Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Lawina uwag do rozporządzeń wykonawczych do ustawy o OZE

Lawina uwag do rozporządzeń wykonawczych do ustawy o OZE

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o OZE nie zostały przyjęte w zapisanym w tejże ustawie terminie – 31 sierpnia 2016 r. Są niezbędne, by przeprowadzić pierwszą aukcję OZE. Resort energii został zasypany uwagami do trzech rozporządzeń. Czy uda się zorganizować pierwszą aukcję przed końcem roku? I co dalej z zielonymi certyfikatami?

0 ole

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o OZE nie zostały przyjęte w zapisanym w tejże ustawie terminie – 31 sierpnia 2016 r. Są niezbędne, by przeprowadzić pierwszą aukcję OZE. Resort energii został zasypany uwagami do trzech rozporządzeń. Czy uda się zorganizować pierwszą aukcję przed końcem roku? I co dalej z zielonymi certyfikatami?

{loadmodule mod_email}

Mocno przedłużyły się konsultacje publiczne rozporządzeń wykonawczych autorstwa Ministerstwa Energii:

  • w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może być sprzedana na aukcji w 2016 r., w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.,
  • w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
  • w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2016 r.

Wpłynęły dziesiątki uwag co do ich treści, zarówno od poszczególnych firm, jak i organizacji branżowych. W proces konsultacji zaangażował się m.in. Bank Ochrony Środowiska.

PIGEOR, PSEW i działający w ramach Konfederacji Lewiatan Związek pracodawców Prywatnych Energetyki przede wszystkim skrytykowały ministerstwo za bardzo krótki czas trwania konsultacji, przypadający na okres wakacyjny.

Uczestnicy rynku OZE pogodzili się z faktem, że pierwsza aukcja będzie miała charakter testowy i obejmie tylko niewielki wolumen energii ze źródeł biomasowych i fotowoltaikę. W konsultacjach pojawiły się jednak postulaty, by rząd nie zwlekał z drugą aukcją OZE i przeprowadził ją np. już w I kw. 2017 r.

Bardzo krytycznie odebrane została zaproponowane przez resort energii zmniejszenie odsetka energii objętej obowiązkiem umarzania zielonych certyfikatów z 19,5 do 16%. PGE zwróciła uwagę, że przy obecnej nadwyżce zielonych certyfikatów na rynku, ich ceny kształtują się na poziomie historycznych minimów. W związku z tym grupa sugeruje, aby… aukcje OZE objęły dużą ilość projektów już działających w systemie zielonych certyfikatów.

Pozostawienia obowiązku na dotychczasowym poziomie domaga się PIGEOR, postulując jednocześnie bardziej kompleksową reformę systemu świadectw pochodzenia, w tym jednorazowe podniesienie obowiązku do 25%, w 2017 r., wprowadzenie stałego mechanizmu regulacji rynku zielonych certyfikatów na wzór systemu szwedzkiego, gdzie koryguje się kwotę obowiązku co dwa lata, oraz ponowne rozważenie możliwości interwencyjnego zakupu zielonych certyfikatów. Identyczny mechanizm, z korekta poziomu obowiązku co dwa lata proponuje też PSEW. Zdaniem stowarzyszenia, obowiązek  po roku 2017 powinien pozostać na ustawowym poziomie 20% proc. z korektą – ale mniejszą niż 0,5% – dla biogazowni rolniczych do czasu zrównoważenia rynku zielonych certyfikatów. Podobne rozwiązanie proponuje Lewiatan – pozostawienie obowiązku na poziomie 19,35% (bez biogazu rolniczego) z dodatkowym obniżeniem opłaty zastępczej do poziomu wynikającego z relacji ekonomicznych dla różnych technologii OZE. Według Konfederacji z jednej strony wysokość obowiązku w ciągu następnych lat wpłynie na likwidację nadpodaży, a z drugiej strony równoczesny spadek opłaty zastępczej ochroni konsumentów przed wzrostem cen.

Według naszych informacji zestawienie zebranych z rynku uwag jest obecnie dyskutowane na etapie konsultacji międzyresortowych. Nie wiadomo na razie, jak długo może potrwać. Ministerstwo Energii nie ujawnia też na razie, w jakim stopniu jest skłonne uwzględnić zgłoszone przez branżę uwagi.

Pojawia się pytanie, czy w z przy tak dużych rozbieżnościach uda się przeprowadzić w tym roku pierwszą aukcję OZE, czy może to nastąpić już po nowym roku. Pytani przez nas przedstawiciele Ministerstwa Energii zaznaczają, że istnieje wola zamknięcia pierwszej aukcji jeszcze z datą 2016 r.

Rynek energii rozwija:

Zarząd spółki przyjął nową strategię do 2025 roku, w której stawia na ustabilizowanie sytuacji finansowej, racjonalizację planu inwestycyjnego i wdrożenie nowych modeli biznesowych. Strategia potwierdza to, o czym mówi się coraz częściej: kluczowym aktywem polskiej energetyki są jej klienci.

tauron strategia