Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Odnawialne źródła energii
  4. >
  5. Jakie dotacje na OZE dostanie przedsiębiorca

Jakie dotacje na OZE dostanie przedsiębiorca

Coraz częściej firmy chcą inwestować we własne źródła energii. Naturalnym wyborem są panele fotowoltaiczne, które można szybko i łatwo zamontować, ale też dofinansowanie można dostać na inwestycje w kogenerację, małe elektrownie wiatrowe, modernizację elektrowni wodnych. Wsparcie różni się w zależności od województw.
panele fotowoltaiczne pv spoldzielnia mieszkaniowa

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na instalacje w firmie paneli fotowoltaicznych. Przełomem były przepisy o włączeniu ich  do grona prosumentów. Moc mikroinstalacji nie może przekroczyć 50 kW, ale firmy decydują się i na większe elektrownie o mocy kilkuset kilowatów, a nawet kilku megawatów. Niezależnie od wielkości instalacji, zawsze pojawia się pytanie: czy na inwestycje w fotowoltaikę są do wzięcia dotacje. Przedsiębiorcy nie mogą korzystać z programu Mój Prąd i – jak wynika z zestawienia portalu WysokieNapiecie.pl – nie ma już praktycznie dotacji w funduszach unijnych, z nielicznymi wyjątkami. Dostępne są jednak preferencyjne pożyczki i inne dotacje na OZE.

Energia Plus: pożyczki na OZE i kogenerację

Z początkiem października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy program Energia Plus. Budżet przekracza 1,3 mld zł, z czego 1,24 mld to preferencyjne pożyczki, a na dotacje przeznaczono niespełna 50 mln zł. Dotacje będą przyznawane tylko dla jednej technologii – ORC (organiczny cykl Rankine’a), która pozwala na produkcję energii elektrycznej i ciepła, m.in. z ciepła odpadowego, geotermii czy biomasy.

Głównym celem programu jest racjonalizacja zużycia surowców, w tym energii, i ograniczenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Konieczny jest audyt energetyczny. W ramach działań można zainwestować w OZE, w tym w turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne i pompy ciepła  – czytamy w programie. Dofinansowanie obejmie też budowę lub modernizację wewnętrznych źródeł energii z uwzględnieniem kogeneracji.

Kwota pożyczki wynosi do 0,5 mln zł  300 mln zł i pokryje do 85 proc. kosztów przedsięwzięcia. Okres spłaty wynosi nawet 15 lat. W ubiegłym roku z tego programu NFOŚiGW wypłacił prawie 76 mln zł w formie pożyczek.

oplacalnosc pv firma

Czytaj także: Dotacje z funduszy norweskich

Pieniądze w gorącej wodzie kąpane

Z funduszy norweskich małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą wziąć dotacje na budowę systemów do produkcji energii na bazie źródeł geotermii głębokiej. Jeśli potencjał geotermalny został już potwierdzony odwiertami próbnymi dotacje będą udzielane na otwory zatłaczające i produkcyjne. Dofinansowana będzie też budowa lub rozbudowa ciepłowni/elektrowni geotermalnych oraz infrastruktury służącej włączeniu ciepła geotermalnego do istniejących sieci.

Minimalna kwota dofinansowania projektów wynosi ponad 4,3 mln zł, a maksymalna ponad 19,5 mln zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków do 30 października tego roku prowadzi NFOŚiGW.

FunduszeNorweskie 1

Zimna woda też dostaje

Z funduszy norweskich można uzyskać też dotacje na „zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych”. Moc instalacji przed przeprowadzeniem modernizacji nie może przekraczać 2 MW. Dotacja pokryje do 50 proc. następujących wydatków: modernizacji źródła wytwarzania, dostosowania elektrowni do wymogów ochrony środowiska i innych obowiązków prawnych oraz przebudowy, której celem jest sprzedaż energii bezpośrednio do odbiorcy końcowego (po linii bezpośredniej lub ewentualnie w ramach spółdzielni energetycznych).

Wnioski można składać do 30 października tego roku. Do rozdysponowania jest prawie 13 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania projektów wynosi 866 tys. zł, a maksymalna ponad 6 mln zł. Beneficjentami mogą zostać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa a także Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie.

MaleOZE

Czytaj także: Dotacje do fotowoltaiki, pomp ciepła mogą sięgnąć 95 proc.

Wiatraki tak, ale tylko małe

W województwie warmińsko-mazurskim od 2 do 20 listopada będzie można składać wnioski w konkursie 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. O dotacje mogą starać się przedsiębiorcy, samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty prawne. Dofinansowanie w ramach Zadania 1. dotyczy budowy, rozbudowy oraz przebudowy infrastruktury, w tym zakupu niezbędnych urządzeń, dotyczących produkcji energii z OZE, w tym elektrowni wiatrowych do 200 kWe. Na inwestycje przeznacza się 0,5 mln euro.

„W przypadku energii uzyskanej na bazie wiatru dofinansowanie będą mogły otrzymać wyłącznie pojedyncze i niskie elektrownie wiatrowe (rozumiane jako pojedyncze instalacje o łącznej mocy do 200 kWe, na które może się składać zestaw urządzeń połączonych ze sobą technicznie, o wysokości do max. 50 m w stanie wzniesionej łopaty wirnika (śmigła)) i nienaruszające walorów krajobrazowych otoczenia.”- czytamy w ogłoszeniu o konkursie.

Dotacja wynosi maksymalnie do 85 proc., ale w przypadku projektów podpadających pod pomoc publiczną może być mniejsza. Minimalna wartość projektu to 300 tys. zł.

Dolny Śląsk wspiera klastry energii

Województwo dolnośląskie wspiera przedsięwzięcia realizowane na terenie klastrów energii. Obejmuje to produkcję energii z fotowoltaiki, siłowni wiatrowych i innych źródeł OZE z wyjątkiem biomasy i biopaliw. Dofinansowanie dotyczy budowy,  zakupu niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej OZE, także mikroinstalacji. Pomoc będzie udzielana także na infrastrukturę, magazyny energii i systemy inteligentnego zarządzania energią, ale tylko jako element uzupełniający projektu.

Minimalny koszt projektu to 50 tys. zł, maksymalnie na jeden klaster może przypaść 7 mln zł. Dotacja wynosi maksymalnie 85 proc. Nabór wniosków trwa do końca października.

Czytaj także: Fotowoltaika – z jakich programów dotacyjnych można skorzystać?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą też wziąć niskooprocentowaną pożyczkę finansowaną z funduszy unijnych. W ramach pomocy de minimis jej oprocentowanie to 0,5 proc., w pozostałych przypadkach – niecałe 3 proc. Prowizja nie jest pobierana.

Podlaskie: pożyczki na efektywność energetyczną i OZE

W województwie podlaskim działa Fundusz Pożyczkowy, utworzony z unijnych funduszy. Małe,  średnie i  mikroprzedsiębiorstwa mogą wziąć pożyczkę termomodernizacyjną. Jej oprocentowanie w ramach pomocy de minimis wynosi 0 proc., zerowa jest też prowizja. Dofinansowane są przedsięwzięcia wynikające z audytów energetycznych, zapewniające poprawę efektywności energetycznej o co najmniej 25 proc., w tym inwestycje w OZE. Maksymalna pożyczka to 1 mln zł.

Pomorskie: pożyczka na OZE

O preferencyjne finansowanie mogą starać się inwestorzy, którzy budują na terenie województwa pomorskiego instalacje OZE wykorzystujące biogaz, biomasę, słońce, energię ziemi, wodę. Finansowanie jest udzielane niezależnie od wielkości planowanych mocy OZE, także na mikroinstalacje i układy kogeneracyjne. Maksymalna wysokość pożyczki jaką można otrzymać z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to 15 mln zł, natomiast maksymalny okres spłaty wynosi 15 lat.

Oprocentowanie zaczyna się od 0,25 proc. w skali roku, pożyczka może zostać udzielona bez prowizji.

Dotacje dla uczelni i szpitali

W kilku województwach prowadzone są lub planowane nabory dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. OZE mogą być elementem takich inwestycji. W konkursach wnioski mogą składać też prywatne szkoły i placówki lecznicze wykonujące działalność finansowaną z NFZ. Na Mazowszu w działaniu 4.2 nabór takich wniosków trwa do końca października, w województwie świętokrzyskim (Działanie 3.3) – do 9 listopada.

Czytaj także: Nowe wymogi dotyczące fotowoltaiki i ogrzewania w prawie budowlanym

Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Rafał Zasuń w rozmowie z dziennikarzem inn:Poland odpowiadał na pytanie dotyczące stanu polskiego górnictwa oraz ostatnich rozmów górniczych związkowców z rządem
internet wmediach
Po ponad piętnastu latach udziału w unijnej polityce klimatycznej, krajowy sektor jest dziś nadal w początkowej fazie transformacji. Coraz bardziej bolesny jest poszerzający się do granic możliwości szpagat sektora, który opiera się równolegle na nodze „zielonej” i „czarnej” - pisze Maciej Burny, wieloletni menedżer w PGE i PKEE.
fotowoltaika elektrownia oze
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Zakładane tempo odchodzenia od węgla w ogrzewnictwie oznacza dla Polskiej Spółki Gazownictwa konieczność przyłączania co roku 80 tys nowych odbiorców przez 20 następnych lat. Roczny koszt utrzymania takiego tempa to prawie 1,5 mld zł - mówił prezes PSG Ireneusz Krupa podczas VI kongresu DISE we Wrocławiu. 
gaz liczniki rynek
Row of residential natural gas meters and yellow pipe plumbing on exterior wall to measure household energy consumption
PKN Orlen dąży do wycofania z giełdowego obrotu akcji Energi. Ruch nie jest zaskoczeniem, bo nowy właściciel gdańskiej spółki energetycznej tworzy koncern multienergetyczny i na nowo będzie układał strukturę grupy. Gdańska spółka może trafić do podręczników ekonomii jako przykład co polityka może zrobić z wartością firmy
exit