Innowacje w państwowej energetyce. Czy to może się udać?

Innowacje w państwowej energetyce. Czy to może się udać?

Czy kontrolowane przez Skarb Państwa wielkie energetyczne spółki mogą stać się źródłem jakiś innowacji? Jak w ogóle stwierdzić, czy jakieś rozwiązanie, pojawiające się w energetyce jest innowacją? Te zagadnienia stały się osią dyskusji o innowacjach w energetyce podczas panelu zorganizowanego przez portal WysokieNapiecie.pl na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Z definicją innowacji, nie tylko w energetyce, mierzył się wiceminister energii Michał Kurtyka. Według niego, niewątpliwie innowacją jest połączenie w sposób nowatorski jakichś pomysłów czy aktywów w coś, co pozwoli stworzyć jakąś nową wartość. Jednak w energetyce za podstawową wartość uważa się nieprzerwane dostawy energii i trudno znaleźć w niej jakiś konkretny wkład danej innowacji. Innowacja jest więc być może rodzajem fantoma, który umyka przed dokładnym opisem – zastanawiał się Kurtyka.

 

Według niego innowacje można też zdefiniować jako efekt oczekiwań klienta firmy energetycznej. Odbiorca energii jest coraz bardziej świadomy, ma nowe możliwości, oczekiwania, np. co do tego z jakich źródeł energia ma pochodzić – mówił wiceminister, dodając, że strategie firm energetycznych muszą się do tych oczekiwań dostosowywać właśnie za pomocą innowacyjności. I dostrzegam sygnały, że w polskiej energetyce jakiś poziom innowacyjności jest obecny – dodał, nawiązując do nowych strategii PGE i Taurona.

Nowoczesność jest nieunikniona

Podobnego zdania był wiceprezes Siemens Polska Grzegorz Należyty. Jak mówił, same innowacje trudno zdefiniować, bo jak się je zdefiniuje to już nie są innowacjami. Natomiast polska energetyka jest na drodze innowacyjności, bo wystarczy porównać jej dzisiejszy stan ze stanem sprzed np. 5 lat. Tym niemniej Polska z pewnością nie ucieknie przed światowymi trendami, zgodnie z którymi energetyka powinna być dostępna, tania, przyjazna środowisku i zapewniająca bezpieczeństwo dostaw – mówił Należyty.

Również w ocenie wiceprezesa Taurona Jarosława Brody, nie można nie zauważać, że energetyka zmienia się zgodnie z polityką klimatyczną, ale też zgodnie z trendem demokratyzacji – pojawiają się np. nowe technologie informatyczne czy rozproszenie generacji. Dlatego kluczowym partnerem jest klient, który ma nowe oczekiwania, więc chcemy zatem przygotować dla klientów spójną ofertę, zgodną z bezpieczeństwem i jego oczekiwaniami – mówił o nowej strategii spółki.

Z kolei wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek stwierdził, że energetyka jest nowoczesna, gdy daje bezpieczeństwo i pewność dostaw oraz akceptację społeczną ceny i technologii. Bezpieczeństwo dają nam własne zasoby, mamy aprobatę społeczną, a strategia jest tak skonstruowana, że będziemy mogli w jej ramach realizować politykę energetyczną państwa, kiedy wreszcie powstanie – dodał.

Innowacje na miarę możliwości

Prezes Enea Trading, kierujący także Eneą Wytwarzanie, Dawid Klimczak jako oznakę nowoczesności, oprócz bardziej wydajnego wytwarzania energii elektrycznej, wskazał także decentralizację produkcji. Przy czym jednocześnie przypomniał, że Enea skupiła sterowanie własnymi źródłami rozproszonymi – małymi elektrowniami wodnymi oraz elektrociepłownią gazową – tworząc wirtualną elektrownię, która bardzo elastycznie reaguje na warunki rynkowe.

Czy jednak wielkie spółki Skarbu Państwa mogą stać się wylęgarniami innowacji? Wiceminister Kurtyka podkreślał, że ogólnie innowacyjność jest procesem, w którym zasadniczą rolę odgrywają pewna kultura, środowisko, ekosystem, sprzyjające powstawaniu czy wdrażaniu nowych rozwiązań. Zdaniem Grzegorza Należytego polska energetyka jest w takim momencie, że mogłaby pozwolić sobie na pewne eksperymenty ze źródłami, czy metodami, które dojrzeją za 20-30 lat. Co więcej, firmy energetyczne powinny wyszukiwać ciekawe start-upy i dofinansowywać je, z nadzieją, że ich rozwiązania da się później z powodzeniem skalować w górę. Z całą świadomością ryzykując, że któryś z takich projektów okaże się porażką.

Licencja na porażkę w start-upach

Również według Jarosława Brody, swego rodzaju „permission to fail” to właśnie kwestia kultury innowacyjności. Zdaniem zarządów spółek, właściciela, regulatorów jest stworzenie systemu w którym można próbować, można przegrać, ale po to żeby kiedyś wygrać. Chcemy promować taką kulturę i zachęcamy wszystkich do jej promowania – mówił Broda. Właśnie wiceprezes Taurona proponował już wcześniej powołanie pewnej struktury, np. spółki, w której w sposób zorganizowany będziemy mogli się mylić i wyciągać z porażek wnioski – przypomniał z kolei Kurtyka.

Jego zdaniem, może to być metoda by w tak konserwatywnym środowisku jakim jest spółka Skarbu Państwa, zajmująca się zapewnianiem bezpieczeństwa energetycznego, stworzyć przestrzeń do porażek, a jednocześnie nie zagrozić ogólnemu bezpieczeństwu. Musumy umieć wykreować przestrzeń dla innowacji i poligony na których można ponosić porażki – podsumował Kurtyka.

Na potencjalny kierunek badań wskazał Jan Rączka z Regulatory Assistance Project. Jego zdaniem, patrząc na rozwój OZE na świecie, Polska wiele już do niego nie dołoży. Natomiast przypomniał, że rząd akcentuje rolę magazynów energii. Jeżeli państwo wesprze ten kierunek regulacyjnie, wskaże jakieś zastosowania, to powstanie masa krytyczna, która pozwoli zbudować jakąś technologię wokół magazynów, bo – jego zdaniem – nie mamy już szans przebić, choćby nakładami na badania, gigantów pracujących nad samymi magazynami. Rączka ocenił też, że dostęp do finansowania badań w Polsce jest dobry, a będzie prawdopodobnie coraz lepszy, ale to w ostateczności decyzje polityczne otwierają lub zamykają jakieś szanse.

Obejrzyj cały panel transmitowany w ramach projektu Polska2041

Zobacz także...

Komentarze

15 odpowiedzi na “Innowacje w państwowej energetyce. Czy to może się udać?”

 1. Motto: Narodowy reaktor hydroelektronowy.

  Cytat – „Czy kontrolowane przez Skarb Państwa wielkie energetyczne spółki mogą stać się źródłem jakiś innowacji?”

  Test. Co technicznie jest niemożliwe?

  1. emisja elektronów
  2. czysta woda (zgromadzone w zbiorniku tylko cząsteczek wody)
  3. mieszanina elektronów i cząsteczek wody
  4. magnetyczny reaktora mocy i energii na paliwo z mieszaniny cząsteczek wody i elektronów

  Ile elektronów można zgromadzić w stosownym zbiorniku z czystą wodą? Kto mógłby zaryzykować zlecenie próby zgromadzenia w stosownym zbiorniku elektronów z cząsteczkami wody?

  Jeżeli o czymś nie ma w podręcznikach, to jak zacząć? Może zapytać w Internecie?

 2. Motto: Innowacje energetyki z telekomunikacją.

  MITy – miasta innowacji technologicznej.

  Załóżmy, że osiedle/dzielnica/miasto wyposażone jest w sieć ciepłowniczą, a mieszkańcy stosują gaz w łazienkach i/lub kuchenkach domowych.

  Czy możliwe jest techniczne skierowanie gazu do elektrociepłowni miejskiej, a w rurki pogazowe włożyć światłowody wprost do mieszkań, instalując również w mieszkaniach bojler elektryczny i/lub kuchenkę na prąd elektryczny? Przy okazji modernizując sieć elektroenergetyczną na osiedlu/w dzielnicy/w mieście pod przyszłe samochody elektryczne.

 3. Motto: Nie ma takiej polityki, która byłaby silniejsza od fizyki.

  Cytat – „Z definicją innowacji, nie tylko w energetyce, mierzył się wiceminister energii Michał Kurtyka. Według niego, niewątpliwie innowacją jest połączenie w sposób nowatorski jakichś pomysłów czy aktywów w coś, co pozwoli stworzyć jakąś nową wartość.” – koniec cytatu.

  Idea i miara macierzy postępu AGHxNBP, AGiH (krótko AGH) – „Aktywność, Gospodarka i Humanizm” i N.B.P. – Nauka, Biznes, Polityka” (skopiuj do Notatnika):

  [ i ][ — N — ][ —– B —- ][ — P —-]
  [ A ][ badania ][ inwestycja – ][ prawo —-]
  [ G ][ wiedza -][ technologia -][ innowacja ]
  [ H ][ postęp -][ zysk ——–][ praca —-]

  Co wprowadzone ma być do kategorii postępu: ekologia i bezpieczeństwo energetyczne? Z podkreśleniem tego „i”. Kiedy jest dobra zmiana? Czy istnieje nowa wartość innowacji, postępu, bez tworzenia zysku i godnych miejsc pracy?

 4. Motto: Na początku było słowo.

  Wikipedia – Efekt fotoelektryczny: „Efekt fotoelektryczny (zjawisko fotoelektryczne, fotoefekt, fotoemisja) – zjawisko fizyczne polegające na emisji elektronów z powierzchni przedmiotu, zwane również precyzyjniej zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym – dla odróżnienia od wewnętrznego.”

  Przyjmując zatem, że technicznie emisja elektronów jest możliwa, również czysta woda o jakości czystości możliwej do uzyskania technicznie oraz pusty zbiornik opróżniony z powietrza do możliwego technicznie stanu, można by zapytać, czy możliwe jest uzyskanie mieszaniny cząsteczek wody i elektronów. W pierwszym przybliżeniu odpowiedź byłaby nie – nie jest możliwe. Dlatego, że określenie „mieszanina” jest niewłaściwe względem cząsteczek wody i elektronów. Może gaz elektronowy w wodzie? Też nie. To może chmura elektronowa w wodzie? Również nie. To może krótko – elektrony w wodzie? No nie, elektrony są w wodzie, znaczy się w cząsteczkach wody, znaczy się tworzą cząsteczkę wody, należą do jej struktury.

  Jeżeli cząsteczka wody to molekuła, a elektron to cząstka, to jak nazwać jedno i drugie gromadzone razem w zbiorniku? Jak mógłby to poprawnie nazwać zamówienie inwestor lubiący wysokie ryzyko badań naukowych?

 5. Motto: Niemożliwym jest wymyślenie fizyki rzeczy niemożliwych.

  Zatem możliwe jest wymyślenie fizyki rzeczy możliwych. Współcześnie, dzięki, symbolicznie ujmując komputerom, wymyślane są rzeczy, jak, np., miecz rycerzy Jedi. Czy jest to rzecz możliwa?

  Efekt wody związany jest z wiązaniami wodorowymi pomiędzy cząsteczkami wody, które wynikają z tego, że chociaż woda jest obojętna elektrycznie, to cząsteczki wody przyciągają się. Gdy pomiędzy molekuły wody wprowadzone zostaną elektrony, to co się stanie z wiązaniami wodorowymi pomiędzy cząsteczkami wody – czy woda będzie dalej wodą, czy może zimną parą wodną? Chociaż nie ma eksperymentów, to nauka może to poznać. Potrzebny byłby model cyfrowy stężenia elektronów zewnętrznie wprowadzonych do wody pomiędzy cząsteczki wody w zbiorniku. Mniej kosztowne niż rzeczywisty eksperyment. Zatem można w komputerze zbadać własności „e-wody”. Woda, elektrony i magnesy, są rzeczywiste. Zatem zamiast zbiornika byłby algorytm w komputerze. Trzeba tylko wymyślić rzecz, zbiornik, instalację. Zainteresowałoby to inwestora lubiącego magię „inżynierii hydroelektronowej”?

 6. Motto: „permission to fail”.

  Przesłanka, cytat – „Odbiorca energii jest coraz bardziej świadomy, ma nowe możliwości, oczekiwania, np. co do tego z jakich źródeł energia ma pochodzić – mówił wiceminister, dodając, że strategie firm energetycznych muszą się do tych oczekiwań dostosowywać właśnie za pomocą innowacyjności.” – koniec cytatu

  Określenie „permission to fail” wyszło podczas naszego panelu zorganizowanego przez portal WysokieNapiecie.pl na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy.

  Załóżmy zatem, że wybrany został konkretny obszar w mieście obejmujący siecią ciepłowniczą i siecią gazowniczą grupę bloków – osiedle. Sieć ciepłownicza wykorzystywana jest przez mieszkańców do ogrzewania mieszkań, a sieć gazowa do zastosowania gazu w łazienkach (piecyk gazowy) i w kuchni (kuchenka gazowa). Organizowane są trzy zespoły: 1 – grupa branżowa energetyki, 2 – grupa branżowa telekomunikacji, 3 grupa macierzowa składająca się z osób z energetyki oraz telekomunikacji. Zadaniem grup jest opracowanie biznesplanu dla inicjatywy start up „wiem jak” skierować gaz do elektrociepłowni miejskiej, z której korzysta osiedle, a w rurki pogazowe włożyć światłowody wprost do mieszkań oferując klientom telemultimedialne usługi i wymienić u klientów piecyk gazowy na bojler elektryczny oraz kuchenkę gazową na kuchenkę elektryczną. W zespołach 1 i 2 jest po jednej osobie z drugiej branży w roli konsultanta, doradcy, wskazującej i pomagającej, gdzie szukać potrzebnych informacji, danych. W grupie energetyki w sprawach sieci szerokopasmowej, a w grupie telekomunikacji w sprawach elektro gazo energetycznych. Zatem zadaniem zespołów jest zobrazowanie i policzenie, wymyślenie modelu, prezentacja biznes planu.

  Który zespół napisze lepszy biznes plan? Grupa branżowa energetyki czy telekomunikacji z pomocą doradcy, czy zespół macierzowy? Wszystkie grupy mają wspólne podstawy – talent do inżynierii sieciowej.

 7. Korekta:

  Przesłanka: Określenie „permission to fail” wyszło podczas panelu zorganizowanego przez portal WysokieNapiecie.pl na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy.

 8. Motto: Pokusa idei.

  Określenia – ekologiczny, narodowy, ewolucyjny, niezależny od klimatu i pogody oraz od geografii i geologii, działający na Ziemi i w kosmosie… – ‚reaktor hydroelektronowy’ – mogą być przydatne dla inwestora w pozyskaniu publicznych środków finansowych na badania.

  1. Ile zatem można by było zgromadzić zewnętrznych elektronów w stosownym zbiorniku z wodą, w odróżnieniu od elektronów własnych cząsteczki wody?
  2. I co się będzie działo w zbiorniku pod wpływem stężenia elektronów zewnętrznych w wodzie?

  Można by spróbować odpowiedzieć na te dwa pytania.

  1. Tyle, ile wytrzyma konstrukcja i uwarunkowania szczelności zbiornika.
  2. Własności wynikające z koncentracji cząstek (elektrony) i molekuł (cząsteczki wody) będą układały się w kierunku stanu o minimum energii układu.

  Zatem czy można z wody i elektronów otrzymać tlen i wodór tylko za pomocą stężenia elektronów w zbiorniku z wodą? Co się wydarzy przy zastosowaniu fali elektromagnetycznej (np. mikrofali) o energii uzyskanej z OZE i działającej na „mieszaninę e-woda”? Czy pojawią się nieznane efekty kwantowe? Czy jest w tej idei energetyczna droga do zysku doskonałego i Nagrody Nobla?

 9. Motto: to MIT or not to MIT.

  Przesłanka: „Innowacje w państwowej energetyce. Czy to może się udać?”

  Bardzo inspirujący tytuł i publikacja. Na ile miasto wykreowało energetykę? Czym jest to coś w mieście, co wprawiło energetykę w ułożenie, w jakim obecnie jest? Czy znając to można odkryć „wiem jak” tworzyć MITy – miasta innowacji technologicznej? W idei macierzy postępu AGHxNBP wiersz Aktywność wskazuje na wybrane kategorie oraz równość inicjatywy nauki, biznesu i polityki (wybranej przez wyborców i klientów). W pierwszym przybliżeniu postęp technologii i techniki wzmacnia wieś, gdy do niej dotrze szerokopasmowa telekomunikacja multimedialna, to wieś ma: ziemię uprawną, teren osadniczy, słoneczną przestrzeń energetyczną, bioekologiczne zasoby energetyczne oraz teleglobalność i widok gwiazd w nocy. Jeżeli dla wsi produkty będą robić roboty, to po co wsi miasto, które zabiera wodę, zanieczyszcza rzeki i powietrze?

 10. Motto: Nie róbcie tego w garażu!

  Albert Einstein znał się na ruchu emisji elektronów (opis efektu elektrycznego), znał się również na ruchu cząsteczek wody (opis ruchów Browna), jednak nie opracował opisu ruchu elektronów i cząsteczek wody zgromadzonych razem w zbiorniku. Dlatego, że był teoretykiem, a nie wynalazcą.

  Wikipedia: Cytat – „Promieniowanie Czerenkowa – promieniowanie elektromagnetyczne emitowane, gdy naładowana cząstka (np. elektron) porusza się w ośrodku materialnym z prędkością większą od prędkości fazowej światła w tym ośrodku … Nazwa tego typu promieniowania pochodzi od nazwiska rosyjskiego fizyka Pawła A. Czerenkowa, który opisał to zjawisko fizyczne. … Promieniowanie Czerenkowa można zaobserwować w reaktorach jądrowych. W wyniku reakcji zachodzących w reaktorze powstają wysokoenergetyczne, przenikliwe cząstki, które dostając się do wody będącej chłodziwem reaktora powodują powstawanie promieniowania Czerenkowa. W rezultacie woda dookoła rdzenia świeci na niebiesko. W Polsce można to zjawisko obserwować w reaktorze Maria w podwarszawskim Świerku.

  np. elektrony … przenikliwe cząstki… i … w rezultacie woda … świeci

  Zatem nauka zna przypadki występowania elektronów zewnętrznie wprowadzonych do wody. Innymi słowy elektrony nienależące do cząsteczek wody mogą fizycznie znajdować się w wodzie, ale czy tylko w przypadku gdy szybko się poruszają? Okazuje się, że nie, gdy w wyniku zderzeń z molekułami wody nastąpi ich spowolnienie, to nie znikną. W przyrodzie nie występuje „e-woda”. Nauka bada zjawiska natury, które dostrzega. Dlatego Albert Einstein opisał, a nie majstrował, mimo tego, że wiedzę o ruchu fotoelektronów i ruchu cząsteczek wody znał w jednej głowie. I dlatego nie ma patentów na instalację „e-woda”, są za to instalacje na E=mc2 i E=hv. Wniosek wydaje się jednoznacznie oczywisty. Wiedza naukowca nie może ograniczać inżyniera, ale aby inżynier przekroczył tę granicę, to musi posiadać laboratorium.

 11. Motto: Innowacje na miarę możliwości.

  W idei reaktora hydroelektronowego nie ma niczego nowego przed otwarciem drzwi do innowacji. Energetycy o wodzie i elektronach wiedza wszystko, doskonale znają się na ogrzewaniu i chłodzeniu oraz magnesach i napięciu, itp. Nie znają tylko wpływu stężenia elektronów nienależących do cząsteczek wody w wodzie, np. w zbiorniku o pojemności, np., 1m3, 10m3, 100m3, 1000m3. Nie znają wpływu ingerencji na „e-wodę” w zamkniętym zbiorniku poprzez ogrzewanie, oziębianie, działanie zmiennym polem magnetycznym, zmiennym polem elektrycznym czy falą elektromagnetyczną, itp. Gdyby zatem państwowa energetyka dysponowałaby pokazowo efektywną mocą i energią z reaktora hydroelekytronowego, to mogłaby patenty i licencje udostępnić każdemu zainteresowanemu za darmo, co najwyżej pobierając opłatę za szkolenia i materiały opracowań oraz ewentualnie stawiając jakieś warunki wymagające inwestycji rozwiązanie i przekazywanie wyników, itp. Należy zauważyć, że posiadanie reaktora hydroelektronowego nie oznacza możliwości jego wdrożenia w gospodarce. Nawet Elon Musk musi sprzedać usługi i produkty ostatecznie na rynku jak każdy. Technologia i technika reaktora hydroelektronowego będzie bardzo droga i jeszcze bardziej kosztowna będzie zmiana, wdrożenie, w systemie energetycznym i gospodarczym. Oddanie światu „wiem jak” umożliwi w świecie przez dekady lat obniżenie kosztów, zniknie eko presja CO2, dysponenci gazu ziemnego i ropy całkowicie wypompują ziemię, nikt się energetyką węglową w Polsce nie będzie przejmował, a tymczasem poprawi się jakość i sprawność w państwowej energetyce, rozwinie się elektromobilność z ładowaniem w nocy, posadzi się więcej drzew. Byłby duży zysk na czasie, może i nawet 50 lat. Energetycy wszystko wiedzą o wodzie i elektronach, zatem może wystarczy im na star up, pi razy internet, 100 mln zł. Tylko jaka znana fizyka elektronów i wody by do tego ryzyka przekonała w realu ministra energetyki?

 12. Motto: Coulomb kontra Pauli.

  W idei paliwa i reaktora hydroelektronowego w pierwszym przybliżeniu zachodzi w zbiorniku konfrontacja fizyki wynikającej /patrz Wikipedia/ z prawa Coulomba i reguła Pauliego. Konfrontacja dotyczy zarówno cząsteczek wody jak i materii zbiornika, tym samym relacji siłowej i energetycznej między strukturą elektronową materii zbiornika i cząsteczek wody. Ciekawe byłoby porównanie hipotez z praktyką. Stopień spójności byłby potwierdzeniem obecnej wiedzy o wodzie i elektronach, zastosowanej do nowego ułożenia materialnego. Brak znaczącej spójności wnosiłby nowe inspiracje naukowe i inżynieryjne. Ponieważ nie ma publikacji i eksperymentów pozostaje tylko alchemia klawiatury poglądowego ujęcie przemiany cząsteczek wody na tlen i wodór w środowisku stężenia elektronowego /w wodzie i w mieszaninie tlenu i wodoru/ z energetyczną ingerencją zewnętrzna na zawartość w zbiorniku. Czyli cała idea energetyczna jest na poziomie energii atomowej/cząsteczkowej. Jednak talent i pomysłowość wraz z możliwościami techniczni energetyków wprowadzi efekty dziś niewyobrażalne. Zatem może tak to się ułożyłoby, że pojawiałaby się nowa produkcja – produkcja elektronów – do paliwa e-woda i innych zastosowań w przemyśle.

 13. Motto: Od tego co jest na rynku do tego czego jeszcze nie ma.

  Wikipedia: „Działo elektronowe – element urządzeń wytwarzający odpowiednio skierowany strumień elektronów o odpowiedniej energii. Działo elektronowe jest elementem kineskopów, mikroskopów elektronowych, źródłem elektronów w akceleratorach cząstek.”

  Za pomocą działa elektronowego można ułożyć poglądowy obraz instalacji do uzyskania stężenia elektronów nienależących do cząsteczek wody w wodzie, rysunek:

  strumień elektronów -> 1[zbiornik z próżnią techniczną]2

 14. rysunek:

  strumień elektronów – 1[zbiornik z próżnią techniczną]2 – strumień wody

  1 – metoda wprowadzania elektronów do zbiornika
  2 – metoda wprowadzania woda do zbiornika z elektronami

  Po wypełnieniu zbiornika elektronami zamykany jest strumień 1 i wprowadzany strumień 2. Ponadto instalacja wyposażona w układ pomiarowy, sterowania, ochrony, itd.

  W tej idei można by zapytać co jest dostępne na rynku do montażu instalacji lub możliwe do modyfikacji, a czego brakuje. Może fachowy dobór praktyczny umożliwi w pierwszym przybliżeniu orientację techniczną. Być może zatem początek inżynierii hydroelektronowej nie byłby trudny dla energetyków, a przynajmniej możliwy do profesjonalnej analizy.

  „Innowacje w państwowej energetyce. Czy to może się udać?”
  W macierzy postępu AGHxNBP innowacja jest w wierszu Gospodarka i kolumnie Polityka. W tej idei przyjęte jest, że innowacja to nowość wdrożona. Z pewnością nowość jest możliwa w państwowej energetyce. Któż lepiej zna energetyczną fizykę i jej praktykę, technologię i jej technikę, jak energetycy? Wdrożenie nowości wymaga wiele więcej kosztów i organizacji, zgodności z wieloma wymaganiami – cytat: „ale to w ostateczności decyzje polityczne otwierają lub zamykają jakieś szanse”, dodając – i nawet Internet tego nie zmieni.

  Mikołaj Kopernik ruszył Ziemię i wstrzymał Słońce, a Ignacy Łukasiewicz zapalił lampę naftową i był pionierem przemysłu naftowego w Europie, ale Polska nie jest dziś globalnym liderem fizyki kosmicznej ani fizyki energii dla światła.

 15. Motto: W tej idei to jest znakiem, że cylinder jest również bakiem.

  Zastosowanie węgla wymaga ingerencji energetycznej, aby się zapalił. W wyniku reakcji chemicznej powstaje CO2, który ulatuje do atmosfery. I węgla ubywa. Trzeba dokładać. W idei paliwa hydroelektronowego również potrzebna jest ingerencja energetyczna (sprężanie: podgrzewanie lub działanie falą elektromagnetyczną albo inne sposoby) po uzyskaniu krytycznego stężenia w wodzie elektronów nienależących do molekuł wody, jednak prowadzi ona do przemiany odwrotnej niż w przypadku spalania węgla, tj., do rozdziału cząsteczek wody na tlen i wodór, a stężenie elektronów uniemożliwia wybuch w eksplozji zapalania się wodoru. Ponieważ efekt jest w zamkniętym zbiorniku, to zmiana jego objętości (rozprężanie) zmniejsza objętościowe stężenie elektronów wobec mieszaniny tlenu i wodoru w wyniku czego dochodzi połączenia tlenu i wodoru wraz z uzyskaniem impetu w tym elektronów. Innymi słowy materii tlenowo-wodorowej i elektronów w cyklach nie ubywa. Mogą jednak nastąpić bardziej niespodziewane nano efekty. Tak czy inaczej w idei hydroelektronowej elektrony w energetyce to nie tylko prąd elektryczny, ale również składnik niezużywającego się materialnie paliwa e-woda, gdzie trzeba dokładać energii na granicy równowagi elektronowo-termodynamicznej, ale nie materii, jak np. węgla. Koniec.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

W przypadku problemów z serwisem transakcyjnym prosimy o kontakt mailowy: [email protected]