Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Sprzedawcy prądu złożyli do URE wnioski o wzrost taryf

Sprzedawcy prądu złożyli do URE wnioski o wzrost taryf

Trzech z czterech największych sprzedawców energii elektrycznej, kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa, złożyło wnioski o wzrost taryf sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom domowym jeszcze w tym roku – ustalił portal WysokieNapiecie.pl. Najniższy wniosek opiewa na ok. 6%. To efekt szybko rosnących cen giełdowych w Polsce i reszcie Europy.
watthour meter amp of electricity of use at home
watthour meter amp of electricity of use at home

Z informacji WysokieNapiecie.pl wynika, że trzy państwowe koncerny energetyczne – Energa, Enea i Tauron − złożyły wnioski o zmianę obowiązującej taryfy na sprzedaż energii odbiorcom w gospodarstwach domowych. Liczą na akceptację podwyżek cen dla gospodarstw domowych jeszcze w tym roku. Najniższy wiosek, złożony przez Tauron, opiewa na ok. 6% do końca 2022 roku – ustaliło WysokieNapiecie.pl.

Spółki energetyczne rzadko wnioskują o zmianę taryf w czasie ich obowiązywania, bo proces taryfowania jest czasochłonny i wymaga zaangażowania wielu osób. Zwykle wnioski pojawiają się pod koniec roku, są zatwierdzane przez URE w grudniu i zaczynają obowiązywać od stycznia. Fakt, że koncerny wnioskują do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o podniesienie stawek jeszcze na kilka miesięcy przed końcem roku pokazuje z jak wyjątkową sytuacją mamy do czynienia.

Wzrost giełdowych cen energii nie tylko się utrzymał, ale wręcz przyśpieszył w ostatnich tygodniach. W piątek ceny energii z dostawą w 2023 roku pobiły kolejny rekord i wyniosły 1560 zł/MWh. Z kolei cena rozliczeniowa na czwarty kwartał tego roku wyniosła 1757 zł/MWh. Dostawy w godzinach szczytowego zapotrzebowania w czwartym kwartale (gdy gospodarstwa domowe zużywają relatywnie dużo prądu) wyceniono na – bagatela − 1968 zł/MWh (niemal 2 zł/kWh).

ceny energii elektrycznej tge 06 2022
Oczekiwany wzrost taryf na energię elektryczną to pokłosie dynamicznych wzrostów cen hurtowych energii

Natomiast taryfy po jakich spółki energetyczne sprzedają dziś prąd gospodarstwom domowych wahają się, w najpopularniejszej taryfie G11 (całodobowej), od 413 zł w Enerdze do 415 zł/MWh netto w Tauronie. To niespełna 25% obecnych rynkowych cen na najbliższy kwartał.

A sprzedawcy, w cenach prądu, powinni uwzględnić jeszcze obowiązek zakupu kolorowych certyfikatów, wspierających OZE i efektywność energetyczną, akcyzę (tylko chwilowo została obniżona do zera), profil odbiorców (dokupowanie dla klientów droższych godzin szczytowych) i swoją marżę.

Nie jest jednak przesądzone, że Prezes URE uzna to za argument do zmiany taryf. Sprzedawcy energii z urzędu, czyli cztery największe grupy energetyczne, powinni zabezpieczać dostawy energii dla swoich klientów znacznie wcześniej, głównie w poprzednim roku. Chociaż ceny dostaw energii na ten rok zaczęły rosnąć już wiele miesięcy temu, to jednak średnia ważona cena kontraktu na 2022 roku wyniosła w 2021 roku „jedynie” 378 zł/MWh. Nie wszystkie produkty są jednak płynne, a więc znajdują wielu oferentów i kupujących, więc zapewnienie pokrycia wyższego zimowego zapotrzebowania odbiorców domowych w ubiegłym roku mogło być trudne.

Jeżeli jednak któraś z grup energetycznych kupiła w ubiegłorocznej cenie więcej prądu niż jej klienci zużywają, nadwyżki może odsprzedawać teraz z dużym zyskiem. Gorzej, jeżeli nie doszacowała zużycia u swoich klientów i musi teraz dokupować brakującą energię. O to drugie wcale nie było trudno, bo po bardzo dynamicznym wzroście zapotrzebowania już w ubiegłym roku (aż o 5,4% r/r), wzrost zużycia odbiorców w tym roku wciąż się utrzymuje i od stycznia do maja wyniósł 1,6% r/r.

Wzrosty cen prądu o ok. 5% w tym roku i 50% w przyszłym?

Na tegorocznej podwyżce taryf z pewnością się nie skończy, o ile rząd nie przyjmie jakiejś ustawy zamrażającej stawki, ale na całkowite zamrożenie potrzebowałby 15-20 mld zł, więc trudno się tego spodziewać. O ile więc ceny mogą realnie wzrosnąć jeszcze w przyszłym roku?

 – Myślę, że ze względów społecznych, politycznych i ekonomicznych realne może być oczekiwanie wzrostu taryf na 2023 roku gdzieś o połowę, czyli w okolice 60 gr/kWh – mówi nam szef jeden z prywatnych spółek handlujących energią, próbujący antycypować jaki może być kolejny wniosek taryfowy spółek, który złożą one pod koniec tego roku.

Co ciekawe, udowodnienie wzrostu kosztów po stronie spółek energetycznych wcale nie musi być największym wyzwaniem w procesie taryfowym, wręcz odwrotnie. – Może się okazać, że jeżeli spółki będą oczekiwać wzrostu taryf tylko o te 50% następny rok, to mogą mieć problem ze znalezieniem faktur zakupu energii tak tanio i będą musiały podkładać regulatorowi kontrakty zawarte z myślą o odbiorcach biznesowych – mówi nasz rozmówca. Urząd Regulacji Energetyki musi bowiem wyważyć interes zarówno odbiorców, jak i sprzedawców. Jeżeli spółki energetyczne, pod naciskiem politycznym, będą oczekiwać mniejszych wzrostów, niż wynika to z kosztów zakupu przez nie energii na rynku hurtowym, URE może odmówić zatwierdzenia taryfy na zbyt niskim poziomie.

Taryfy regulowane to 10 mln odbiorców

Z „taryf”, czyli stawek za energię regulowanych przez URE, korzysta dziś ok. 10 mln polskich rodzin. Pozostałe 5 mln odbiorców domowych korzysta z „cenników” czy też „ofert”, a więc wolnorynkowych stawek, często z dodatkowymi usługami takimi jak dostęp do prywatnej opieki medycznej, serwisantów, ekologicznej energii czy gwarancji rabatów lub cen na kolejne lata.

To czy korzystamy z „taryfy” czy „cennika” najłatwiej rozpoznać po tym czy na rachunku za energię mamy taką pozycję jak „opłata handlowa” albo „stawka stała” – są one doliczane jedynie do wolnorynkowych umów i zwykle wynoszą od 5 do 35 złotych miesięcznie.

Cenniki dla 5 mln rodzin „na cennikach” też wzrosną

Ceny energii w ofertach dla pozostałych 5 mln gospodarstw domowych często już wzrosły. Wczoraj pisaliśmy o ofercie PGNiG, która zaoferowała swoim klientom sprzedaż prądu po 1,70 zł/kWh i opłatę handlową w wysokości 35 zł/m-c brutto. Z kolei Tauron, w ramach oferty z gwarancją utrzymania niskich cen prądu (50 gr/kWh) zaoferował klientom posiadającym już taki produkt, którym umowa się kończy zachowanie cen energii na kolejny rok, ale podwyższenie od stycznia opłaty handlowej do 155 zł/m-c z VAT.

Inne cenniki wolnorynkowe też zapewne będą drożeć. Większość z nich to jednak „gwarancje rabatu”, czyli oferta ze stawką odnoszącą się do cen taryfowych. Gdy taryfy pójdą do góry, odbiorcy z takim produktem też otrzymają wyższe rachunki, ale z gwarantowanym rabatem wynoszącym zwykle od 0,2% do 10% względem stawek z taryfy zatwierdzonej przez URE.

Sytuacja na rynku energii jest dziś jednak tak trudna, że część mniejszych sprzedawców w ogóle zrezygnowała z oferowania energii elektrycznej nowym odbiorcom domowym. – Nie ofertujemy już nowych klientów w grupie G [gospodarstw domowych – red.]. Skupiliśmy się na drobnych odbiorcach biznesowych, zwłaszcza w taryfie C, tam duzi sprzedawcy energii stosują na tyle wysokie marże, że mniejsi sprzedawcy bez problemu mogą zaoferować im niższe ceny. Z kolei na rynku sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców domowych marże mogą być w przyszłym roku wręcz ujemne – dodaje nasz rozmówca.

Ceny rosną w całej Europie

Problem dynamicznego wzrostu cen energii na rynku hurtowym i w efekcie wzrostu cen sprzedaży energii do odbiorców końcowych, dotyczy dziś praktycznie całej Europy i większości świata. Popandemiczna odbudowa gospodarki, za którą nie nadążyła podaż surowców energetycznych, a następnie wojna, wywindowały najpierw ceny uprawnień do emisji CO2, a następnie surowców energetycznych. W Polsce, ze względu na utrzymywanie przez wiele miesięcy niższych cen giełdowych niż u naszych sąsiadów, zaczęło w końcu brakować węgla z krajowych kopalń, bo na taki skok zapotrzebowania nie da się utrzymywać ich zdolności wydobywczych w rezerwie. W efekcie dziś wiele elektrowni ogranicza produkcje prądu, bo nie ma czym palić w kotłach, a efektem jest wzrost cen prądu i import, który pomoże nam przynajmniej zgromadzić zapasy węgla na zimę, która może być jeszcze trudniejsza niż obecna sytuacja.

ETS jest najważniejszym narzędziem do dekarbonizacji Europy, ale stał się też maszynką do robienia pieniędzy. Zarabiają państwa i inwestorzy finansowi. Dla energetyki, która za to płaci, najgorsza nie jest sama obecność systemu, ale jego niestabilność. Olbrzymie skoki cen sprawiają, że nie da się sensownie zaplanować budżetów i inwestycji. Nikt nie udowodnił nadmiernej spekulacji, ale...
CO2
Elektrownia
Partner działu Klimat:
Tauron zaoferował klientom, którzy mieli umowy terminowe z gwarancją ceny, utrzymanie dość niskich cen prądu (50 gr/kWh) przez kolejne 12 miesięcy. W zamian, od stycznia 2023, doliczy im do rachunku 155 zł opłaty handlowej miesięcznie. Efektywnie klienci zapłacą wówczas ok. 1,39 zł/kWh brutto. Sprawie przyjrzy się UOKiK, a URE rozwiewa wątpliwości sprzedawców.
Prąd
Partner działu Klimat:
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera:
Ceny prądu dla gospodarstw domowych w ofercie PGNiG wzrosły z 0,42 zł/kWh na początku ubiegłego roku do 1,70 zł/kWh od jesienie tego roku Poza trzykrotnym wzrostem samej stawki za prąd, gazowy gigant podniósł też opłatę handlową – z 6 do 35 zł miesięcznie. Spółka ma kilkadziesiąt tysięcy odbiorców, ale podobne podwyżki już wprowadzają lub planują energetyczne giganty sprzedające prąd do milionów gospodarstw domowych.
rachunek za prad cena energii
Zielone technologie rozwijają:
Polski offshore wspiera:

Partnerzy portalu

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!