URE: 3500 dużych firm z audytami energetycznymi

URE: 3500 dużych firm z audytami energetycznymi

Prezes URE podsumował wykonanie obowiązków dotyczących audytów energetycznych wynikające z ustawy o efektywności energetycznej.

Z opublikowanej na stronie internetowej URE informacji wynika, że do regulatora wpłynęło łącznie 3506  zawiadomień o przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość podmiotów, bo aż 3 379 (ok. 96,5%) wykonała ten obowiązek w zwykłym trybie, poprzez  przeprowadzenie audytu energetycznego. Z możliwości zaliczenia na poczet obowiązku stosowanych systemów zarządzania energią lub systemów zarządzania środowiskowego (ISO) skorzystało 127 przedsiębiorców (ok. 3,54 %).

Wynikające z przeprowadzenia audytów energetycznych możliwe do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wyniosły 973 373,597 toe/rok.

Dodajmy, że zgodnie z danymi GUS, w Polsce w 2016 r. funkcjonowały 3565 duże przedsiębiorstwa (GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce 2016), co oznacza że obowiązek wynikający z ustawy o efektywności energetycznej zrealizowało ok. 98,5% podmiotów.

Ustawa o efektywności energetycznej nałożyła na duże przedsiębiorstwa obowiązek sporządzania audytu energetycznego raz na 4 lata, przy czym  pierwszy audyt musiał być sporządzony do 1 października 2017 r. W terminie do 30 października 2017 r. należało zawiadomić Urząd Regulacji Energetyki o jego przeprowadzeniu. Za równoważne z przeprowadzeniem audytu uznano stosowanie odpowiednich systemów zarządzania energią lub systemów zarządzania środowiskowego (ISO).

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej