Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Klimat
 4. >
 5. Efektywność energetyczna
 6. >
 7. Do 45% dotacji do kogeneracji

Do 45% dotacji do kogeneracji

Do sierpnia przedsiębiorcy mogą składać wnioski o nawet 45% dofinansowania do budowy lub wymiany własnego źródła energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji. To może być jeden ze sposobów na ograniczenie wzrostów cen energii z powodu opłaty mocowej wchodzącej w październiku.
przemysl fabryka

Polscy przedsiębiorcy stoją przed nie lada wyzwaniem – na ich barkach będzie spoczywała odpowiedzialność finansowania ok. 64% kosztów związanych z rynkiem mocy w latach 2017-2027.

Zobacz także: Rynek mocy to coraz większa moc… kosztów. Tak drogo jeszcze nie było

Będzie to szczególnie dotkliwe dla przemysłu energochłonnego, ponieważ jak wynika z nieoficjalnych informacji portalu WysokieNapiecie.pl, ulgi w opłacie mocowej dla nich nie będzie.

Szansą na obniżenie kosztów produkcji, które są bezpośrednio związane ze zużyciem energii, może być inwestycja we własne źródła energii. Takie inwestycje w zależności od mocy i technologii mogą być drogie albo bardzo drogie, a w przypadku zorientowania firmy na krótki czas zwrotu, często mogą być pomijane w planach inwestycyjnych. Motywację do budowy źródeł energii mają zapewnić możliwości udziału w systemach wsparcia dedykowanych dla instalacji wytwarzających energię elektryczną, które opisano we wrześniowym artykule.

Wprowadzony w 2019 roku system wsparcia kogeneracji, wbrew oczekiwaniom firm, faktycznie nie wsparł rozwoju kogeneracji przemysłowej. Wyjątkiem są małe jednostki o mocy elektrycznej do 1 MW, które mogą liczyć na premię gwarantowaną. Jednak przedsiębiorcy, których najmocniej dotykają wzrosty cen energii, a także ci, których zapotrzebowanie na moc znacząco przekracza 1 MW, w przypadku wsparcia operacyjnego muszą obejść się smakiem.

Zobacz także: Przemysł wkurzony na energetyków

Aby móc ubiegać się o wsparcie w postaci premii kogeneracyjnej produkowana energia elektryczna musi być wprowadzona i sprzedana do sieci, a ciepło przynajmniej w 70% wyprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. System ten dedykowany jest więc transformacji miejskiego i gminnego ciepłownictwa polegającej na zastępowaniu produkcji ciepła z węgla przez skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej z gazu lub biomasy.

W ten sposób duże zakłady przemysłowe stoją przed ogromnym dylematem – czy przygotować środki na pokrycie wyższych kosztów energii, czy szukać wysokich budżetów na budowę własnych elektrociepłowni. Podejmowanie takich strategicznych decyzji nie było proste nawet przed startem epidemii, która dodatkowo obniżyła możliwości finansowe i spowodowała konieczność rewizji większości planów.

Norweska pomoc inwestycyjna na rozwój wysokosprawnej kogeneracji

O wsparcie na rozwój wysokosprawnej kogeneracji można ubiegać się w ramach naboru finansowanego ze środków norweskich. Nabór projektów w programie „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” zastąpił realizowane wcześniej nabory na poddziałanie 1.6.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów na „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej”. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dotację nawet do 45% kosztów kwalifikowalnych.

Dla kogo ta pomoc?

O dofinansowanie mogą ubiegać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Pomoc można utrzymać dla następujących działań:

 • budowa nowych lub zwiększenie mocy jednostek CHP;
 • zastąpienie źródeł węglowych paliwami ekologicznymi;
 • wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów produkcyjnych do zasilania układów CHP;
 • rozwój układów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych przy jednoczesnym wykorzystaniu paliw ekologicznych.

Paliwa ekologiczne to paliwa, które nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a ich zasoby należą do odnawialnych źródeł energii. Na potrzeby naboru do paliw ekologicznych zalicza się również gaz ziemny, natomiast źródłem energii ekologicznej nie jest paliwo pochodzące z odpadów komunalnych i/lub przemysłowych (RDF). Pomoc dla instalacji wysokosprawnej kogeneracji, która docelowo miałaby spalać węgiel kamienny nie jest dopuszczalna. Instalacja objęta wnioskiem o dofinansowanie może uczestniczyć w systemie handlu uprawnieniami do emisji.

Intensywność pomocy

Poziom dopuszczalnego dofinansowania projektu wynosi 45% kosztów kwalifikowanych, przy czym minimalna kwota dofinansowania to 1 000 000 euro, a maksymalna 7 000 000 euro. Przy maksymalnej intensywności pomocy (45% kosztów kwalifikowanych) minimalna wartość projektu to ok. 2 223 000 euro, czyli ok. 9 594 000 zł (kurs euro przyjęto na poziomie 4,3159 zł z dnia ogłoszenia naboru). Ostateczna wysokość dotacji obliczana jest z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej. W przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu dofinansowania wynikającego z przepisów pomocowych konieczna będzie korekta obliczonego dofinansowania.

Informacje dotyczące naboru

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej
Termin naboru 03.04 – 31.08.2020 r.
Budżet 40 000 000 euro, tj. 172 636 000 zł
Beneficjenci Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
Forma dofinansowania Dotacja
Intensywność pomocy 45% kosztów kwalifikowanych (np.: koszty personelu przydzielonego do projektu; koszt nowego sprzętu; zakup gruntów i nieruchomości; koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw; koszty wynikające z innych umów zawartych przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu; koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu).

Min. 1 000 000 euro tj. 4 315 900 zł

Max. 7 000 000 euro tj. 30 211 300 zł

Okres kwalifikowalności kosztów Początek: w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu)

Koniec: 30 kwietnia 2024 r.

Złożone wnioski oceniane będą m.in. pod kątem gotowości do realizacji projektu oraz redukcji emisji CO2 przy jednoczesnym uzyskaniu jak najwyższego wskaźnika zarówno efektywności energetycznej, jak i kosztowej. Dodatkowo punktowane będzie zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.

Warto pamiętać, że decyzję co do opłacalności inwestycji we własne źródło kogeneracyjne, jego wielkości i zastosowanej technologii poprzedzić powinien audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

————————————————————————————————————————————————————-

Natalia Klauza– Audytor energetyczny w Ellipsis Energy, absolwentka Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych – rekomendowany audytor w specjalności „audyty energetyczne przedsiębiorstw”

Piotr Gawdzik – kierownik działu audytu w Ellipsis Energy, audytor energetyczny, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Autor wielu studiów wykonalności i modeli matematyczno-fizycznych modernizacji gospodarek energetycznych zakładów produkcyjnych. Alumn VII edycji Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

Ministerstwo Klimatu nie spoczywa w walce ze smogiem. Plan stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków poszerzono o obowiązkowy rejestr źródła spalania. Jeśli projekt przejdzie, każdy będzie musiał zgłosić do rejestru swój piec.
Solid fuel boiler against red wall
Solid fuel boiler against red wall
Materiał Partnera
W obliczu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, firma SolaX Power przygotowała wyjątkową ofertę wsparcia dla instalatorów i dystrybutorów. Przy zakupie co najmniej 10 systemów magazynowania SolaX, producent oferuje dodatkowy, darmowy system, a także – również za darmo! – liczniki i aktualizacje modułów WiFi do zdalnego monitoringu instalacji. To wciąż nie wszystko, można otrzymać również dodatkową, roczną gwarancję na inwerter hybrydowy oraz zwrot gotówki za nowe instalacje. Taka oferta może się już nigdy nie powtórzyć.
falowniki solax baner
Fotowoltaikę wspiera:
Technologie wspiera:
Polska jest w czołówce państw UE, jeśli chodzi o utrudnianie życia uczestnikom rynku gazu. Mamy podwójne koncesje, obowiązek magazynowy, obowiązek dywersyfikacji, obligo giełdowe. Inne kraje dają sobie radę bez tego.
Row of natural gas meters with yellow pipes on building brick wall
Row of natural gas meters with yellow pipes on building brick wall