Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Nowe wymogi dotyczące fotowoltaiki i ogrzewania w prawie budowlanym

Nowe wymogi dotyczące fotowoltaiki i ogrzewania w prawie budowlanym

Duża nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września, wprowadza wymóg uzgadniania projektu technicznego każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. To może spowodować zamieszanie na rynku fotowoltaiki, który szybko się rozwija.
budynek pv budowa oze 1200

Duża zmiana prawa budowlanego wywołać może początkowo chaos na rynku fotowoltaicznym. Zmiana przepisów dotyczy uzgodnień przeciwpożarowych (PPOŻ) instalacji PV o mocy ponad 6,5 kW. Mniejsze instalacje fotowoltaiczne są zwolnione z takich uzgodnień.

– Do tej pory istniał obowiązek uzgadniania projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6,5 kW, jednak dotyczyło to tylko wybranych budynków, które wymienia rozporządzenie MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.  Dotychczasowe przepisy obejmowały głównie budynki użytku publicznego oraz wszelkie budynki o dużej kubaturze, powyżej tysiąca metrów kwadratowych. Po zmianie prawa budowlanego uzgodnienie projektu instalacji z rzeczoznawcą ds. PPOŻ będzie dotyczyło każdej instalacji fotowoltaicznej po mocy ponad 6,5 kW – mówi Łukasz Kotula, dyrektor ds. rozwoju i szkoleń firmy Corab.

Próg 6,5 kW jest tylko nieznacznie większy niż wynosi średnia moc instalacji fotowoltaicznej dofinansowanej z programu Mój Prąd – 5,6 kW.

moj prad cena instalacji pv zl kw

Jak uzgodnić projekt techniczny instalacji?

Druga zmiana w przepisach dotyczy uzgadniania projektu technicznego zamiast projektu budowlanego. – To oznacza, że instalator z odpowiednimi uprawnieniami może przygotować i przedstawić rzeczoznawcy PPOŻ uzgodnienia. To duże ułatwienie – wskazuje Łukasz Kotula.

Jego zdaniem, profesjonalne firmy sobie z tym poradzą, ale może być też grupa wykonawców, którzy nie będą stosowali się do nowego prawa. – Zakończenie inwestycji to przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci, a operatorzy sieci dystrybucyjnej nie sprawdzają, czy projekt był uzgadniany z rzeczoznawcą PPOŻ. To zadanie dla Inspekcji Nadzoru Budowlanego – wyjaśnia dyrektor ds. rozwoju i szkoleń Coraba.

Czytaj także: Zmiana ogrzewania na węglowe będzie trudniejsza

Instalację fotowoltaiczną o mocy ponad 6,5 kW trzeba będzie zgłosić do Państwowej Straży Pożarnej. Zmiana prawa budowlanego nie wpływa natomiast na przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej.

– Ustawa nie precyzuje, jaki zakres projektu powinien zostać uzgodniony z rzeczoznawcą. Nie wskazuje także modelowego systemu zabezpieczeń. Problemem jest również brak konkretnych wytycznych dotyczących ochrony mikroinstalacji o mocy poniżej 6,5 kWp. Zapisy wprowadzają więc znaczne trudności w interpretacji. Każdy wykonawca może do pewnego stopnia działać na własną rękę, wdrażając różne rozwiązania, nie zawsze najbardziej korzystne i adekwatne dla danego budynku – wymienia Bartłomiej Jaworski z firmy Eaton.

przylaczenie mikroinstalacji paneli pv oze

Zmiana ogrzewania na węgiel wymaga zgłoszenia

Nowela rozszerza też definicję projektu budowlanego, który musi zawierać informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zmiana źródła z zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, OZE lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym będzie już istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu. A to oznacza konieczność ponownego uzyskania pozwolenia na budowę lub ponownego zgłoszenia budowy domu z projektem.

Przyłączenia do sieci energetycznej

Zmiana Prawa budowlanego wprowadzi konkretne terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej, gazowej i ciepłowniczej. W zależności od grupy przyłączeniowej będzie to od 21 (odbiorcy do 40 kW), 30 dni (powyżej 40 kW), 60 (sieci średnich napięć) i 150 dni (sieć wysokiego napięcia). Na wydanie warunków przyłączenia źródeł – 120 dni.

Czytaj także: Nowe terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci

Przekroczenie terminów spowoduje naliczenie kar.

Ze zmianą ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw można zapoznać się w Dzienniku Ustaw.

Polacy na własne mikroinstalacje fotowoltaiczne wydali już 6 mld złotych, z czego aż 5 mld zł z własnej kieszeni. Fotowoltaika jest w tym roku liderem inwestycji w nowe moce wytwórcze. Czy oszczędności obywateli mogą pomóc sfinansować transformację energetyczną?
PV boom
Materiał Partnera
Pewność i powtarzalność  stanowią najbardziej istotne elementy pomiarów online. W wybranych branżach, jak na przykład w energetyce, szczególnie istotne wymogi dotyczą również czułości pomiaru, zwłaszcza w kontekście kluczowego parametru – krzemionki. Niskie stężenie krzemionki w wodzie kotłowej zapobiega powstawaniu osadów na łopatkach turbiny i w wymiennikach ciepła. Jakość tej wody pozostaje przedmiotem dyskusji pomiędzy  producentem turbiny a użytkownikiem, podlega też audytom. Z tego powodu urządzenia pomiarowe, analiza referencyjna oraz używane reagenty muszą spełniać najbardziej surowe kryteria. 
fot. 1
Technologie wspiera:
Serwis przytacza artykuł Bartłomieja Derskiego na temat możliwych podwyżek cen paliwa spowodowanych projektem włączenia Transport drogowy w UE także ma być włączony do systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS)
media (2)