Menu
Patronat honorowy Patronage

Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku UE, 28.04.2015, Rzeszów

W imieniu organizatorów ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE”, a więc Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja” serdecznie zapraszamy do udziału.

Konferencja odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Zasadniczym celem konferencji jest ukazanie tematyki bezpieczeństwa energetycznego w kontekście kształtującego się wspólnego rynku energii UE. Z tego względu przedstawione zostaną następujące zagadnienia: bezpieczeństwo energetyczne UE i Polski, polityka energetyczna-klimatyczna UE, rynki finansowe a rynki energii oraz model integracji wspólnego rynku energii UE.

Zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych zawierających abstrakt dotyczący jednego z poniższych obszarów tematycznych:

1. Bezpieczeństwo energetyczne UE i Polski

 • Surowce energetyczne.
 • Dywersyfikacja kierunków oraz źródeł dostaw surowców energetycznych i paliw płynnych.
 • Wspólny model prawny zapewnienia dostaw energii.
 • Infrastruktura energetyczna.
 • Korytarz gazowy Północ-Południe.
 • Współpraca energetyczna UE z Ukrainą.

2. Polityka energetyczno-klimatyczna

 • Efektywność energetyczna.
 • Odnawialne źródła energii.
 • Energetyka obywatelska.
 • Oddziaływanie energetyki w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym.
 • Strategie polityki energetycznej – wybrane państwa.
 • Polityka energetyczna a konkurencyjność gospodarki.

3. Rynki finansowe a rynki energetyczne

 • Znaczenie cen surowców energetycznych.
 • Giełdy energii w Europie.
 • Handel uprawnieniami dwutlenku węgla.

4. Model integracji wspólnego rynku energii

 • Otoczenie regulacyjne wspólnego rynku energii.
 • Bariery w integracji rynku energii.
 • Integracja hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.
 • Znaczenie kodeksów sieci.
 • Centrum dystrybucji gazu ziemnego w Europie – hub gazowy.

TERMINY:

31 marca 2015 r.
– ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego
8 kwietnia 2015 r.  – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej
28 kwietnia 2015 r. – termin konferencji
31 maja 2015 r. – ostateczny termin przesłania artykułu naukowego

OPŁATA KONFERENCYJNA:

300 zł – opłata konferencyjna dla pracowników naukowych
250 zł – opłata konferencyjna dla doktorantów
200 zł – opłata konferencyjna dla studentów

Więcej informacji

Wszystkim Paniom, a szczególnie naszym czytelniczkom, życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet! Z tej okazji mamy do wygrania (nie tylko dla pań) dwie książki "Babska szychta" o kobietach w górnictwie.

Operator polskich sieci energetycznych ma ambiwalentne odczucia po propozycjach Brukseli. Nie kryje, że wprowadzenie rynku mocy w Polsce może zostać zablokowane przez Komisję Europejską.