VII OGÓLNOPOLSKI KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA; 26.09.2019 r. Warszawa

VII OGÓLNOPOLSKI KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA; 26.09.2019 r. Warszawa

AKTUALNE WYZWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE ZAOSTRZENIA PRZEPISÓW ODPADOWYCH I WZROSTU CEN ENERGII

VII Ogólnopolski Kongres Ochrony Środowiska to wydarzenie, podczas którego najlepsi eksperci z kraju przedstawią, jak wprowadzenie pakietu odpadowego i rosnące ceny energii elektrycznej wpłynęły na realizację obowiązków środowiskowych i życie firm.

Wśród prelegentów między innymi:

Hanna Marlière

Dyrektor Zarządzająca Green Management Group sp. z o.o. Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami zajmująca się wdrażaniem systemów selektywnej zbiórki odpadów, technologiami przetwarzania, w szczególności bioodpadów, uzyskiwaniem decyzji w postępowaniach administracyjnych.

Jakub Müller

Pracownik urzędu marszałkowskiego, magister inżynier ochrony środowiska. Specjalista w zakresie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Program wydarzenia obejmuje dla przedsiębiorstw zagadnienia:

Kluczowe problemy przedsiębiorstwa po nowelizacji przepisów o odpadach – jak uniknąć kar i uciążliwych procedur administracyjnych:

  • Najczęściej kontrolowane przepisy, z którymi mają problem przedsiębiorcy. Które z nowych obowiązków sprawiają najwięcej trudności i jak nie dopuścić do nieprawidłowości w zakładzie?
  • Kierunki zmian w prawie i sposoby na pozyskanie finansowania. Jak wykorzystać zmiany i pozyskać środki na modernizacje przedsiębiorstwa
  • Elektroniczna ewidencja odpadów i składanie sprawozdań w rejestrze BDO. Co dla przedsiębiorstwa będzie oznaczało uruchomienie kolejnych modułów w rejestrze BDO? W jaki sposób poszerzenie obowiązków wpłynie na transport i gospodarkę odpadami?

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej na produkcji – proste działania, które przekładają się na realne oszczędności w firmie:

  • Audyt energetyczny – ustawowy obowiązek dużych przedsiębiorców czy szansa na redukcje kosztów? Analiza przypadku firmy, która po audycie wprowadziła zmiany i zaoszczędziła na zmniejszeniu zużycia energii w firmie.
  • Oszczędny system oświetlenia. Jak zwiększyć efektywność energetyczną oświetlenia poprzez wymianę źródeł światła i optymalny system sterowania światłem?
  • Odzysk ciepła na hali produkcyjnej. Zastosowanie systemu rekuperacji powietrza, który zapewnia szybką amortyzację całej inwestycji i wspomaga obszary, w których występuje niedobór ciepła.

Problematyczna dokumentacja środowiskowa. Jak przygotować dokumentację na potrzeby kontroli, aby stanowiła dowód potwierdzający zgodność prowadzonej działalności z prawem:

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Jak przyspieszyć i usprawnić proces pozyskania decyzji? Z czym wiążą się zmiany reguł postępowania administracyjnego?
  • Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne. Na jakich nowych zasadach Wody Polskie kwalifikują działania przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz jakie są najczęstsze problemy wynikające z nowego sposobu obliczania opłat?
  • Kontrola czynności z obrotem płynami oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej emisji. Jak dopilnować obowiązków i przygotować dokumentację na kontrolę?

 

Zdobyta podczas kongresu wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w pracy specjalistów ds. ochrony środowiska, osób, które zajmują się w firmie rozliczeniami z UM WIOŚ, przedstawicieli firm objętych pozwoleniem zintegrowanym lub przepisami o emisjach, przedstawiciele administracji publicznej, pracowników urzędów samorządowych i spółek komunalnych, przedsiębiorców gospodarujący odpadami i opakowaniami, a także  producentów, importerów i eksporterów opakowań lub produktów w opakowaniach.

Aby poznać szczegóły wydarzenia, zapraszamy na stronę:

www.kongresochronysrodowiska.pl

 

 

 

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE