ISO) skorzystało 127 przedsiębiorców (ok. 3,54 %).

Wynikające z przeprowadzenia audytów energetycznych możliwe do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wyniosły 973 373,597 toe/rok.

Dodajmy, że zgodnie z danymi GUS, w Polsce w 2016 r. funkcjonowały 3565 duże przedsiębiorstwa (GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce 2016), co oznacza że obowiązek wynikający z ustawy o efektywności energetycznej zrealizowało ok. 98,5% podmiotów.

Ustawa o efektywności energetycznej nałożyła na duże przedsiębiorstwa obowiązek sporządzania audytu energetycznego raz na 4 lata, przy czym  pierwszy audyt musiał być sporządzony do 1 października 2017 r. W terminie do 30 października 2017 r. należało zawiadomić Urząd Regulacji Energetyki o jego przeprowadzeniu. Za równoważne z przeprowadzeniem audytu uznano stosowanie odpowiednich systemów zarządzania energią lub systemów zarządzania środowiskowego (ISO).

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Polska energetyka po raz pierwszy nie zrealizowała takiej wielkości produkcji zielonej energii, jak to zakładał rząd. W tym roku ta produkcja spadnie, w przyszłym też. Prawdopodobne jest, że zdecydujemy się na płacenie wysokich kar.

Partnerzy portalu

Rada Ministrów przyjęła strategię dla górnictwa węgla kamiennego. Pracowano nad nią tak długo, że duża część założeń jest już nieaktualna, a niektóre są sprzeczne z prognozami polityki energetycznej państwa. Na szczęście nierentowne kopalnie są zamykane zgodnie z planem.

Partnerzy portalu