Menu
Patronat honorowy Patronage

Zmiany na rynku prosumenckim 2022 – Warszawa 30.09.2021, 20.10.2021, 23.11.2021,

Rok 2021 jest rokiem prosumentów. Jednakże w Sejmie toczą się prace nad 3 projektami zmian przepisów prawnych dla tej grupy użytkowników OZE. Poza sporymi obawami o kształt rynku zmiany wniosą kilka nowych modeli działania tego biznesu. W związku z tymi zmianami, chcielibyśmy zaoferować możliwość wzięcia udziału w warsztatach mających na celu aktualizację i usystematyzowanie wiedzy u osób planujących lub realizujących przedsięwzięcia oparte o OZE i PV. Prelegenci prowadzący warsztaty gwarantują aktualną i kompletną informacje o najnowszych trendach i rozwiązaniach na przyszłość. Dodatkowym celem warsztatów jest bowiem przekazanie informacji o najnowszych trendach biznesowych i rynkowych. Wsparcie ze strony uznanych praktyków pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie nurtujące uczestników pytania.

Proponowany zakres warsztatów:

Organizator przewiduje możliwość opracowania innych szczegółowych zagadnień odpowiadających oczekiwaniom zgłoszonym przez Zamawiającego.

Projektowane zmiany ustawowe dla prosumentów:

 • Umówienie projektów ustaw.
 • Prosument zbiorowy.
 • Prosument wirtualny.
 • Agregatorzy vs. reprezentanci prosumentów – nowy biznes dla instalatorów.
 • Rozliczanie prosumentów.

Spółdzielnie energetyczne:

 • Zakres zastosowania i planowane zmiany.
 • Przykładowy model funkcjonowania SE.
 • Praktyczne uwarunkowania realizacji SE.

Zaawansowane modele wykorzystania OZE i źródeł gazowych na własny użytek w biznesie:

 • Instalacje on-site, off-site i near site.
 • Linia bezpośrednia i zmiany w prawie energetycznym.
 • Wewnętrzny OSD.
 • Zakupy energii vs. wytwarzanie energii oraz PPA i qPPA

Podsumowanie, case study, pytania i zakończenie warsztatów.

 

Warsztaty poprowadzą:

Katarzyna Szwed-Lipińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki – obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych URE. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wpierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego.

Michał Tarka

Prawnik. Autor analiz dot. strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie
dla Ministra Energii, doradca Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Rozwoju ds. OZE. Doradca prawny w procesach legislacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami prawniczymi w Polsce.

Skutecznie reprezentuje klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procedurach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Obecnie kieruje praktyką energetyczną OZE w dużej kancelarii prawnej. Związany z branżą OZE od roku 2009. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas konferencji w zakresie energetyki odnawialnej w kraju i za granicą.

dr Marcin Trupkiewicz

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego ora prawa odnawialnych źródeł energii. Doradza przedsiębiorcom z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego oraz paliwowego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie regulacyjnym w sektorze energetycznym, w zakresie systemu wsparcia OZE i CHP, koncesjonowania działalności gospodarczej, przyłączania do sieci, a także w zakresie zagadnień związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym dotyczącym inwestycji w instalacje OZE oraz infrastrukturę sieciową.

Doradza przedsiębiorcom z branży fotowoltaicznej w zakresie systemu aukcyjnego, procesów due diligence oraz transakcji obejmujących farmy fotowoltaiczne. Reprezentuje klientów przed Prezesem URE, innymi organami administracji oraz instytucjami finansowymi. Został wyróżniony w ramach rankingu Legal 500 EMEA 2021 (Energy and Natural Resources) w zakresie energii odnawialnej.

Doktor nauk prawnych w oparciu o dysertację „Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii jako instrument prośrodowiskowej regulacji sektorowej w elektroenergetyce”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pracownik naukowy na tejże uczelni.

dr Marek Grzywacz

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych z sektora gazu ziemnego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii.

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie surowcowym państwa oraz w postępowaniach administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Koordynator bloku specjalizacyjnego – Szkoła prawa energetycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych – artykułów w czasopismach naukowych
i rozdziałów w monografiach, współautor komentarza do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (C.H. Beck – seria Duże Komentarze, red. R. Hauser, M. Wierzbowski) oraz Meritum z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego (Wolters Kluwer – seria Meritum, red. M. Wierzbowski). Autor i współautor rozdziałów w podręcznikach akademickich do przedmiotu Prawo administracyjne (Wolters Kluwer, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski) i przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (C.H. Beck, red. M. Wierzbowski).

 

Organizator przewiduje możliwość udziału innych prelegentów, w zależności od treści szczegółowych zagadnień uzgodnionych z Zamawiającym.

Organizator zapewnia przerwy networkingowe, lunch oraz możliwość indywidualnych konsultacji;

Informujemy, że szkolenie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych: (dotyczących m.in. wielkości sali, zachowania odpowiedniej odległości, maseczek, dezynfekcji).

 

 

 

Kontakt:

Capital Training Studio

Aleksandra Krzewińska

[email protected] capitalstudio.pl

Tel. +48 506 262 504

Polityczne zawirowania budzą niepewność co do dalszych losów nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, która blokuje rozwój nowych farm wiatrowych. Brak zmian w ustawie nie tylko spowolni transformację polskiej energetyki, ale będzie oznaczać też kolejny cios dla firm budowlanych, które specjalizują się w tym sektorze.
zdjecia lotnicze wiatrakow. fot: Kacper Kowalski / aeromedia.pl
Tydzień Energetyka: Złoty spadochron dla ochotników do NABE; Orlen idzie na morze razem z GE; Niemiecki sąd blokuje Gazprom; Rynek mocy w Belgii;
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Bawarski koncern na poważnie ruszył z elektryfikacją gamy. Na pierwszy ogień poszedł najbardziej konkurencyjny segment wśród marek premium. Jak elektryczny SUV BMW iX3 wypada na tle konkurencji i czy przekona do siebie klientów wybierających dotychczas spalinowe X3? Sprawdziliśmy.
Elektromobilność napędza:
Od 1 lipca działa Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków i ruszył obowiązek rejestracji źródeł spalania paliw i ogrzewania budynków. Czy osoby, które wykorzystują energię słoneczną do ogrzewania domu lub wody muszą rejestrować panele fotowoltaiczne? Wyjaśniamy.