Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. E-mobilność
  4. >
  5. Samochody elektryczne
  6. >
  7. Mój elektryk w Banku Ochrony Środowiska – już 350 przyznanych dotacji

Mój elektryk w Banku Ochrony Środowiska – już 350 przyznanych dotacji

Materiał Partnera
W ciągu pierwszych 3 miesięcy wdrażania programu „Mój elektryk” Bank Ochrony Środowiska S.A. udzielił dopłaty do leasingu ponad 350 pojazdów elektrycznych
stacja ladowania kolejka dania ev

Minęły 3 miesiące od wdrożenia programu „Mój elektryk” przez BOŚ – 16 listopada 2021 r. zostały podpisane pierwsze trzy umowy współpracy z firmami leasingowymi. To dobra okazja do pierwszych wniosków i podsumowań.

Celem programu  „Mój elektryk” jest zniwelowanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych – zarówno o napędzie elektrycznym, jak i wodorowym. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i według pierwotnych założeń będzie prowadzony do 2026 roku.

Program zakłada dwie możliwości finansowania. Dotacje do zakupu pojazdów udzielane są bezpośrednio przez NFOŚiGW, a dopłaty do kosztów leasingu za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska.

W ścieżce leasingowej programu oferowanej przez BOŚ obowiązuje zasada „jednego okienka”. Oznacza to, że uprawniony podmiot – firma, jednostka samorządu terytorialnego, czy osoba fizyczna – składa wniosek o dotację w firmie leasingowej lub oferującej najem długoterminowy pojazdów i to jedyne miejsce, w którym dopełnia formalności. Firma leasingowa przekazuje następnie wniosek w formie elektronicznej do BOŚ. Po weryfikacji wniosku przez bank, zestawienie pozytywnie ocenionych wniosków trafia do akceptacji NFOŚiGW. W przypadku błędów lub braków we wniosku, BOŚ wzywa firmę leasingową do poprawy lub uzupełnienia wniosku. Co ważne – wnioski o dotację nie są w takim przypadku odrzucane, wszelkie wątpliwości są rozwiązywane jak najszybciej, z troską o dobro klienta.

Dotychczas BOŚ zawarł umowy współpracy z 12 firmami leasingowymi, ich lista jest dostępna na stronie internetowej https://www.bosbank.pl/moj-elektryk   

Klienci tych firm uzyskali dopłaty do leasingu ok. 360 pojazdów elektrycznych. Wartość przyznanych dopłat przekroczyła już 13 mln zł (stan na dzień 22.02.2022). Dopłaty dotyczą w większości leasingu pojazdów osobowych kategorii M1 (prawie 200 pojazdów). Dopłatami został także objęty leasing prawie 160 pojazdów dostawczych kategorii N1.

Największą grupę odbiorców dopłat do leasingu stanowią przedsiębiorcy, którzy otrzymali dopłaty do 348 pojazdów (stanowi to 98,46 % dopłat). Dotacje otrzymały także osoby fizyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Warto zwrócić uwagę, że aż 84% przyznanych dotacji trafi do klientów dwóch  (z 12) firm leasingowych współpracujących z BOŚ.

Do banku ciągle trafia bardzo dużo pytań ze strony podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dopłaty do leasingu „elektryka”. Warto zatem odnieść się do najczęstszych z tych pytań i przybliżyć proces przyznawania dotacji:

  • Zasady wdrażania programu, w tym m.in. wzory wniosku o dotację, umowy dotacji, którą klient podpisuje z bankiem oraz proces oceny wniosków zostały określone przez Fundusz. Zasady te są takie same dla wszystkich firm leasingowych współpracujących z BOŚ. Zgodnie z tymi zasadami, cały proces od momentu przekazania przez firmę leasingową do banku poprawnego wniosku, do przyznania dotacji może trwać maksymalnie 20 dni roboczych (okres ten obejmuje również ocenę wniosku w NFOŚiGW). Po pozytywnym zakończeniu oceny klient ma przyznane finansowanie na dopłatę do leasingu konkretnego typu pojazdu.
  • Kolejnym etapem po przyznaniu dotacji jest podpisanie umowy dotacji klienta z bankiem – za prawidłowe podpisanie umowy przez klienta odpowiada firma leasingowa.
  • Wypłata dopłaty do leasingu może nastąpić w kilka tygodni, a nawet miesięcy od przyznania dotacji do danego pojazdu. Jest ona uzależniona od trzech warunków. Wypłata dotacji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji przez klienta i bank, ustanowieniu zabezpieczenia zwrotu dotacji (są firmy leasingowe, które biorą ten obowiązek na siebie, udzielając poręczenia, co przyśpiesza proces) oraz dostarczeniu do banku protokołu wydania pojazdu klientowi wraz z fakturą. Po spełnieniu tych trzech warunków firma leasingowa w ciągu 14 dni występuje do BOŚ o uruchomienie środków dotacji. BOŚ przelewa środki dotacji na rachunek firmy leasingowej – dotacja pokrywa część lub całość opłaty wstępnej. Bank przesłał już do firm leasingowych wypełnione umowy dotacji dla 136 pojazdów.

Co ważne, dopłaty mogą być przyznawane na pojazdy, które dopiero są zamawiane przez dealera – pojazd musi być wydany klientowi najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od przyznania dotacji. Taki mechanizm z jednej strony daje potwierdzenie firmie leasingowej i klientowi, że dopłata została udzielona, a z drugiej – pozwala na uniknięcie sytuacji, w której klient po kilku miesiącach zrezygnowałby z leasingu danego typu pojazdu, a środki publiczne byłyby wypłacone. Taki model (wynikający z zasad określonych przez NFOŚiGW) sprawia, że nie ma możliwości wstrzymywania płatności przez BOŚ.

W pierwszym okresie wdrażania programu „Mój elektryk” znaczna część wniosków wymagała poprawy. Najczęstsze błędy dotyczyły: niekompletności wniosku, rozbieżności pomiędzy poszczególnymi pozycjami wniosku i załącznikami (np. wnioskowana kwota, model pojazdu, rodzaj leasingu), błędnej kwoty wnioskowanej dotacji, błędnych lub niepełnych danych wnioskodawcy oraz braku zgody współmałżonka na przyjęcie dofinansowania.

Stała współpraca BOŚ z firmami leasingowymi i wsparcie szkoleniowe ze strony banku sprawiają, że wpływa do nas coraz więcej wniosków. W najbliższych miesiącach można spodziewać się znacznego wzrostu wniosków – współpracujące z BOŚ firmy leasingowe deklarują plany sprzedażowe dotyczące leasingu ponad 6 tys. „elektryków” do końca 2022 roku.

Marek Szczepański – dyrektor Departamentu Programów Publicznych I Projektów Unijnych

Bank Ochrony Środowiska

Technologie wspiera:
Elektromobilność napędza:
Ukraińskimi rurociągami wciąż płynie gaz z Rosji, a zachodnie sankcje nie dotkną rosyjskich dostaw surowców. I Zachód, i Rosja nie chcą grać tą kartą, bo ryzyko dla obu stron jest zbyt duże. Ale ceny surowców rosną znowu i tego nie da się uniknąć.
gaz zima
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia szefa - wynika z nieoficjalnych informacji portalu WysokieNapiecie.pl. Tym samym kluczowa instytucja, która ma zarządzać pieniędzmi krajowymi i unijnymi przeznaczonymi na transformację energetyczną, przejdzie prawdopodobnie z kręgu wpływu premiera Morawieckiego do wicepremiera Sasina.
Rada Nadzorcza NFOŚiGW
Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rynek energii rozwija:
Partner działu Klimat:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!