Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. GAZ-SYSTEM przedstawił ofertę produktów udostępnionych w ramach aukcji produktów rocznych na Platformie GSA i RBP

GAZ-SYSTEM przedstawił ofertę produktów udostępnionych w ramach aukcji produktów rocznych na Platformie GSA i RBP

Materiał Partnera
GAZ-SYSTEM S.A. jako operator krajowego systemu przesyłowego oraz operator polskiego odcinka systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia (dalej: gazociąg jamalski) zaoferuje przepustowość połączeń międzysystemowych w aukcjach produktów rocznych.
GAZ-sys 1

Aukcje rozpoczną się 6 lipca 2020 r. o godz. 9.00 (CEST) na dwóch platformach do rezerwacji przepustowości na połączeniach międzysystemowych. Zgodnie
z decyzją ACER 10/2019 alokacja przepustowości na granicy polsko-niemieckiej w punktach GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS i Mallnow będzie odbywać się poprzez platformę RBP. Przepustowość w pozostałych punktach na połączeniach międzysystemowych  GAZ-SYSTEM i GAZ-SYSTEM ISO będzie oferowana  tak jak dotychczas na Platformie GSA. W trakcie tegorocznej aukcji uczestnicy rynku będą mogli też po raz pierwszy zarezerwować przepustowość połączenia międzysystemowego GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO funkcjonującego od 1 lipca 2020 r. Nowy punkt został utworzony poprzez handlowe zintegrowanie dotychczas funkcjonujących połączeń w Drozdowiczach i Hermanowicach. Przepustowość tego połączenia w obu kierunkach zostanie udostępniona na Platformie GSA zarówno przez GAZ-SYSTEM, jak i LLC “Gas TSO of Ukraine”.

Poprzez udział w lipcowych aukcjach organizowanych na Platformie GSA i RBP uczestnicy rynku mogą dokonać rezerwacji przepustowości na zasadach ciągłych w produktach rocznych, w ramach których udostępniana jest przepustowość na okres nie dłuższy niż najbliższe 15 lat gazowych. Aukcje przeprowadzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (CAM NC), które nakazuje, aby operatorzy w punktach na połączeniu z innymi systemami przesyłowymi, oferowali standardowe produkty tzn. przepustowość udostępnianą na okresy roczne, kwartalne, miesięczne, dobowe lub śróddzienne. Kodeks sieci wymaga również od operatorów publikacji oferty produktowej na  miesiąc przed terminem aukcji  rocznej. Rok gazowy rozpoczyna się 1 października od godz. 6.00. 00.

Oferta GAZ-SYSTEM w aukcji rocznej przepustowości ciągłej w dniu 6 lipca 2020 r. dotyczy następujących punktów łączących krajowy system przesyłowy z sąsiadującymi systemami:

Platforma Kierunek Nazwa punktu Połączenie Rodzaj produktu
RBP Punkt wejścia GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS PL- DE powiązany
RBP Punkt wyjścia GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS PL-DE powiązany
Platforma GSA Punkt wejścia Cieszyn PL-CZ powiązany
Platforma GSA Punkt wejścia GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO PL-UA niepowiązany
Platforma GSA Punkt wyjścia GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO PL-UA niepowiązany
Platforma GSA Punkt wejścia Wysokoje PL-BY niepowiązany
Platforma GSA Punkt wejścia Tietierowka PL-BY niepowiązany
Platforma GSA Punkt wejścia Punkt Wzajemnego Połączenia (PWP) powiązany

Oferta GAZ-SYSTEM ISO  w aukcji rocznej 6 lipca 2020 r. dotyczy punktów na gazociągu jamalskim:

Platforma Kierunek Nazwa punktu Rodzaj produktu
Platforma GSA Punkt wejścia SGT Kondratki niepowiązany
RBP Punkt wyjścia SGT Mallnow powiązany
RBP Punkt wejścia SGT Mallnow Rewers powiązany
Platforma GSA Punkt wyjścia SGT Punkt Wzajemnego Połączenia (PWP) powiązany

Poniżej zaprezentowano szczegóły zmian w zakresie platform do rezerwacji przepustowości stosowanych przez GAZ-SYSTEM i GAZ-SYSTEM ISO do 5 lipca 2020 r. oraz od aukcji produktów rocznych, która odbędzie się 6 lipca 2020 r.

GAZ sys 1

GAZ sys 2

Przepustowość gazociągu jamalskiego od roku gazowego 2020/2021

Ze względu na zakończenie17 maja 2020 r. historycznego kontraktu przesyłowego na transport gazu gazociągiem jamalskim, przepustowość połączeń zlokalizowanych na gazociągu jamalskim będzie udostępniana na kolejne lata gazowe  w nadchodzącej aukcji produktów rocznych, która odbędzie się 6.07.2020 r. o godz. 9:00.

Zgodnie z decyzją  ACER 10/2019 dotyczącą wyboru platformy rezerwacji przepustowości na granicy polsko-niemieckiej,  GAZ-SYSTEM ISO zaoferuje na platformie RBP dostępną przepustowość połączenia w  Mallnow (wejście do SGT oraz wyjście z SGT) jako produkt ciągły powiązany. Przepustowość  punktu wejścia SGT Kondratki oraz Punktu Wzajemnego Połączenia  będzie oferowana na dotychczasowych zasadach na Platformie GSA.

Zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami, przepustowości pozwalające na przesył gazu poprzez polski odcinek gazociągu jamalskiego mogą być rezerwowane w ramach aukcji organizowanych na zasadach i w terminach określonych w CAM NC. Dostępne przepustowości oferowane są w ramach niedyskryminacyjnej procedury aukcyjnej przeprowadzanej na zasadach rynkowych.

Kalendarz aukcji

Przepustowość ciągła, która nie zostanie sprzedana w produkcie rocznym na kolejny rok gazowy (od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.) będzie udostępniana uczestnikom rynku podczas aukcji produktów krótkoterminowych: kwartalnych, miesięcznych, dobowych i śróddziennych.

Aukcje przepustowości przerywanej dotyczącej produktów rocznych odbędą się, zgodnie z kalendarzem aukcji 20 lipca 2020 r. na Platformie GSA i RBP, po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z CAM NC.

Szczegółowy kalendarz aukcji produktów rocznych, kwartalnych, miesięcznych, dobowych i śróddziennych dostępny jest na Platformie GSA oraz RBP.

W przypadku dodatkowych pytań w sprawie produktów oferowanych przez GAZ-SYSTEM i GAZ-SYSTEM ISO prosimy uczestników rynku o kontakt: [email protected]

COP 26 odbędzie się w Glasgow dopiero za półtora roku. Politycznie osłabia i opóźnia ono nacisk na przedstawienie przez państwa swoich zaktualizowanych (zwiększonych) celów na 2030 r., które miały być przedłożone do końca tego roku.
cop26
Partner działu Klimat: