Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Kiedy ruszy program „Mój prąd”? NFOŚiGW pokazuje szczegóły

Kiedy ruszy program „Mój prąd”? NFOŚiGW pokazuje szczegóły

Program „Mój prąd” nie zatrzyma rynku fotowoltaiki, o co bali się instalatorzy. Dopłaty do paneli słonecznych będą przysługiwać wszystkim instalacjom, których koszty zostały poniesione po 23 lipca 2019 roku. NFOŚiGW przedstawił także wymagania względem instalacji i planowaną datę rozpoczęcia naboru do programu.
pv oze instalator na dachu

Zgodnie z opublikowaną w czwartek, 25 lipca, informacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dofinansowanie do paneli słonecznych w ramach programu „Mój prąd” będzie przysługiwać w przypadku poniesienia kosztów na instalację począwszy od 23 lipca 2019 roku. Liczyć ma się nawet nie tyle sama data faktury, co data jej opłacenia.

Dotacja w wysokości do 5000 zł (nie więcej niż 50 proc. kosztów całej instalacji) będzie zatem wypłacana na podstawie: 1) wniosku o dofinansowanie, 2) faktur za zakup i montaż instalacji (nawet z datą sprzed 23 lipca), 3) dowodem opłacenia faktury (musi mieć datę 23 lipca, a najlepiej późniejszą, bo informacja co do samego 23 lipca nie jest jasna), 4) dokumentem potwierdzającym instalację licznika dwukierunkowego przez dystrybutora wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. Wzór wniosku nie jest jeszcze dostępny, ale zostanie opublikowany przez NFOŚiGW najpóźniej w chwili startu naboru wniosków o dofinansowanie, a właściwie refundację do 5 tys. zł kosztów instalacji PV.

Tutaj sprawdzisz czy czy program „Mój prąd” będzie się opłacał

To bardzo dobra wiadomość dla zainteresowanych systemami fotowoltaicznymi i instalatorów. Instalatorzy w rozmowie z dziennikarzami portalu WysokieNapiecie.pl obawiali się bowiem, że kwalifikowane będą koszty poniesienie dopiero po rozpoczęciu naboru, jak pierwotnie komunikowały Ministerstwo Energii, a wówczas cała branża fotowoltaiczna odnotowałaby wielotygodniowe spowolnienie związane z wyczekiwaniem inwestorów na start programu.

instalacja pv moj prad fotowoltaiczna dotacja

NFOŚiGW wyjaśnił ponadto, że aby otrzymać dofinansowanie, „projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD [lokalnego dystrybutora energii – red.]) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji)”.

Rozpoczęcie samego przyjmowania wniosków (naboru), jak poinformował NFOŚiGW, planowane jest na przełom sierpnia i września tego roku. Aby skorzystać z dopłaty można zatem już dziś instalować na swoim dachu panele słoneczne, a dopiero po wakacjach wysłać zgłoszenie tego faktu we wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu „Mój prąd”.

Niestety, chociaż mamy XXI wiek, wnioski będzie można składać jedynie w formie papierowej, składając osobiście lub wysyłając na adres NFOŚiGW. Drugą złą wiadomością jest fakt, że dofinansowanie nie będzie mogło objąć rozbudowywanej instalacji. Dopłaty będą ponadto ograniczone do urządzeń wyprodukowanych nie później niż 24 miesiące przed instalacją, dlatego beneficjent będzie wyrażać we wniosku zgodę na przeprowadzenie kontroli instalacji przez NFOŚiGW w ciągu 3 lat od wypłaty dofinansowania.

NFOŚiGW zrezygnował jednak ze stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Od kiedy będzie obowiązywać „Mój prąd”, gdzie i jak złożyć wniosek, na jakie instalacje PV będą wypłacane dotacje? O tym w przewodniku po programie „Mój prąd” dostępnym tutaj.

Zobacz wszystkie artykuły na temat programu „Mój prąd”

Duńska Agencja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla budowy lądowej części Baltic Pipe i wejścia gazociągu na brzeg Danii. Gaz-System może przygotowywać przewiercenie się brzegiem Danii.
klif dania
Rynek energii rozwija:
Rząd chce uruchomić program „Mój prąd”, w ramach którego 200 tys. rodzin dostanie po 5000 zł dofinansowania do fotowoltaiki. Portal WysokieNapiecie.pl sprawdził skąd taki poziom dotacji, czy instalacje PV będą się teraz opłacać, kiedy ruszą wypłaty i jak wzrost ilości energii ze słońca wpłynie na system elektroenergetyczny Polski.
instalacja pv moj prad fotowoltaiczna dotacja
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.