X Konferencja "Instalacje Ochrony Środowiska w nowej rzeczywistości"

X Konferencja "Instalacje Ochrony Środowiska w nowej rzeczywistości"

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w X Konferencji "Instalacje Ochrony Środowiska w nowej rzeczywistości", która odbędzie się w dniach 13-14 października 2021 na Zamku w Baranowie Sandomierskim (stacjonarnie i on-line).

Moderatorem Konferencji i Panelu Dyskusyjnego będzie dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska.

Partnerem wydarzenia jest Enea Elektrownia Połaniec SA.

Celem konferencji jest prezentacja bieżących zagadnień z zakresu ochrony środowiska, mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie branży energetycznej, ciepłowniczej oraz przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • wyzwań związanych z ochroną środowiska dla energetyki opartej o paliwa kopalne - aspekty prawne, konkluzje BAT,
  • planowania instalacje ochrony środowiska w sektorze wytwarzania energii (odpylanie, odazotowanie, odsiarczanie, redukcja rtęci i innych związków) dla bloków o planowanym terminie wyłączenia,
  • wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii,
  • inwestycji w przemyśle w zakresie ochrony środowiska (redukcja emisji, monitoring, raportowanie, zarządzanie środowiskowe),
  • rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej,
  • zastosowania nowoczesnych technologii wpływających na jakość powietrza, wody, oszczędność zasobów naturalnych,
  • planowania wydatków na ochronę środowiska


Konferencja skierowana jest do przedstawicieli kadry zarządzającej i technicznej ds. inwestycji, specjalistów ds. ochrony środowiska reprezentujących przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze oraz przemysł, przedstawicieli firm oferujących usługi oraz urządzenia dla ochrony środowiska, jak i dla zainteresowanych instytucji (RDOŚ, NFOŚiGW), samorządów i uczelni technicznych.

 

Szczegóły: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/ochronasrodowiska/2021/

 

 

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE