Menu
Patronat honorowy Patronage

Konferencja EVIM CENTRAL EUROPE

 

 

EVIM – The Electric Vehicle and Infrastructure Meeting w tym roku odbędzie się w Polsce.

Konferencja EVIM CENTRAL EUROPE  2016 to międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest omówienie, przedstawienie i zapewnienie wspólnych podwalin pod rozwój elektromobilności na całym świecie.. EVIM jest platformą, która łączy w sobie kilka dziedzin : e-mobility, energię odnawialną oraz zrównoważony rozwój infrastruktury. W tym roku konferencja odbędzie się w Warszawie, jako wydarzenie towarzyszące Targom Energii Odnawialnej RENEXPO.

Dni 19-21 października będą wypełnione ekscytującymi przemowami ekspertów, dyskusjami, oraz 2 wystawami – wystawa EIM – dotycząca emobilności oraz targi energii odnawialnej RENEXPO 2016.

Konferencja EVIM jest dynamicznym wydarzeniem mającym na celu rozwój elektromobilności w Polsce I w Europie Środkowo-Wschodniej.

EVIM Central Europe – 2016 przełamuje stereotypy i tworzy nową wizję pierwszego wejścia firm na rynek, budując tym samym świadomość marki w najbardziej uproszczony i przyjazny środowisku sposób.

Struktura EVIM Central Europe – 2016 obejmuje:
Zebrania plenarne .
Panele.
Spotkania przy okrągłym stole.
Wystawy.
Czas przeznaczony na omówienie kwestii dot. komunikacji i pozyskiwania klientów.
Konferencje prasowe i prywatny czas na rozmowy
z prasą i ustalone wywiady.
Prezentacje rozwiązań i innowacji przygotowanych przez różne firmy.
Program nowicjuszy i wynalazców.

Program EVIM Central Europe 2016 obejmuje:
Rynek i inwestycje:
Dotychczasowe zaplecze umożliwiające rozwój sektora elektromobilności.
Aktualny stan, szanse przyszłego rozwoju.
Atrakcyjność inwestycyjna i zwrot z inwestycji. Finansowanie i leasing.
Szanse i rozwój rynku pojazdów elektrycznych oraz pojazdów hybrydowych z funkcją ładowania.
Dealerzy i sieci serwisowe.
Aktualny stan, dynamika i perspektywy sektora na świecie i w regionie.
Aktualny stan i trendy popytu oraz aktywności klientów.
Bieżący potencjał rynkowy i aktywność inwestorów.
Dynamika podaży i konkurencji.
Główne współczynniki wpływu i ich oddziaływanie.

Infrastruktura:
Infrastruktura pojazdów elektrycznych.
Architektura infrastruktury środowiska człowieka i zrównoważonego transportu.
Rozszerzenie zasięgu infrastruktury.
Szybki wzrost sieci urządzeń ładujących.
Serwis i części zamienne. Dotychczasowe osiągnięcia. i doświadczenie w zakresie tworzenia zaplecza serwisowego.
Duże sieci detaliczne i punkty ładowania.

Środowisko biznesowe i ramy prawne
Polityka państwowa dot. elektromobilności.
Ramy prawne.
Polityka podatkowa i celna.
Szeroko rozpowszechnione krajowe promocje dot. korzyści ze zrównoważonego transportu w Europie Środkowej.
Wsparcie rządowe użytkowników, producentów i inwestorów pojazdów elektrycznych.

Najlepsze praktyki i przykładowe sukcesy
Doświadczenie, innowacje i inwestycje.
Prawdziwe przykłady zastosowań.
Szersze wykorzystanie pojazdów elektrycznych w działalności handlowej i służbach

miejskich jako jeden z możliwych sposobów rozwiązania aktualnych problemów.
Oddziaływanie gospodarcze i środowiskowe.

Technologia:
Badania i rozwój. Osiągnięcia w dziedzinie nauk stosowanych.
OEM (części, montaż). Serwis i części zamienne.
Inżynieria i produkcja.
Przejście na silnik elektryczny.
Wymagania techniczne dot. ładowania indywidualnych pojazdów, transportu publicznego miastowego i międzymiastowego, transportu towarów i specjalnego transportu elektrycznego.
Oprogramowanie i rozwiązania ICT.

Zmiana klimatu i zrównoważony rozwój:
Zmiana zachowania ludzi wynikająca ze zmian klimatu.
Zmiana polityki ze względu na zmianę klimatu.
Globalna solidarność w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem samochodów elektrycznych oraz infrastruktury do ładowania.

EVIM CE – 2016 program, rejestracja oraz inne informacje : www.evim.greenclinicglobal.com

 

Nie będziemy rozstrząsać czy milion samochodów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach w 2025 r. jest realnym celem. Zamiast tego spróbujemy przynajmniej oszacować, co można osiągnąć przy środkach, które rząd proponuje.
Technologie wspiera:
Elektromobilność napędza:

Raport ponad 100 niemieckich naukowców z najbardziej renomowanych uczelni przedstawia Christian Schnell

W wypowiedzi publikowanej przez Onet.pl dziennikarz WysokieNapiecie.pl komentuje informacje o wejściu CBA do kilku spółek kontrolowanych przez skarb państwa i wpływie takich działań na inwestycje w takich firmach.