Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Klasy pieców i węgla będą regulowane

Klasy pieców i węgla będą regulowane

Ministerstwo Energii planuje wprowadzić ograniczenia w sprzedaży najniższej klasy pieców węglowych i najgorszych gatunków węgla dla gospodarstw domowych. To postulaty, o które przez lata bezskutecznie zabiegały organizacje walczące z niską emisją zanieczyszczeń.

Dotyczy:   jakości węgla i innych paliw stałych
Tytuł: projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pali (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 z późn. zm.)
Etap: ministerstwo – prace nad projektem
Następny etapministerstwo – konsultacje międzyresortowe i społeczne

{loadmodule mod_email}

wegiel plomien

wegiel plomienMinisterstwo Energii planuje wprowadzić ograniczenia w sprzedaży najniższej klasy pieców węglowych i najgorszych gatunków węgla dla gospodarstw domowych. To postulaty, o które przez lata bezskutecznie zabiegały organizacje walczące z niską emisją zanieczyszczeń.

Dotyczy:   jakości węgla i innych paliw stałych
Tytuł: projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pali (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 z późn. zm.)
Etap: ministerstwo – prace nad projektem
Następny etapministerstwo – konsultacje międzyresortowe i społeczne

{loadmodule mod_email}

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski w odpowiedzi na interpelację nr 3156 zapowiedział uregulowanie  zasad jakości węgla kamiennego.  Jego zdaniem zasadne jest „doprecyzowanie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pali (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 z późn. zm.) w taki sposób, aby wymagania jakościowe dla paliw stałych dotyczyły tylko indywidualnych instalacji (gospodarstw domowych)” .

Jakość paliwa używanego w przydomowych piecach ma kluczowe znaczenie dla eliminacji niskiej emisji. Należy jednak zwrócić uwagę, że problemem nie jest tylko jakość węgla. Częstą praktyką jest spalanie śmieci, odpadów, a nawet plastiku co jest główną przyczyną wprowadzania niebezpiecznych substancji do atmosfery. Mając powyższe na uwadze, należy także rozważyć wprowadzenie przepisów dotyczących konstrukcji pieców, tak aby uniemożliwić spalenia paliwa nieprzeznaczonego do pieców przydomowych”.

Tobiszowski opowiedział się także za zakazem spalania w piecach domowych mułów węglowych i flotokoncentratów.

„Wprowadzenie takiej regulacji jest ściśle powiązane z pierwszym postulatem tzn. odniesienie wymagań jakościowych tylko do gospodarstw domowych. Oczywistym jest, że ww. sortymenty mają najniższą wartość kaloryczną i znaczną zawartość wilgoci, co w konsekwencji prowadzi do niskiej efektywności spalania i przyczynia się do znacznej emisji niekorzystnych substancji do atmosfery, dlatego przedmiotowy postulat wydaje się słuszny”.

Jednocześnie Ministerstwo Energii wyklucza skorzystanie z obecnej delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia i zapowiada nowelizację ustawy o z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw. Termin przygotowania tej nowelizacji nie został w odpowiedzi na interpelację określony.

„Jednocześnie uważam za słuszne wprowadzenie przepisów odznaczających się kompleksowym charakterem, które korzystnie wpłynęłyby na jakość powietrza w Polsce” – kończy swą odpowiedź wiceminister.

 Interpelacja i odpowiedź Ministerstwa Energii

Rynek energii rozwija:

Newsweek, powołując się na informacje portalu WysokieNapiecie.pl, pisze o problemach z zapewnieniem mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym, co może być poważną przeszkodą w realizacji planu wprowadzenia 1 mln aut elektrycznych na polski rynek.