Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Bliżej do jasnych zasad w rozliczaniu prosumentów i spółdzielni

Bliżej do jasnych zasad w rozliczaniu prosumentów i spółdzielni

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pokazało nowe wersje projektów rozporządzeń w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej oraz spółdzielni energetycznych. Trwają też prace nad nowelizacjami ustawy o OZE. W pierwszej kolejności ma ona dotyczyć biometanu.
panele fotowoltaiczne pv spoldzielnia mieszkaniowa

Projekty rozporządzeń dotyczące prosumentów i spółdzielni energetycznych były konsultowane od maja. Zgłoszono do nich wiele uwag. Część została uwzględniona, między innymi wydłużono czas na wejście w życie nowych rozwiązań. Rozliczanie prosumentów i spółdzielni będzie też dokonywane za pomocą podobnego wzoru.

Wektorowe bilansowanie

W nowym projekcie dotyczącym prosumentów zapisano, że liczniki zdalnego odczytu rejestrują odrębnie ilość energii elektrycznej, która została wprowadzona do sieci i pobrana z sieci. Liczniki sumują energię elektryczną na wszystkich fazach. Bilansowanie prosumentów jest dokonywane w ciągu godziny. Doprecyzowano, że stosuje się wektorową metodę bilansowania międzyfazowego.

Czytaj także: Prosumenci poszkodowani przez liczniki energii

Wzór sumarycznego bilansowania danych pomiarowych ujednolicono w przypadku prosumentów i członków spółdzielni energetycznych. Od sumy ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w ciągu godziny, odejmowana jest suma ilości energii elektrycznej wprowadzonej w tym czasie do sieci. Wartość dodatnia oznacza ilość energii pobranej z sieci, wartość ujemna  – wprowadzonej. W ten sposób jedynie wynik tego działania podlega rozliczeniu, natomiast reszta traktowana jest jako autokonsumpcja. Opłaty dystrybucyjne wylicza się na podstawie energii sumarycznie zbilansowanej. Po zsumowaniu bilansowania każdego członka spółdzielni otrzymuje się sumaryczny wynik bilansowania całej spółdzielni.

Rozliczanie prosumentów według wzoru

Sprecyzowano, na którym etapie nalicza się opust. Wzór dotyczący rozliczenia prosumentów jest podobny, jak w projekcie rozporządzeniu dotyczącym spółdzielni energetycznych.

Niezależnie od ilości stref czasowych w danej taryfie, w pierwszej kolejności, w tym przed energią elektryczną wprowadzoną w bieżącym okresie rozliczeniowym, rozliczana jest energia z najstarszą datą wprowadzenia do sieci. Rozliczana jest najpierw z energią pobraną w tej samej strefie czasowej. Następnie nadwyżki uwzględnia się w innych strefach, zaczynając od strefy czasowej z najwyższym poziomem składnika zmiennego.

Czytaj także: Rozliczanie prosumentów z lawiną uwag

W rozporządzeniu dotyczącym spółdzielni energetycznych doprecyzowano, że jej członkiem może być podmiot posiadający umowę o przyłączenie do sieci. Projekty określają też zakres udostępniania danych pomiarowych.

Oba rozporządzenia mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Proces legislacyjny można śledzić na stronie RCL, gdzie znajdują się projekty rozporządzenia o prosumentach oraz rozporządzenia o spółdzielniach energetycznych.

Nowelizacje ustawy o OZE

W Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii oraz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa rozwiązań z Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II). Będzie to miało także wpływ na rozwiązania dotyczące prosumentów. Podczas konferencji Areopag OZE Marcin Ścigan, dyrektor departamentu OZE w MKiŚ, powiedział, że są prowadzone równolegle prace nad trzema nowelizacjami. Pierwszy projekt, dotyczący m.in. przedłużenia obecnego wsparcia aukcyjnego, został zaprezentowany w sierpniu. Komisja Europejska wydała zgodę na przedłużeni systemu aukcyjnego do końca 2021 roku, czego początkowo ten projekt nie uwzględniał. Teraz będzie aktualizowany.

Wkrótce ma się też ukazać projekt nowelizacji ustawy o OZE wprowadzający rozwiązania dla biometanu.

Czytaj także: Dłuższy system wsparcia i ułatwienia dla PV

Nie ma natomiast oficjalnej propozycji zapisów, które wprowadzą do ustawy o OZE prosumenta zbiorowego i wirtualnego, czego wymaga dyrektywa RED II.  Prosumenci zlokalizowani w tym samym domu, np. budynku wielorodzinnym, będą mogli dzielić się wyprodukowaną energią. Prosumenci wirtualni z kolei nie muszą posiadać instalacji na własnych budynkach, mogą korzystać z instalacji OZE całkowicie oddalonej. W takim przypadku nie występuje autokonsumpcja energii ani ulga w opłacie dystrybucyjnej (instalacja może znajdować się np. w innym województwie). Opracowywany jest taki model model rozliczania, który zrówna sytuację prosumentów zbiorowych i wirtualnych. Przy rozliczaniu 1:1 prosument ponosiłby opłaty dystrybucyjne, ale z odpowiednim rabatem. Rozdzielona zostałaby umowa ze sprzedawcą i dystrybutorem energii. Przemysław Hofman, zastępca dyrektora departamentu gospodarki niskoemisyjnej zapewnił, że nie są prowadzone prace nad skróceniem czasu bilansowania prosumentów. Obecnie wynosi on 12 miesięcy.

Ceny praw do emisji dwutlenku węgla z początkiem roku przebiły rekordowy poziom 34 euro za tonę. Wysokie ceny CO2 obciążają energetykę i odbiorców, ale mogą podratować tegoroczny budżet państwa. Już w 2020 roku Polska zarobiło na ich sprzedaży 12,1 mld zł. Niemal 1 mld zł popłynął do przemysłu. W tym roku przychody mogą przekroczyć astronomiczne 17 mld zł.
ceny co2 2020 2021
Partner działu Klimat:
Technologie wspiera:
Wszyscy właściciele domów i mieszkań będą musieli złożyć deklarację o sposobie ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody pod groźną grzywny do 5 tys. zł. Będziemy mieć na to 12 miesięcy od uruchomienia rządowego systemu, którego projektowanie już trwa. Część CEEB ma ruszyć wiosną.
Solid fuel boiler.Boiler room concepte. 3D image
Solid fuel boiler.Boiler room concepte. 3D image
Technologie wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Po 2025 roku sterowalna moc konwencjonalna może nie być w stanie zabezpieczyć krajowego systemu elektroenergetycznego. Czy system aukcyjny dla OZE może doprowadzić do lepszej integracji zmiennych odnawialnych źródeł energii z systemem energetycznym?
Business People Discussion Solar Power Energy Concept
Business People Discussion Solar Power Energy Concept
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera: