Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Platforma rozliczeń i umów w lokalnych organizacjach energetycznych

Platforma rozliczeń i umów w lokalnych organizacjach energetycznych

Materiał Partnera
Platforma informatyczna Watra Ledger stworzona została do obsługi rozliczeń i bilansowania spółdzielni energetycznych, klastrów energii, elektrowni wirtualnych, grup zakupowych, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i innych form lokalnych obszarów bilansowania tworzonych przez spółki energetyczne. Wprowadzenie tokenizacji energii i umów elektronicznych w platformie umożliwia automatyzację obrotu i zastosowanie zupełnie nowych form marketingu przez spółki energetyczne.
cyber

Pomiary. Rozliczenia. Płatności.

Rozwój energetyki odnawialnej zrodził konieczność elastycznego dokumentowania i rozliczania przepływów energii elektrycznej między sprzedawcami, odbiorcami, prosumentami. Lokalne warunki pogodowe, szybkie zmiany popytu i podaży na rynku energii czy obciążenia systemu przez pojazdy elektryczne wymagają sprawnego monitorowania energii, zawierania umów elektronicznych oraz szybkich i wiarygodnych rozliczeń. Do realizacji tych zadań dedykowana jest platforma Watra Ledger.

Jako system oparty na sieci blockchain platforma wykorzystuje do rozliczeń tokeny – ciąg cyfr generowany przy użyciu algorytmów szyfrujących na styku z licznikiem energii, przesyłanych jako dowód do systemu równoległych baz danych. Na koniec dnia czy miesiąca wiemy, kto, ile i komu powinien zapłacić za dostawę energii elektrycznej w klastrze energii, spółdzielni czy w spółce obrotu. Ale to jest tylko podstawowa funkcja – platforma może realizować więcej bardziej wyrafinowanych zadań.

Podstawowe tokeny służące do pomiaru dostaw i rozliczeń mają charakter czysto użytkowy. Ale w bardziej zaawansowanych klastrach, spółdzielniach czy obszarach samorządowych można wykorzystać do rozliczeń i płatności tokeny, które mogą przybrać charakter lokalnej waluty cyfrowej. System może więc spełniać także funkcje płatnicze. Każdy uczestnik klastra czy członek spółdzielni może ściągnąć sobie do podglądu i do wykonywania płatności dedykowany portfel elektroniczny (instaluje się automatycznie).

Firma Yonix Digital Systems powstała w 2019 roku jako startup założony przez doświadczonych przedsiębiorców i pracowników naukowych AGH i Politechniki Krakowskiej.

Technologia Hyperledger

Fundament platformy stanowi technologia blockchain Hyperledger – jeden z największych projektów  rozwijany przez Fundację Linuxa, ze wsparciem światowych koncernów. Do stworzenia platformy Watra Ledger wykorzystany został moduł Hyperledger Iroha – projektowany od początku do funkcji rozliczeniowych i płatniczych.

Technologia Hyperledger, to modułowa platforma blockchain tworzona od 2016 roku do zastosowań biznesowych. Członkami konsorcjum wspierającego są m. in.: IBM, Microsoft, Intel, Deutsche Bank, SAP, Airbus, Fujitsu, CISCO, Accenture, Baidu,  Hitachi, JP Morgan, NEC, American Express, Deloite, Lenovo, Samsung. W sumie ponad 200 firm i organizacji.

Technologia Iroha wyróżnia się od pozostałych modułów rodziny Hyperledger tym, że projektowana była jako system płatności w infrastrukturze Internetu Rzeczy i do projektów mobilnych. Charakteryzuje się więc prostą modularną konstrukcją, co zmniejsza wymogi sprzętowe, koszty i ułatwia prace rozwojowe.

W przeciwieństwie do sieci starszej generacji zatwierdzanie transakcji nie wymaga stosowania dużych mocy obliczeniowych, a więc także zużycia energii elektrycznej do funkcjonowania sieci Watra Ledger zostało znacząco zredukowane w porównaniu do zużycia w sieci Bitcoin czy Ethereum.

Portfel elektroniczny

Podstawowym narzędziem użytkownika służącym do kontroli zużycia energii, rozliczeń i ewentualnie także płatności służy portfel elektroniczny, określany też jako cyfrowy portfel, e-portfel lub e-wallet. Jest to aplikacja ściągana i instalująca się automatycznie w telefonie komórkowym. Może być też dostępna w laptopie.

Portfel ukazuje stany liczników energii elektrycznej lub innych mediów, należności do zapłaty, umożliwia dokonywanie przelewów/płatności tokenami podobnie jak w interfejsie kont bankowych. Istnieje też możliwość zawierania umów elektronicznych na dostawę lub zakup energii. Transakcje w portfelu elektronicznym są szyfrowane i odbywają się poprzez użycie klucza prywatnego, przydzielanego każdemu użytkownikowi.

Zakres informacji udostępniany w portfelu uzależniony jest od roli, jaką dany podmiot posiada w systemie. Informacje o zużyciu energii gromadzone są w portfelu na podstawie przepływu tokenów pomiarowych (użytkowych).

Tokeny i tokenizacja

Autonomiczny system pomiarów, płatności i rozliczeń Watra Ledger dokumentuje i rozlicza przepływy energii, wykorzystując dwa rodzaje tokenów (1) zwykłe tokeny pomiarowe (użytkowe) reprezentujące energię elektryczną lub (2)  tokeny, które posiadają cechy prawne waluty wirtualnej zgodne z obowiązującym prawem.

Tokeny pomiarowe są stałym, wbudowanym składnikiem platformy. Użytkownik nie może nimi operować, gdyż służą one wyłącznie do dokumentowania poboru energii.

Natomiast tokeny drugiego typu, mogą być emitowane w systemie, są własnością użytkownika, który je nabył i można nimi swobodnie dysponować, w tym płacić za energię. Korzystanie z tokenów typu waluta cyfrowa jest funkcją opcjonalną uruchamianą po dodatkowych uzgodnieniach z administratorem i odbiorcami Watra Ledger.

W systemie może funkcjonować jeszcze inny rodzaj tokenów: tokeny marketingowe. Spełniają one różne funkcje wspierające sprzedaż – punkty lojalnościowe, promocyjne, rabaty za zakup energii w określonych porach, rozliczenia kredytów na samochody elektryczne i inne.

Role

Konta użytkowników i liczników energii w platformie Watra Ledger mogą być tworzone w ramach wbudowanej hierarchicznej struktury, z różnymi  poziomami uprawnień i dostępu. Partner – klaster, spółdzielnia, czy spółka obrotu – otrzymuje  rolę administratora i decyduje, kto może założyć konto, ma podgląd wszystkich liczników swoich klientów, itp. Natomiast zwykły użytkownik ma wgląd tylko do danych swojego konta oraz ma możliwość dokonywania przelewów tokenów płatniczych na konta innych użytkowników.

Umowy elektroniczne

System Watra Ledger umożliwia zawieranie umów elektronicznych na obrót energią, w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu infrastruktury klucza publicznego blockchain. W praktyce oznacza to, że każdy kto posiada konto w systemie i portfel elektroniczny może zawierać różnego rodzaju prawnie wiążące umowy. Jest to forma określana w prawie jako „zaawansowany podpis elektroniczny”. Połączenie funkcji  elastycznego dokumentowania dostaw, funkcji płatniczych, zawierania umów i rozliczeń w systemie daje użytkownikom zupełnie nowe możliwości współpracy w ramach lokalnych obszarów bilansowania.

Model biznesowy

Platforma blockchain Watra Ledger udostępniana jest na licencji Software jako Usługa, z prawem dostępu do kodu źródłowego w sytuacjach krytycznych. Udostępniamy działającą platformę blockchain Watra Ledger wraz z usługami dodatkowymi umożliwiającymi jej prawidłowe funkcjonowanie. Partnerowi przydzielamy rolę administratora platformy, co między innymi umożliwia zakładanie kont użytkownikom, zarządzania użytkownikami, licznikami oraz rozliczeniami w zakresie objętym umową.

Licencjodawca, czyli Operator pobiera wynagrodzenie od Partnera za udostępnienie i utrzymanie platformy, jej sprawne funkcjonowanie, serwis i wsparcie techniczne oraz rozwój lub inne usługi określone w umowie.

Wdrożenie platformy Watra Ledger dla partnera może wymagać wykonania kastomizacji, czyli prac programistycznych koniecznych do pełnej integracji z systemami informatycznymi i marketingowymi partnera.

Korzyści z systemu rozliczeniowego umożliwiającego bilansowanie lokalne na przykładzie spółdzielni energetycznej (ceny energii w zł, mają charakter poglądowy)

Yonix koszty

Uwagi:

 

  • Właściwy dobór członków spółdzielni, zapewniający duże bieżące zbilansowanie wytwarzania i poboru energii może zapewnić wymierne korzyści jej członkom. W badanym przypadku cena rozliczeń wewnętrznych między 195,64 zł a 265,72 zł satysfakcjonuje wszystkich członków.
  • Właściwie dobrany magazyn energii, powodujący dokładniejsze zbilansowanie wytwarzania i poboru energii może zapewnić jeszcze większe korzyści jej członkom.
  • Im bardziej uda się zbilansować w danym czasie ilość wytwarzanej energii z jej odbiorem, tym efekty ekonomiczne będą większe.
  • Sieć dystrybucyjna będzie tylko zapewniać ciągłość dostaw energii i zabezpieczać dodatkowo wewnętrzną gospodarkę energetyczną.

 

Kontakt

 

Yonix Digital Systems Sp. z o. o.                KRS 0000684051

Adama Bochenka 12C/LU 1                        NIP 6793189359

30-693 Kraków                                              https://yodiss.pl

Tel. +48 514 427 818                                    Mail: [email protected]

 

Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera:
Cable pooling, czyli współdzielenie infrastruktury energetycznej pomiędzy różne źródła wytwarzania energii, oraz linie bezpośrednie - te dwa rozwiązania mogłyby dać silny impuls do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednak pierwsze z nich znajduje się dopiero w prawnych powijakach, a na drugie mało przychylnym okiem spogląda Urząd Regulacji Energetyki.
sieci linie energetyczne fot. Tomasz Elżbieciak (2)
Tydzień Energetyka: PGNiG podwyższa i obniża ceny gazu; Ustawa zamrozi taryfy gazowe; Gazprom chce podwyżki cen gazu; Górnicy dostali co chcieli; Międzynarodowa Agencja Energetyki o wzroście produkcji energii z węgla w Europie.
gaz
PKN Orlen zamierza spełnić warunki Komisji Europejskiej dotyczące fuzji z Lotosem. Przedstawił czterech partnerów, którzy mają przejąć część działalności Grupy Lotos. Transakcja oznaczać będzie duży napływ saudyjskiej ropy na polski rynek i zmiany w strukturze rynku. W zamian Orlen liczy na innowacje w petrochemii i niskoemisyjnych technologiach, zwłaszcza w wodorze.
StacjePaliw
Technologie wspiera: