Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Nie ma ustawy korytarzowej, więc gazociągi powstaną w tamach specustawy o LNG

Nie ma ustawy korytarzowej, więc gazociągi powstaną w tamach specustawy o LNG

2014-02-11Dotyczy: […]

2014-02-11
Dotyczy: Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Etap: Rada Ministrów – przyjęcie
Następny etap: Sejm

Rząd przyjął na wtorkowym posiedzeniu projekt nowelizacji specustawy o budowie terminala LNG. Kluczowym elementem jest rozszerzenie ustawy na gazociągi przesyłowe w niemal całym kraju.

Projekt zawiera szereg drobnych poprawek ustawy, m.in. przewiduje, że pozwolenie wodnoprawne dla inwestycji realizowanej wg. specustawy wydawać będzie marszałek województwa zamiast wojewody lub starosty, jak to jest obecnie. Wprowadza ponadto trzydziestodniowy termin na określenie przez wojewodę odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w sytuacji, gdy nie dojdzie do porozumienia w sprawie jego wysokości. Ustawa przenosi ponadto koszty wywłaszczenia na inwestora.

Kluczowym elementem ustawy jest jednak rozszerzenie katalogu inwestycji objętych specustawą o:
1) dolnośląskie fragmenty gazociągu Lwówek-Odolanów
2) przedłużenie gazociągu Gdynia-Włocławek do Gustorzyna
oraz nowe gazociągi:
3) Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń Twaróg-Odotanów
4) Hermanowice-Jarosław-Głuchów-Pogórska Wola,
5) Twaróg-Kędzierzyn-Zdzieszowice
6) Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń
7) Legnica-Polkowice-Żary
8) Kotowo-Zielona Góra
9) Rembelszczyzna-Wronów-Razwadów-Strachocina
10) Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska
11) Gustorzyn-Łódź-Piotrków Trybunalski-Tworóg
12) Wronów-Kozienice-Radom-Piotrków Trybunalski-Odołanów
13) Płońsk-Olsztyn
14) międzysystemowy gazociąg Polska-Czechy
15) międzysystemowy gazociąg Polska-Słowacja
16) międzysystemowy gazociąg Polska-Litwa
17) budowa tłoczni gazu dla powyższych
a także:
18) budowę odpowiedniej wielkości gazociągów doprowadzających paliwo do elektrowni lub elektrociepłowni

W trakcie prac nad ustawą PKN Orlen zabiegał, aby objęła ona przyłączenia elektrociepłowni gazowych nie tylko z sieci przesyłowej, ale bezpośrednio z gazociągu jamalskiego, co może mieć znaczenie dla budowanej przez koncern EC Włocławek. Orlen chciałby także objęcia ustawą budowy własnych magazynów gazu, o czym do tej pory koncern nie informował.

Teraz projektem ustawy zajmie się parlament.

W Ministerstwie Gospodarki ponownie udało nam się potwierdzić informacje, że resort nie będzie już forsował ustawy korytarzowej w dotychczasowym brzmieniu. Potwierdzają się informacje OLE! z grudnia 2013 roku, zgodnie z którymi w ministerstwie powstać ma mała ustawa korytarzowa nie uwzględniająca m.in. mechanizmu wyceny nieruchomości oraz zapisów ograniczających kompetencje gmin w zakresie planowania przestrzennego, czyli dwa kluczowe zapisy projektu, budzące jednocześnie najwięcej kontrowersji.

Projekt ustawy przekazany na posiedzenie Rady Ministrów

Rynek energii rozwija:
Rynek energii rozwija:
Rynek energii rozwija:
Rynek energii rozwija: