Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. KE nie chce narodowych rynków mocy

KE nie chce narodowych rynków mocy

Unijny komisarz ds. energii Manuel Arias Cañete wygłosił przemówienie podczas Europejskiej Konferencji Regulatorów Energii we Florencji 3 marca. Odniósł się m.in. do roli mechanizmów wspierania mocy w nowym modelu rynku. Wspieranie wyłącznie mocy w danym kraju kosztem wymiany transgranicznej nie będzie możliwe.

0 ole

 

Unijny komisarz ds. energii Manuel Arias Cañete wygłosił przemówienie podczas Europejskiej Konferencji Regulatorów Energii we Florencji 3 marca. Odniósł się m.in. do roli mechanizmów wspierania mocy w nowym modelu rynku. Wspieranie wyłącznie mocy w danym kraju kosztem wymiany transgranicznej nie będzie możliwe.

Dotyczy: unii energetycznej i nowego modelu rynku
Następny etap: wstępne wyniki przeprowadzonego przez KE badania sektorowego nt. mechanizmów wspierania mocy w krajach UE.

Cañete ujawnił, że projektach przepisów KE zaproponuje mechanizmy, które pozwolą:

  • uniknąć wspierania wyłącznie mocy w danym kraju kosztem wymiany transgranicznej i zarządzania popytem,
  • uniknąć utrzymywania konwencjonalnego wytwarzania, które jest niezgodne ze ścieżką dekarbonizacji,
  • uniknąć wzmocnienia dominującej pozycji na już silnie skoncentrowanych rynkach.

Ramy prawne powinny więc zakładać wspólne podejście do oceny dostępności mocy.

„Podobnie jak mechanizmy wspierania mocy, również systemy wsparcia OZE powinny być co do zasady otwarte dla mocy dostępnych w innych krajach. Wraz z coraz większą mocą dostępną z OZE całkowite oddzielenie inwestycji w OZE od realiów rynkowych nie może funkcjonować na zintegrowanym rynku”.

Przemówienie komisarza jest ważne w kontekście nowego modelu rynku, nad którym pracuje Komisja Europejska, jak i zapowiedzi wprowadzenia rynku mocy, które składa polski rząd.

Rynek energii rozwija:

Czy UE musi inwestować miliardy euro w nową infrastrukturę gazową, skoro realizując politykę klimatyczną powinna m.in. potrzebować coraz mniej gazu? Czy scenariusz rozległego braku gazu jest w realny w przypadku ustania dostaw z któregoś z głównych kierunków importu?

eu 2030 high demand