Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Artykuł sponsorowany
  4. >
  5. Ciepło i energia elektryczna z lokalnej biomasy

Ciepło i energia elektryczna z lokalnej biomasy

Materiał Partnera
Jeszcze kilka lat temu nie budziły większych emocji dane dotyczące struktury pozyskania energii pierwotnej w Polsce i w Unii Europejskiej, wskazujące, że znacząco więcej energii wytwarzano w Polsce z paliw kopalnych niż w UE.
dom ogrzewanie biomasa emisja smog drewno

Dzisiaj nie ma wątpliwości, że obecne nasze problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa cieplnego i energetycznego kraju w zmiennej obecnie sytuacji geopolitycznej są konsekwencją mniejszej w stosunku do krajów UE produkcji energii ze źródeł odnawialnych, różnego typu. Mniej energii i ciepła produkuje się u nas z energii wiatru, wody, słońca, biogazu, energii geotermalnej, odpadów komunalnych czy dzięki pompom ciepła. Do niedawna, ta produkcja była na poziomie 10-15 proc. potrzeb. W minionych latach postęp dokonał się w produkcji energii ze słońca i wiatru, choć w tym ostatnim przypadku, przepisy praktycznie powstrzymały powstawanie instalacji wykorzystujących energię wiatru. W tym roku zahamowano także rozwój fotowoltaiki, ze względu na niedostosowanie sieci przesyłowych do odbioru energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych. Ponadto, energia wytwarzana z OZE wyłącznie utożsamiana była z energią elektryczną, gdyż brakuje wsparcia dla ciepła z OZE.

Aktualnie lokalna biomasa i paliwa alternatywne nabierają znaczenia, bo mogą być one receptą na bezpieczeństwo cieplne i energetyczne kraju. Trzeba tylko w szczególności szerzej sięgać po biomasę lokalną pochodzenia agro. Mogą to być gałęzie pozyskiwane co roku w ramach tzw. cięć prześwietlających oraz drewno z likwidowanych sadów. Ocenia się, że potencjał energetyczny biomasy z sadownictwa na cele energetyczne wynosi rocznie 12,2 – 24,3 PJ. Nie jest także wykorzystywany biowęgiel i toryfikat. Rozwinięcia wymaga produkcja brykietów i peletów w lokalnych zakładach drzewnych i meblowych, na potrzeby lokalnego rynku. Obecny popyt na tego typu materiały energetyczne sprzyja zainteresowaniu ich coraz bardziej opłacalną produkcją. Receptą na bezpieczeństwo cieplne jest też wykorzystywanie w odpowiednich instalacjach słomy i nasion niektórych roślin, ale także lokalnych pozostałości komunalnych.

O tych możliwościach, będzie mowa podczas XII jesiennego Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle, które odbędzie się w dniach 20 i 21 października 2002 – we Wrocławiu oraz online – wiodącą tematyką jesiennego spotkania branży są bowiem wyzwania i możliwości związane ze spalaniem biomasy i RDF. 

Niedawno opublikowano raport Najwyższej Izby Kontroli poświęcony wykorzystaniu biomasy w produkcji energii, do którego zapewne będą się także odwoływać niektórzy prelegenci sesji o dostępności biomasy z lasów prywatnych i państwowych i potencjale paliw alternatywnych. Wnioski i spostrzeżenia mogą być interesujące, więc warto je poznać i bezpośrednio wymienić poglądy z prelegentami oraz uczestnikami Forum.

Swój udział w Forum potwierdziło już ponad 160 uczestników reprezentujących odpowiednie urzędy, ministerstwa, lasy państwowe i prywatne, odbiorców biomasy i RDF – elektrownie, ciepłownie i zakłady przemysłowe, producentów biomasy i RDF oraz dostawcy usług i technologii.

Wystąpienie inaugurujące obrady Forum wygłosi Pan Minister Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

>>> Zobacz program Forum<<<

Nasze Forum to idealne połączenie merytoryki z networkingiem branży – zatem oprócz zdobywania wiedzy uczestnicy mogą utrwalać dotychczasowe oraz budować nowe relacje biznesowe, a to za sprawą obecności całego przekroju rynku.

>>Potwierdź swoją obecność na Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle we Wrocławiu<<

Zatem jeśli chcesz wziąć udział w NAJWAŻNIEJSZYM i NAJWIĘKSZYM jesiennym spotkaniu branży odbiorców-dostawców i producentów biomasy, pelletu i RDF na cele energetyczne i poczuć tą niepowtarzalna atmosferę naszych wydarzeń, za którą nas chwalą i dla której przyjeżdżają już od lat nasi uczestnicy – to dołącz do nas jeszcze dziś.

W programie Forum między innymi:

  • Najważniejsze aktualności z branży oraz #KZR, certyfikacja, derogacja, dostępność surowca, logistyka dostaw i finansowanie inwestycji
  • Case studies z nowych i funkcjonujących instalacji
  • Kolacja networkingowa
  • Warsztaty z Panią Katarzyną Szwed-Lipińską
  • Zwiedzanie Wrocławskiego Rynku

>>Dołącz do nas 20 i 21 października 2022 i bądź tam gdzie jesienią spotyka się cała branża<<

Szczegóły i rejestracja dostępne są pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z organizatorem:

Jolanta Szczepaniak

tel.:   +48 22 740 67 80

e-mail: [email protected]

www.powermeetings.eu

Obraz1
Rynek energii rozwija:
Rząd wyznaczy limity cen za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, instytucji, oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Chce też ograniczyć przychody firm energetycznych, ale projektu ustawy póki co nie ma
ceny pradu
ceny prądu
Rynek energii rozwija:
Polska ma wkrótce wybrać atomowego partnera i znaleźć sposób sfinansowania budowy pierwszej elektrowni, której koszt sięgnie 60 mld zł. A jak to robią inne państwa?
Atom
Technologie wspiera:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza przychylić się do propozycji z konsultacji społecznych i rozszerzyć listę przedsięwzięć, na które pójdą pieniądze z Funduszu Transformacji Energetyki. Do FTE trafić ma około 100 mld zł pozyskanych ze sprzedaży 40 proc. uprawnień do emisji CO2.
CO2
Elektrownia
Zielone technologie rozwijają: