Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Jakie zmiany w ustawie o OZE planuje rząd?

Jakie zmiany w ustawie o OZE planuje rząd?

Ministerstwo Energii prowadzi już prace nad założeniami nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt zmienia zasady gry zarówno dla prosumentów, jak i dużych inwestorów. Co dokładnie chce zmienić resort i dlaczego?

Dotyczy: nowelizacja ustawy o OZE
Tytuł: projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Etap: Ministerstwo Energii - przygotowanie założeń
Następny etap: konsultacje

{loadmodule mod_email}

0 ole

0 oleMinisterstwo Energii prowadzi już prace nad założeniami nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt zmienia zasady gry zarówno dla prosumentów, jak i dużych inwestorów. Co dokładnie chce zmienić resort i dlaczego?

Dotyczy: nowelizacja ustawy o OZE
Tytuł: projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Etap: Ministerstwo Energii – przygotowanie założeń
Następny etap: konsultacje

{loadmodule mod_email}

W trakcie poniedziałkowego spotkania w Ministerstwie Energii nowy dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Andrzej Kaźmierski rozmawiał z przedstawicielami branży OZE o nowelizacji przepisów dotyczących prosumentów.

Z relacji naszych rozmówców wynika, że dyrektor przewiduje cztery kluczowe zmiany dla najmniejszych wytwórców energii z OZE:

  1. rezygnację z taryf gwarantowanych (tzw. poprawki prosumenckiej, przegłosowanej przeciwko rządowi dzięki poparciu PiS w poprzedniej kadencji Sejmu),
  2. wprowadzenie uproszczonego net-meteringu, zgodnie z którym za każdą 1 kWh energii wprowadzonej do sieci, właściciel instalacji o mocy do 7 kW otrzyma z powrotem 0,7 kWh energii za darmo (także bez opłaty dystrybucyjnej – na zasadzie cofania licznika), a właściciel instalacji o mocy od 7 do 40 kW – otrzyma z powrotem 0,5 kWh za każdą 1 kWh energii wprowadzonej,
  3. rozszerzenie definicji prosumenta na wszystkich wytwórców energii z mikroinstalacji, także nie będących właścicielami mikroinstlacji, co umożliwi m.in. ich leasing,
  4. rozszerzenie definicji mikroinstalacji tak, aby mogła obejmować więcej, niż jedno źródło w jednej technologii (co umożliwi rozwiązania hybrydowe),

Resort jest także zainteresowany wprowadzeniem standardów i wymagań w zakresie odbioru technicznego mikroinstalacji.

Celem zmian ma być nakłonienie prosumentów do zużycia energii na własne potrzeby. Wsparcie finansowe ma być na poziomie inwestycyjnym.

Ministerstwo Energii planuje także zmianę systemu wsparcia większych producentów „zielonej” energii. Jak informowaliśmy w poniedziałek – rząd wstrzymuje notyfikację aukcji OZE.

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski tłumaczy, że to efekt preferowania w systemie aukcji OZE energetyki wiatrowej. W ocenie rządu ta technologia ma najmniejszy wkład w rozwój gospodarczy w kraju, w związku z tym jej znaczenie w rozwoju energetyki odnawialnej ma spaść.

Piotrowski przekonywał z kolei w Sejmie, że największy wkład w rozwój gospodarczy mają biogazownie rolnicze. Podczas posiedzenia sejmowej komisji petycji bronił tej technologii przed poselską próbą wprowadzenia minimalnej odległości (propozycja, którą otrzymali posłowie przewiduje 2 km dystans) od zabudowań.

Z naszych wcześniejszych ustaleń (zobacz: Przepisy nieustająco odnawialne) wynika także, że preferowane w nowych koszykach technologicznych mają być także lokalne elektrociepłownie oparte o współspalanie dedykowane i hybrydowe biomasy (ME chce aby to była niemal wyłącznie krajowa biomasa).

Andrzej Piotrowski rozwinął także bardziej dalekosiężne wizje – rozwoju mikro i makroklastrów energetycznych. Te pierwsze, obejmujące obszar gminy lub kilku gmin (także miejskich), miałyby być samowystarczalne energetycznie (opierając się w dużej mierze na OZE), a ich połączenie z siecią OSD i OSP miałaby im służyć jedynie jako zabezpieczenie dostaw.

Piotrowski jest także zainteresowany budową elektrowni szczytowo-pompowej Młoty, której projekt należy do EDF. Można oczekiwać, że jego odkupieniem będzie zainteresowany jeden z państwowych koncernów.

Ministerstwo chce wprowadzić przynajmniej najpilniejsze zmiany w ustawie o OZE do czerwca. Tak, aby weszły w życie przed 1 lipca 2016 roku.

Niemiecki operator sieci przesyłowej 50 Hertz przyznaje, że przesuwniki fazowe nie rozwiążą problemu przepływów kołowych między Polską a Niemcami. Czy będziemy skazani na destabilizację sieci elektroenergetycznych jeszcze przez wiele lat?

sieci przeplywy kolowe energii niemiec
Rynek energii rozwija:

Po Biurze Analiz Sejmowych, Sądzie Najwyższym i gminach także Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. odległościową). Co dokładnie MSZ zarzuca projektowi ustawy w aż 10 punktach i jak najprawdopodobniej odniosą się do jego uwag posłowie PiS?

Dotyczy: lokalizacji i eksploatacji elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa antywiatrakowa)
Tytuł: Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Etap: Sejm – I czytanie - sprawozdanie komisji
Następny etap: Sejm - II czytanie

{loadmodule mod_email}

0 ole
Rynek energii rozwija:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!