Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Dopłaty do samochodów elektrycznych – PRZEWODNIK

Dopłaty do samochodów elektrycznych – PRZEWODNIK

Rządowe dopłaty do aut elektrycznych powinny zostać ogłoszone w najbliższych dniach. Wyjaśniamy ile pieniędzy można otrzymać, jakie warunki trzeba spełnić, gdzie złożyć wniosek i z jaką datą musi być faktura sprzedaży.
ev ladowanie chademo

Rząd chce przyśpieszyć program rozwoju elektromobilności w Polsce. Dlatego od początku roku zbiera pieniądze do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, pochodzące z kilku różnych źródeł (m.in. opłaty emisyjnej w wysokości 8 gr/l doliczanej do ceny paliwa czy wpłat od Polskich Sieci Elektroenergetycznych). FNT miał wspierać m.in. budowę stacji ładowania aut elektrycznych, fabryk podzespołów do nich czy badania i rozwój w tym zakresie. Na początek pieniądze trafią jednak na realizację celu, z którym radzimy sobie najgorzej – zwiększenie liczby „elektryków” na polskich drogach. Ma w tym pomóc program dopłat do zakupów samochodów elektrycznych.

Zgodnie z zapowiedziami ministrów program dopłat do e-aut ma ruszyć jeszcze w tym roku. Jego rozpoczęcie w środę, 11 grudnia, na konferencji prasowej ogłosić miał minister klimatu Michał Kurtyka. I chociaż sama konferencja została dzień wcześniej odwołana, to można się spodziewać, że w najbliższych dniach rząd i NFOŚiGW poinformują o dacie rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dopłaty. Pierwszy nabór będzie w związku z tym krótki i – najprawdopodobniej – obejmie jedynie 500 egzemplarzy e-samochodów. Dlatego w tym przewodniku po dotacjach podsumowujemy wszystkie najświeższe informacje o programie, które powinny pozwolić zainteresowanym przygotować się do skorzystania z niego.

Zobacz więcej: Nabór wniosków o dopłaty do samochodów elektrycznych ruszy 11 grudnia?

Na jaki samochód elektryczny będzie można otrzymać dopłatę?

Dotacje będą przysługiwać jedynie do pojazdów osobowych (kategorii M1) fabrycznie nowych, wcześniej niezarejestrowanych. Objęte będą nimi jedynie auta w 100% elektryczne (lub wodorowe).

Dopłaty nie będą zatem przysługiwać na auta hybrydowe, hybrydy plug-in, ani auta elektryczne, ale z agregatem napędzanym paliwem.

Kto będzie mógł uzyskać dopłatę do samochodu elektrycznego?

Z uruchamianego właśnie wsparcia będą mogły skorzystać jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Osobne wsparcie dla firm jest wciąż przygotowywane.

Ile wynosi maksymalna cena samochodu elektrycznego umożliwiająca dopłatę?

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakup samochodu elektrycznego w cenie do 125 tys. zł brutto (z podatkiem VAT). W przypadku samochodu na wodór jego cena nabycia nie może przekraczać 300 tys. zł brutto.

Na samochody zakupione w wyższych cenach nie będzie można uzyskać ani złotówki dofinansowania z FNT. Wyższe limity (odpowiednio 125 tys. i 300 tys. zł netto – bez podatku VAT) będą obowiązywać w przypadku wsparcia do zakupu samochodów na firmę, ale rozporządzenie w tej sprawie nadal nie weszło w życie.

Ile wyniesie dopłata do zakupu auta elektrycznego?

Dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego wyniesie 30 proc. wartości auta, ale nie więcej niż 37500 zł. Natomiast dopłata do samochodu wodorowego, choć także nie może przekroczyć 30 proc. ceny jego zakupu, to będzie mogła wynieść do 90000 zł.

Do ilu samochodów można otrzymać dopłatę?

Zgodnie z rozporządzeniem regulującym program wsparcia, dopłatę do zakupu pojazdu elektrycznego „udziela się jednokrotnie w danym naborze dla jednej osoby fizycznej lub osób fizycznych”. Natomiast nabory prawdopodobnie będą ogłaszane co roku. Okazja do zakupu dwóch „elektryków” nasunie się zatem w 2019 i 2020 roku, gdy dwa nabory powinny zostać ogłoszone w odstępie zaledwie kilku tygodni.

Czy wsparcie z FNT będzie można łączyć z innymi dopłatami?

Dofinansowanie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu może zostać udzielone jedynie na zakup samochodu, na który nie zostało wcześniej udzielone już inne wsparcie ze środków publicznych, w tym unijnych.

Jak będzie wyglądać nabór wniosków do FNT?

Aby uzyskać dofinansowanie trzeba będzie wysłać do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie, zawierający m.in. markę i model samochodu, który chcemy kupić oraz jego cenę. Na tej podstawie fundusz oceni, czy auto mieści się w limicie ceny. Wniosek będzie musiało zaakceptować jeszcze ministerstwo (obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych). Po pomyślnej weryfikacji trzeba będzie podpisać z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie, a następnie – w ciągu 8 miesięcy – dostarczyć mu kopie faktury zakupu, na podstawie której NFOŚiGW przeleje na rachunek beneficjenta (podany we wniosku) 30 proc. ceny zakupu auta.

Co trzeba podać we wniosku o dofinansowanie zakupu auta elektrycznego?

We wniosku o udzielenie wsparcia trzeba zamieścić:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej lub osób fizycznych;
2) adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub osób fizycznych;
3) adres do doręczeń wskazany przez osobę fizyczna lub osoby fizyczne;
4) adres poczty elektronicznej osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;
5) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej lub osób fizycznych;
6) numer PESEL osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;
7) dane rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej do wypłaty udzielonego wsparcia;
8) kwotę wnioskowanego wsparcia;
9) dane dotyczące pojazdu, którego zakup ma być objęty wsparciem, w tym markę, model i rodzaj napędu;
10) oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że nie wykonują one działalności gospodarczej;
11) oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że na pojazd, na zakup którego ma być udzielone wsparcie, nie zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
12) podpis osoby fizycznej lub osób fizycznych.

Kiedy będzie można sprzedać samochód elektryczny kupiony z dofinansowaniem?

Podpisując z NFOŚiGW umowę na dofinansowanie zakupu auta elektrycznego, kupujący będzie musiał zobowiązać się do niezbywania go przez co najmniej dwa lata od zakupu.

Gdzie musi być zarejestrowany samochód elektryczny?

Samochodu, do którego uzyskało się dofinansowanie, nie będzie można zarejestrować poza Polską, także w ciągu dwóch lat od zakupu.

Samochód z dofinansowaniem trzeba będzie ubezpieczyć

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, samochód objęty dofinansowaniem będzie musiał przez cały okres trwałości (dwa lata) być objęty także polisą AC „od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży”.

Co się stanie jeżeli odsprzedamy samochód wcześniej?

Jeżeli przed upływem dwóch lat beneficjent sprzeda auto, na które otrzymał dofinansowanie, będzie musiał zwrócić całą kwotę dopłaty wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do NFOŚiGW po zakupie samochodu elektrycznego?

Wsparcie, na jakie kupujący auto zawarł już umowę z NFOŚiGW, będzie wypłacane gdy beneficjent dostarczy do Funduszu:
1) kopię faktury zakupu nowego pojazdu. Musi być wystawiona na osobę fizyczną i zawierać informacje o rodzaju zakupionego pojazdu oraz rodzaju napędu;
2) kopię dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu;
3) kopię dokumentu ubezpieczenia AC na pierwszy rok;
4) zobowiązanie beneficjenta do wykupienia polisy AC na kolejny rok.

Ile czasu beneficjent będzie mieć na zakup samochodu?

Po podpisaniu umowy z NFOŚiGW beneficjent wsparcia będzie mieć 8 miesięcy na dostarczenie do Funduszu kopii faktury, dowodu rejestracyjnego oraz polisy ubezpieczeniowej, wraz ze zobowiązaniem do ubezpieczenia auta polisą AC na kolejny rok.

A co jeżeli kupujący nie zdąży w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy z NFOŚiGW?

Jeżeli osoba, która podpisała umowę na dofinansowanie zakupu auta elektrycznego nie dostarczy do Funduszu w ciągu 8 miesięcy od daty umowy kopii faktury zakupu, dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia, wówczas umowa o dofinansowanie wygaśnie z mocy prawa. Aby uzyskać dofinansowanie, trzeba będzie zacząć całą procedurę od nowa.

A jeżeli Funduszowi skończą się pieniądze na dofinansowanie?

Jeżeli dotacja nie zostanie wypłacona z powodu wyczerpania środków w ramach danego naboru, wówczas dofinansowanie zostanie przyznane w pierwszej kolejności w następnym naborze.

Ruszyły pierwsze wypłaty z programu dotacji do paneli słonecznych pod nazwą "Mój prąd". W niniejszym przewodniku publikujemy wniosek do NFOŚiGW o dotację, podpowiedzi co do sposobu jego wypełnienia oraz adres do wysyłki, a także wszystkie bieżące informacje nt. programu "Mój prąd". Policzyliśmy także na ile rządowe dopłaty skrócą okres zwrotu z paneli słonecznych.
moj-prad-program-dotacji-do-fotowoltaiki
Konferencja pn. Areopag Energetyki Odnawialnej 2019 stanowi drugą edycję wydarzenia, które odbyło się w ubiegłym roku pod patronatem Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Aeropag
Rynek energii rozwija:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!