XIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2017 – 8.12.2017 – online

 

XIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2017

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 8 grudnia 2017 r. g.11:00-15:30, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, s. 101, Al. Armii Ludowej 16

TRANSMISJA ONLINE POCZĄTEK O GODZ. 11

Rejestracja od godz. 10:30. Początek konferencji o godz. 11:00

Od czasu rozpoczęcia ustrojowych i gospodarczych przemian w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku polska gospodarka znajduje się na ścieżce niskoemisyjnej modernizacji. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne oraz krajowe możliwości, tempo dalszej transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, jest jednym z kluczowych obszarów negocjacji z Unią Europejską.

Kolejne regulacje unijne składające się na tzw. Pakiet Zimowy, konstytuujące podstawy funkcjonowania Unii Energetycznej, mają zwiększyć efektywność działań Państw członkowskich na rzecz osiągania wspólnych celów klimatyczno-energetycznych.

Proces legislacyjny Pakietu Zimowego zmierza do końca, a wraz z nim pojawią się nowe wyzwania i zadania dla Państw Członkowskich w obszarze poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, większej niż dotychczas integracji rynków regionalnych, dynamicznego wdrażania nowych innowacyjnych technologii. Istotnym narzędziem wykonawczym Państw Członkowskich i Komisji Europejskiej mają być zintegrowane krajowe plany energii i klimatu, konsultowane i wspólnie uzgadniane.

PROGRAM

11.00 – 11.30 Uroczyste otwarcie:

Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej

Jerzy Buzek, Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

11.30- 13.20  Sesja I  Polska energetyka po zmianach systemu ETS i Pakietu Zimowego

 • Energy mix w 2030 roku – ścieżka dochodzenia; wpływ zmian technologicznych i prawnych na koszty dostarczania energii dla odbiorców;
 • Udział Polski w projektach finansowanych z funduszu na rzecz innowacji; inwestycje w ramach Funduszu Modernizacyjnego;
 • Kształt rynku energii i rynku mocy w świetle regulacji Pakietu Zimowego;
 • Rola sieci w drodze do spełnienia wymagań unijnych - problemy budowy, rozwoju połączeń transgranicznych i eksploatacji sieci energetycznych w Polsce.

Paneliści:

 • Monika Morawiecka, Dyrektor Departamentu Strategii, PGE Poslka Grupa Energetyczna;
 • Leszek Jesień, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, PSE SA;
 • Artur Michalski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Stanisław Poręba, EY;
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, IGCP;
 • Zbigniew Szpak, Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii;
 • Stanisław Tokarski – Centrum Energetyki AGH.

Moderator – Bartłomiej Derski, Redaktor Naczelny, Wysokie Napięcie.  

13.45 – 15.30 Sesja II  Innowacyjność i efektywność energetyczna w Polskiej gospodarce

 • Nowe modele biznesowe w elektroenergetyce i ciepłownictwie – oferta firm technologicznych; możliwości modernizacji i zmian technologicznych zmierzające do ograniczania emisji gazów cieplarnianych i niskiej emisji;
 • Digitalizacja elektroenergetyki – koszty i korzyści dla firm energetycznych i odbiorców;
 • Potencjał poprawy efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej - Polska na tle doświadczeń europejskich i światowych – czy są takie, które warto wykorzystać w kraju;

Paneliści :

 • Wojciech Hann, Czlonek Zarządu, BGK;
 • Antoni Pietkiewicz, Prezes Zarządu, Fabryka Kotłów Sefako;
 • Małgorzata Mika – Bryska, Veolia Energia Polska oraz PTEZ;
 • Michał Bar, Zastępca Dyrektora ds. Przemysłu, KAPE;
 • Piotr Ostrowski, Dyrektor Działu Rozwoju ds. Energetyki, ATENDE;
 • Leszek Drogosz, UM Warszawa;  
 • Renata Auchimik, Przewodnicząca Forum CO2.

Moderator – Bartłomiej Derski, Redaktor Naczelny, Wysokie Napięcie.

Dodatkowych informacji udziela: Marina Coey, tel. 602 614 124, email: zarzad@proinwestycje.pl

 UWAGA: WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej