Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Technologia
 4. >
 5. Obowiązkowe strefy czystego transportu i przywileje dla carsharingu

Obowiązkowe strefy czystego transportu i przywileje dla carsharingu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt zmian w ustawie o elektromobilności. Strefy czystego transportu mają być od 2030 r. obowiązkowe, ale jeśli powstaną wcześniej - będzie łatwiej do nich wjechać. Carsharing zyska definicję i przywileje.
ev emisje strefa benzyna paliwa transport auta

Najważniejszą zmianą, którą nowelizacja miałaby wprowadzić jest obowiązek tworzenia stref czystego transportu przez gminy, liczące ponad 100 tys. mieszkańców. Przepis ten miałby obowiązywać jednak od 1 stycznia 2030 r.

Strefy czystego transportu

Stref czystego transportu dotyczy jednak cały szereg innych proponowanych zmian:

 • do stref bez ograniczeń mogłyby wjeżdżać pojazdy napędzane LPG, czyli popularnym autogazem, który został uznany za dostatecznie czyste paliwo;
 • będą mogły też wjeżdżać pojazdy, spełniające kolejne normy emisji spalin Euro:
  • co najmniej Euro 4, w latach 2021 – 2025;
  • co najmniej Euro 5, w latach 2026 – 2030;
  • co najmniej normę Euro 6, w latach 2031 – 2035.
 • uchwalając strefę czystego transportu rada gminy będzie musiała jednocześnie przyjąć plan rozwoju komunikacji miejskiej na terenie stref  oraz plan stworzenie miejsc parkingowych dla pojazdów, które będą podlegać ograniczeniom wjazdu do strefy;
 • rada gminy będzie też mogła dopuścić wjazd innych pojazdów do strefy, ale nie dłużej niż przez 3 lata od przyjęcia uchwały i za opłatą, wynoszącą nie więcej niż 2,50 zł za godzinę.

Dla carsharingu

Projekt zawiera definicję carsharingu, a pojazdy używane w tej działalności zostają zwolnione z opłat za parkowanie, będą też mogły poruszać się po buspasach do 1 stycznia 2026 r., podobniej jak i auta elektryczne oraz wodorowe.

Czytaj także: Koniec Innogy GO? Elektryczne BMW i3 „na minuty” znikną z ulic?

Od 1 stycznia 2022 r. ma obowiązywać przepis, przewidujący  możliwość wyznaczenia buspasów na drogach ekspresowych i autostradach, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w granicach miast.

Proponowane regulacje zakładają również zwolnienie do końca 2030 r. z opłat za przejazdy po drogach krajowych autobusów zeroemisyjnych oraz pojazdów elektrycznych, na CNG i LNG oraz na wodór, których masa całkowita przekracza 3,5 tony.

Projekt zawiera wymagania techniczne dla stacji tankowania wodoru.

Przewiduje również, że OSD może być właścicielem lub operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania tylko wtedy, gdy wcześniej bezskutecznie będzie ją próbował sprzedać na przetargu.

Czytaj także: Normy emisji dla samochodów wyniosą 42,5 g CO2/km w 2030?

Ładowarki do samochodów elektrycznych

W projekcie znajdują się też zapisy dotyczące domowych ładowarek w budynkach mieszkalnych, zawierających więcej niż 3 oddzielne lokale mieszkalne. Punkt ładowania będzie się instalowało na wniosek i koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w budynku, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów z prawa budowlanego. Katalog powodów do odmowy jest określony i zamknięty.

Projekt zakłada wreszcie uchylenie zapisu, zgodnie z którym Skarb Państwa, gmina oraz gminna osoba prawna ustanawiają nieodpłatnie służebność przesyłu na rzecz OSD dla sieci dostarczającej energię elektryczną do ogólnodostępnej stacji ładowania wybudowanej przez tego operatora.

Czytaj także: Koniec strefy czystego transportu w Krakowie

 

Do połowy wieku moc uzyskiwana z elektrowni posadowionych na morzach i oceanach ma wzrosnąć w Unii Europejskiej około 30-krotnie. Komisja Europejska szacuje, ze potrzebne będzie na to prawie 800 mld euro. Nowo zaprezentowana strategia zakłada większą współpracę państw w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, wspólne projekty wielu państw będą priorytetem
morskich farm wiatrowych
Projekt ustawy o efektywności energetycznej przeszedł uzgodnienia międzyresortowe i został skierowany na Komitet ds. Europejskich. Pojawiła się między innymi nowa instytucja prowadząca rejestr oszczędności energii finalnej, złagodzono wymogi dotyczące audytorów oraz dookreślono obowiązki firm paliwowych.
Energy Efficiency – House No.9
Partner działu Klimat:
Zielone technologie rozwijają:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!