Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Senat nie zmienił ustawy antywiatrakowej

Senat nie zmienił ustawy antywiatrakowej

  Ustawa antywiatrakowa trafi do prezydenta bez żadnych zmian w stosunku do wersji sejmowej. Senat stosunkiem głosów 50 za, 31 przeciw, przy 3 wstrzymujących się zdecydował o nie wprowadzaniu do ustawy żadnych poprawek.

Dotyczy: z lokalizacji i eksploatacji elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa antywiatrakowa)
Tytuł : ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Etap: Senat – przyjęcie uchwały bez poprawek
Następny etap : Prezydent

{loadmodule mod_email}

0 ole

0 ole  Ustawa antywiatrakowa trafi do prezydenta bez żadnych zmian w stosunku do wersji sejmowej. Senat stosunkiem głosów 50 za, 31 przeciw, przy 3 wstrzymujących się zdecydował o nie wprowadzaniu do ustawy żadnych poprawek.

Dotyczy: z lokalizacji i eksploatacji elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa antywiatrakowa)
Tytuł : ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Etap: Senat – przyjęcie uchwały bez poprawek
Następny etap : Prezydent

{loadmodule mod_email}

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek przegłosowały wcześniej połączone komisje infrastruktury oraz samorządu i administracji państwowej, w związku z tym nawet nie rozpatrywały poprawek zgłoszonych w czasie debaty. W poprzedzającym debatę etapie prac w Senacie, komisja infrastruktury również przegłosowała wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Natomiast komisja samorządu i administracji, dzięki poparciu senatora PiS Waldemara Bonkowskiego przyjęła cały szereg poprawek, łagodzących regulacje z wersji sejmowej. M.in. chodziło o zmniejszenie promienia strefy ochronnej wokół wiatraka do 5-cio krotnej wysokości. Ostatecznie jednak ustawa wyszła z Senatu ze strefą ochronną o promieniu równym 10-cio krotnej wysokości, czyli taką, jaką zaproponowano w pierwotnej wersji, która trafiła do Sejmu.

W stosunku do pierwszego projektu w Sejmie przy poparciu PiS wykreślono wszystkie zapisy dotyczące działań Urzędu Dozoru Technicznego, nie wiążących się z budową wiatraków. Skreślono cały rozdział z sankcjami karnymi (np. do 2 lat więzienia za uruchomienie wiatraka bez zgody UDT) oraz wszystkich przepisów, które odnosiły się do działań UDT, podejmowanych przed uruchomieniem wiatraka, czy to pierwszym czy np. po remoncie. Zmodyfikowano także zapis odnoszący się do wiatraków
istniejących, a niespełniających wymogów nowej ustawy. Z 12 do 36 miesięcy wydłużono termin przyjęcia przez gminy planów zagospodarowania dla stref ochronnych wiatraków. W tym czasie – w oczekiwaniu na plan – w strefach ochronnych można by stawiać budynki mieszkalne na podstawie warunków zabudowy (WZ).

Ponieważ Senat nie zaproponował modyfikacji ustawy, trafi ona bezpośrednio do prezydenta, który będzie miał 21 dni na decyzję. Prezydent może ustawę podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania.

 

Rynek energii rozwija:

 Senat nie wprowadził żadnych poprawek do ustawy o efektywności energetycznej, co oznacza, że trafi prosto do podpisu prezydenta. Ustawa likwiduje przetargi na białe certyfikaty i ma wejść w życie 1 października. Jednak przed tym terminem Prezes URE ma rozpisać ostatni przetarg.

Dotyczy: zmiana systemu wsparcia efektywności energetycznej
Tytuł : projekt ustawy o efektywności energetycznej

Etap: Senat – uchwała o przyjęciu bez poprawek
Następny etap :  Prezydent

{loadmodule mod_email}

0 ole
Rynek energii rozwija:

Sejmowa komisja energii i skarbu pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną w II czytaniu projektu ustawy o OZE poprawkę, podnoszącą z 0,7 do 0,8 poziom opustu przy rozliczeniu energii, oddanej do sieci z mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW. Poprawkę zgłosił klub Kukiz'15. Ostateczne głosowanie nad projektem w piątek, 10 czerwca. 

Dotyczy:  nowelizacja ustawy o OZE 
Tytuł : projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

Etap: Sejm – zaopiniowanie przez komisję poprawek zgłoszonych w II czytaniu 
Następny etap : Sejm - III czytanie 

{loadmodule mod_email}

0 ole
Rynek energii rozwija:

Po  dwóch miesiącach nieprzerwanych spadków, ceny świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w końcu odbiły. Producenci „zielonej” energii mają nadzieję, że było to odbicie od dna, ale dalsze kształtowanie ich wartości zależeć będzie od Ministra Energii.

oze zc ceny 06 2016
Zielone technologie rozwijają: