Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Były prezes URE ostrzega: likwidacja obliga giełdowego to nieuchronne podwyżki cen prądu

Były prezes URE ostrzega: likwidacja obliga giełdowego to nieuchronne podwyżki cen prądu

Złagodzenie obowiązku handlu giełdowego, przy obecnym poziomie możliwości oddziaływania na rynek ze strony wielkich graczy, doprowadzi do stopniowego zaniku transparentności rynku, a ceny energii będą dyktowane potrzebami finansowymi spółek wytwórczych
businessman-2365538 1280

Współczesna gospodarka w większości cywilizowanych państw opiera się na jasnych i przewidywalnych regułach. Wynikają one z ogólnie przyjętych i uniwersalnych norm prawa.

Przyjmuje się, że handel niektórymi towarami – dobrami (np. złotem, pszenicą czy energią) jest w pełni klarowny i odporny na manipulacje, jeżeli prowadzony jest przy wykorzystaniu giełd towarowych. Nie powinno nikogo dziwić, że energia – jako dobro z którego korzysta każdy Europejczyk i które wpływa na wartość każdego wytworu przemysłowego, powinno być szczególnie  odporne na manipulacje, a cena jego winna wynikać z jasnych mechanizmów rynkowych.

Czytaj także: Rząd i górnicy myślą jak spalić więcej węgla. Ceny prądu wzrosną

W Polsce koncentracja wytwarzania energii elektrycznej osiągnęła w ostatnich latach bardzo wysoki poziom. Wydawało się, że mechanizmem zwiększającym wiarygodność handlu hurtowego energią stanie się wprowadzony obowiązek zwany obligiem giełdowym, umożliwiający nadzór i kontrolę nad rynkiem energii. Na krajowym rynku mamy małą liczbę podmiotów reprezentujących wytwórców, która ma możliwość silnego oddziaływania na ceny ofertowe. Dodatkowo po stronie popytowej sytuacja jest analogiczna.

 

udzialy

Dzięki wprowadzeniu obliga giełdowego możliwe było zaobserwowanie niepokojących zjawisk wzrostu cen, co skutkowało wszczęciem postępowań wyjaśniających prowadzonych przez regulatora rynku lub prokuraturę.

Złagodzenie obowiązku handlu giełdowego, przy obecnym poziomie możliwości oddziaływania na rynek ze strony wielkich graczy, doprowadzi do stopniowego zaniku transparentności, gdyż  gros obrotu będzie się odbywało na zasadzie kontraktów dwustronnych.

orlen energa przejecie rynek energii 2019

Konkurencyjność ulegnie rozmyciu i jak uczy doświadczenie, ceny będą dyktowane potrzebami finansowymi spółek wytwórczych. Po zniesieniu obliga giełdowego nikt nie będzie miał narzędzi ani uprawnień do kontroli, czy podawany publicznie argument wzrostu cen jest prawdziwy, czy nie znajduje oparcia w faktach.

Czytaj także: Awantura o import energii. Profesor zaryzykował autorytetem

Przykładowo, proste stanie się argumentowanie podniesienia cen energii wzrostem kosztu jej wytwarzania, a t rosnący koszt CO2 stanie się głównym winowajcą. Wszyscy użytkownicy energii narażeni zostaną na zwiększone koszty. Szczególnie odczuje to przemysł, zwłaszcza ten zaliczany do grupy energochłonnych, który kolejny raz w krótkim okresie czasu stanie przed koniecznością podjęcia działań zaradczych.

Oby to była budowa własnych źródeł energii,  bo najgorszym rozwiązaniem będzie zamknięcie zakładów i ich przeniesienie w inne miejsca.

Rynek energii rozwija:
Rynek energii rozwija:
1 września Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych uruchomiła zmodyfikowany system wyznaczania depozytów zabezpieczających, którym objęci są uczestnicy rynku terminowego energii elektrycznej. Uruchomienie tzw. kompensacji międzyproduktowej dla większości handlujących energią oznaczać będzie całkiem przyzwoitą redukcję kosztów. 
IRGiT
Rynek energii rozwija:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!