Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Szkolenia dla firm, które chcą wziąć udział w budowie elektrowni atomowej

Szkolenia dla firm, które chcą wziąć udział w budowie elektrowni atomowej

Materiał Partnera
Polskie przedsiębiorstwa mają już doświadczenie zdobyte na atomowych budowach, przede wszystkim w Finlandii. Ale skala zaangażowania polskich firm w powstanie pierwszej elektrowni atomowej w naszym kraju będzie zupełnie inna. To jedna z największych inwestycji w najnowszej historii Polski. Wielu rzeczy polskie firmy będą musiały się nauczyć.
Atom
Atom

Izba Gospodarcza Energetyki i Środowiska wraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej organizuje na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska cykl szkoleń dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w budowie polskiej elektrowni atomowej. Celem jest  podniesienie kompetencji polskiego przemysłu i zapoznanie przedsiębiorstw z wymogami biznesowymi oraz technicznymi w cywilnej energetyce jądrowej, tak aby polskie firmy miały jak największe możliwości włączenia się w łańcuchy dostaw, zarówno w Polskim Programie Energetyki Jądrowej jak i w budowach elektrowni za granicą.

Szkolenia przeznaczone są przede wszystkim dla firm, które nie mają doświadczenia w pracach na rzecz budowy cywilnej energetyki jądrowej ale również dla tych, które realizują już prace w tym sektorze a chciałyby zdobyć wiedzę umożliwiającą zawarcie nowych kontraktów na budowach i modernizacjach elektrowni jądrowych.

W grę wchodzą prace budowlane, produkcja i montaż komponentów elektrycznych, produkcja i montaż komponentów metalowych (w tym badania niszczące/nieniszczące).

Czego mogą dowiedzieć się polskie firmy podczas szkoleń?

Kluczową kwestią jest zapoznanie się z wymaganiami, które stawiają ewentualni dostawcy technologii – Westinghouse-Bechtel (USA), KHNP, (Korea Płd) i EdF (Francja).

Szkolenia obejmują więc szczegółowe procedury włączania się polskich przedsiębiorstw w łańcuchy dostaw koncernów KHNP, Westinghouse-Bechtel i EdF. Uczestnicy będą mogli też porównać projekty jądrowe z realizowanymi w energetyce konwencjonalnej, a także sektorze chemicznym, petrochemicznym oraz inwestycjach infrastrukturalnych, tak aby zobrazować różnice i opisać konieczne działania dostosowawcze. Szkolenia pomogą także zidentyfikować bariery wejścia polskich firm na światowe rynki budowy elektrowni atomowych oraz  umożliwią zapoznanie się z aktualnym stanem energetyki jądrowej na świecie.

Duże znaczenie mają też stosowane przez ewentualnych dostawców technologii jądrowych procedury bezpieczeństwa (safety measures).

Dla kogo przeznaczone są szkolenia?

Przede wszystkim to polskie przedsiębiorstwa sektora budowlanego, elektrycznego i metalowego. Zapraszamy kadrę zarządzającą średniego szczebla – menedżerów odpowiedzialnych za systemy jakości, audytorów wewnętrznych, inspektorów BHP. Zainteresowani powinni być także menedżerowie bezpośrednio zaangażowani w prace produkcyjne – kierownicy projektu, inżynierowie budowy, główni spawalnicy itd.

Organizatorzy zapewniają pozyskanie najlepszych szkoleniowców-ekspertów, którzy są bezpośrednio zatrudnieni w międzynarodowych organizacjach i zrzeszeniach branżowych opracowujących dane standardy lub występujących w trakcie porównywalnych szkoleń w innych państwach. Uczestnicy szkoleń będą mogli zadawać pytania w trakcie każdej sesji. Możliwe będą także indywidualne konsultacje z ekspertami. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych w wersji angielskiej i polskiej. Językiem wykładowym będzie język angielski, niemniej uczestnicy mogą liczyć na profesjonalną pomoc tłumaczy obecnych na każdej sali podczas szkoleń.

Szkolenia są zorganizowane j dla trzech grup: elektrycznej, budowlanej oraz metalowej i będą trwały 60h w ramach każdej z nich.

Plan zakłada przeprowadzenie szkoleń w sposób mieszany: on-line oraz stacjonarny, przy czym na szkolenie on-line zostanie przeznaczone 12 h, a na stacjonarne – 48 h. Szkolenie on-line zostanie przeprowadzone w tygodniu poprzedzającym szkolenie stacjonarne i będzie trwało dwa dni, po 6 h wykładowych dziennie. Z kolei szkolenie stacjonarne będzie trwało 5 dni (od poniedziałku do piątku) po 10 h wykładowych dziennie. Każda sesja zakończona zostanie egzaminem sprawdzającym wiedzę i zwieńczona wręczeniem certyfikatu. 

Przeprowadzenie szkoleń odbędzie się w terminach: pierwsza – 14-18 listopada 2022 r., a druga – od 28 listopada do 2 grudnia 2022 r.

Sesje szkoleniowe zostaną poprzedzone konferencją inaugurującą, która odbędzie się w trybie on-line w dniu 17.10.2022 r.

Podczas konferencji przekazane zostaną informacje o organizowanych szkoleniach, zakresie merytorycznym każdej grupy szkoleniowej oraz o możliwości udziału i warunkach zgłoszeń.

Izba Gospodarcza Energetyki i Środowiska od 30 lat wspiera polskich przedsiębiorców sektora energetycznego przy największych inwestycjach w rodzimej energetyce oraz dba o promocję działań eksportowych.   

W lutym 2021 roku powołano sekcję IGEOS NUCLEAR – Zespół wsparcia przemysłu krajowego – która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie merytoryczne i promocyjne dla polskich firm sektora energetycznego zainteresowanych udziałem i realizacją Polskiego programu energetyki jądrowej (PPEJ). Dodatkowo IGEOS NUCLEAR wpiera działania rządowe w zakresie stymulacji local contentu celem uzyskania maksymalnych efektów w udziale rodzimych firm w projekcie.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach.

Szczegóły niniejszego projektu dostępne są na stronie : https://szkolenia-nuclear.pl/

Zrzut ekranu 2022 10 12 155116

https://www.gov.pl/web/klimat             https://www.gov.pl/web/polski-atom

Technologie wspiera:
Rynek energii rozwija:
Dziennikarze WysokieNapiecie.pl, za kierownicą elektrycznego Hyundaia Kona, przemierzają Europę Południowo-Wschodnią sprawdzając jak rozwija się tam infrastruktura ładowania elektryków, jak elektryczny miejski crossover radzi sobie z długimi trasami i ile taka podróż kosztuje. Oto ich relacja z drogi z Warszawy do Stambułu i wokół Bałkanów
default
default
Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera:
Materiał Partnera
Jeszcze kilka lat temu nie budziły większych emocji dane dotyczące struktury pozyskania energii pierwotnej w Polsce i w Unii Europejskiej, wskazujące, że znacząco więcej energii wytwarzano w Polsce z paliw kopalnych niż w UE.
dom ogrzewanie biomasa emisja smog drewno
Rynek energii rozwija:
Rząd wyznaczy limity cen za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, instytucji, oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Chce też ograniczyć przychody firm energetycznych, ale projektu ustawy póki co nie ma
ceny pradu
ceny prądu
Rynek energii rozwija:
Polska ma wkrótce wybrać atomowego partnera i znaleźć sposób sfinansowania budowy pierwszej elektrowni, której koszt sięgnie 60 mld zł. A jak to robią inne państwa?
Atom
Technologie wspiera: