Bez systemu wsparcia ZE PAK jest spakowany

Bez systemu wsparcia ZE PAK jest spakowany

Sytuacja w ZE PAK tak ciężka jak dzisiaj, nie była prawdopodobnie jeszcze nigdy. Kierujący spółką dwóch tygodni Aleksander Grad zaznacza, że bez systemowych działań ze strony państwa przywrócenie jej trwałej rentowności nie wchodzi w grę.

Aleksander Grad zdążył być zarówno ministrem skarbu, prezesem spółki PGE EJ 1, jak i członkiem zarządu katowickiego Taurona. Po niespełna pięciomiesięcznej przerwie przechodzi do prywatnego biznesu i przejmuje stery w spółce Zygmunta Solorza-Żaka, Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Prezesura w ZE PAK może być jego najtrudniejszym zadaniem, a zdecydowanie najbardziej niewdzięcznym, a jakim przyszło mu się zmierzyć.

 

Oto jaki stan rzeczy w PAK-u zastaje nowy prezes:

Ceny węgla kamiennego spadają (indeks ARA oparty na cenach w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia spadł w ciągu ostatniego roku o 35%, do 37 dolarów za tonę). W Polsce do obniżki cen przyłożyła się Kompania Węglowa, wyprzedając nadwyżki surowca ze zwałów. Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego stała się bardziej rentowna niż z brunatnego, na którym bazuje ZE PAK (i w dużej części również PGE).

W efekcie węgiel brunatny jako paliwo najbrudniejsze, bo prowadzące do najwyższej emisji CO2, jest spychane na koniec merit order (kolejka według której poszczególne bloki w elektrowniach wchodzą do pracy w systemie energetycznym, najwięcej godzin pracują te o najniższych kosztach krańcowych – red.), a nawet poza niego. Dodatkowo spadają hurtowe ceny samej energii – w ciągu ostatniego roku o 5%, do 165 zł/MWh w kontraktach na 2016 r.

Produkcja energii jest nierentowna

To jest zabójcze dla wyników finansowych ZE PAK. Produkcja energii w elektrowniach spółki mocno spadła w ostatnich latach. O ile 2014 rok zespół elektrowni i kopalni zamknął z 86 mln zł zysku, to już za 2015 r. analitycy prognozują ponad trzy razy mniej (wyniki poznamy za 3 tygodnie). Za 2016 r. niektórzy przewidują stratę - według analiz DM BZ WBK spółka będzie o około 10 mln zł pod kreską.

Dotychczas wyniki cyklicznych testów na utratę wartości aktywów nie skłoniły władz PAK-u do przeprowadzenia odpisów. Ale ze względu na spadek cen energii prawdopodobieństwo tego, że odpisy obciążą wyniki finansowe za 2015 r., rośnie. Przypomnijmy – PGE na skutek pogarszającej się sytuacji elektrowni na węglu brunatnym przeszacowała już wartość aktywów o prawie 9 mld zł w dół (było to we wrześniu ubiegłego roku: PGE chce być mniej węglowa).

Silnym dowodem na to, że w ZE PAK jest coraz gorzej, była ogłoszona w grudniu rezygnacja z modernizacji bloków 3 i 4 w elektrowni Pątnów I. Na remont czterech bloków w tej jednostce spółka uzyskała w 2014 r. 1,2 mld zł kredytu. Modernizację bloków 1 i 2 przeprowadzono, wykorzystano ponad połowę pożyczonych przez banki pieniędzy. Zgodnie z umową, zaraz później miały rozpocząć się prace na dwóch pozostałych jednostkach. Jednak urealniła się konieczność wdrażania konkluzji BAT wynikających z unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych IED (o BAT-ach więcej można poczytać tutaj: Siarka, rtęć, chlorki i azoty czyli nowe energetyki kłopoty).

Modernizacja bez wsparcia państwa - niemożliwa

Spółka i banki dały sobie czas na decyzję w sprawie inwestycji do 31 maja br. Albo zapadnie decyzja o dalszej modernizacji i banki uruchomią następne transze finansowania, albo inwestycja zostanie anulowana, a dalsza część finansowania wraz z nią. W najnowszym komunikacie spółka uzależnia dalsze działania od systemowych działań ze strony państwa.

Jak komentuje jeden z ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, gdyby państwowe spółki przez ostatnie dwa lata stawiały sprawę tak samo klarownie, jak dzisiaj PAK, to uregulowania już dawno by się znalazły i były wdrożone. – Ale państwowi kręcą się w kółko jakby tu coś powiedzieć ale nie podpaść w rządzie – podsumowuje.

O przywrócenie rentowności produkcji energii bez działań państwa byłoby trudno. Na ceny energii w hurcie ZE PAK wpływu nie ma. Tak samo jak nie ma wpływu na fakt, że mająca 600 MW zainstalowanej mocy elektrownia Adamów kończy w tym roku 50 lat. Za czasów rządu PO trwały starania o to by, załatwić dla niej derogację, która pozwoliłaby jej na 32 tys. godzin pracy do 2023 roku. Sygnały z Brukseli były zawsze jednoznaczne: Adamów nie spełnia zawartych w dyrektywie IED warunków, które pozwoliłyby na taryfę ulgową. Ostatecznie elektrownia dostała prawo do pracy 17,5 tys. godzin do 2023 roku. To oznaczałoby pracę na „pół gwizdka” i wysoki jednostkowy koszt produkcji każdej megawatogodziny energii. Dlatego elektrownia pod Turkiem zostanie zamknięta w 2017 r. To sprawia, że również istnienie kopalni Adamów przestaje mieć sens (o coraz bliższym końcu życia innych elektrowni pisaliśmy niedawno tutaj - Wyrok na stare elektrownie wydany).

Polityka rzuca się cieniem

Kolejnym problemem, z którym musi się zmierzyć wkrótce Aleksander Grad, jest napięta sytuacja wśród pracowników spółki, szczególnie tych z kopalni Adamów i Konin. Wypowiedzenie przez poprzedni zarząd układu zbiorowego pracy i zapowiedź zwolnień grupowych rozwścieczyła związkowców. Po rozmowach z Aleksandrem Gradem deklarują chęć dalszych rozmów, ale wiadomo, że łatwo nie będzie.

Kolejną kwestią, którą musi się zająć Aleksander Grad, są domniemane nieprawidłowości przy prywatyzacji kopalni Adamów i Konin, które PAK kupił w 2012 r. za 175 mln zł. Sprawdzane jest m.in. to, czy ZE PAK wywiązał się z umowy prywatyzacyjnej. Do 31 grudnia 2016 ZE PAK miał zainwestować w kopalnie 250 mln zł.

- Uważamy, że ten tryb prywatyzacji był wadliwy, zwłaszcza że obie kopalnie były rentowne, nie była zadłużona, sprawdzamy wywiązywanie się z zobowiązań inwestycyjnych. Informacje w tej sprawie będziemy mieli w ciągu miesiąca – zapowiedział niedawno w Sejmie wiceminister skarbu Marek Zagórski.

- W przypadku gdyby ta umowa nie była realizowana, rozważymy wszystkie dostępne i dozwolone prawem środki, by chronić interes państwa w tym zakresie – dodał.

W tym kontekście wspomina się o możliwości anulowania przez państwo sprzedaży kopalni. Jednak takie rozwiązanie nikomu by się nie przysłużyło. Kopalnie Adamów i Konin są jedynymi dostawcami węgla do PAK i obie strony są skazane na współpracę aż do końca swojego istnienia.

Jak pokazują analizy złóż, dotychczasowe złoża węgla dla PAK stopniowo się wyczerpują. Na dzisiaj spółka nie wspomina nawet o otwieraniu nowych złóż, takich jak Poniec-Krobia, czy Oczkowice. Społeczności lokalne ani władze samorządowe nie chcą nowych kopalni. Spółka zapowiada więc tylko prace nad przedłużeniem pracy kopalni Konin i stara się o koncesję dla odkrywki Ościsłowo.

 

 Rozmowa z Aleksandrem Gradem, prezesem ZE PAK:

WysokieNapiecie.pl: Prezesurę w ZE PAK traktuje Pan jako misję ratowania tej spółki?

Aleksander Grad: Traktuję to jako wielkie wyzwanie. Nie patrzę na PAK przez różowe okulary i wiem, że problemów do rozwiązania, i to „na wczoraj”, jest wiele. PAK ma te same problemy, co cała energetyka. Spadek hurtowych cen energii przekłada się na złe wyniki operacyjne, które produkują energię w oparciu o węgiel brunatny. Wspólnie z zarządem podejmiemy konkretne działania, które poprawią a może i zniwelują trudną sytuację.

Elektrownia Adamów idzie do zamknięcia w 2017 r. i tu klamka zapadła już wiele lat temu. Jak jest z Koninem?

Jesteśmy w trakcie ustalania twardych danych, które są podstawą końcowej decyzji biznesowej dla bloku gazowo-parowego. Patrząc na zaawansowanie negocjacji dotyczących dostaw gazu, budowy gazociągu, odbioru ciepła i wyboru wykonawcy, będziemy w pierwszej połowie maja gotowi z decyzją.

Pątnów I?

Bloki na węgiel brunatny w elektrowniach PAK mają ten sam kłopot co cała polska energetyka. Głównym problemem są straty na produkcji, z którymi mierzymy się na skutek spadku cen energii w hurcie. Liczymy na to, że rząd będzie wdrażał zapowiadane np. przez ministra Morawieckiego plany budowy rynku mocy. Uważam, że ZE PAK z 7% udziałem w rynku powinien być istotnym elementem nowej konstrukcji rynku energii. Staramy się docierać z tym przekazem do PSE, URE i powiązanych resortów. Przygotowanie tych systemowych rozwiązań przesądzi m. in. o tym czy wrócimy do planu modernizacji bloków 3 i 4 w El. Pątnów I, obecnie bloki 3 i 4 korzystają z możliwości świadczenia usługi operacyjnej rezerwy mocy. Będziemy rozmawiać z bankami na temat finansowania tego projektu jeśli będą rozwiązania systemowe. Staramy się też o koncesję dla odkrywki Ościsłowo w PAK KWB Konin.

Czy Pana zdaniem przywrócenie rentowności produkcji energii bez wprowadzenia rynku mocy, jest realne?

Bez tego typu rozwiązań długofalowych, systemowych to niemożliwe a szczególnie realizacja dużych projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Po restrukturyzacji ZE PAK pójdzie na sprzedaż?

Proszę zauważyć, że spółka ma tego samego akcjonariusza wiodącego już od 15 lat, więc to nigdy nie była transakcja na „podaj dalej”. Dzisiaj celem jest odbudowa wartości w długofalowym horyzoncie.

Zapowiedź kontroli z Ministerstwa Skarbu, dochodzenie prokuratury i kontrola ABW.

Pani przesadza z tą ilością kontroli czy nazywaniem tego kontrolą. Naszą rolą jest dostarczać rzetelnych informacji i dokumentów. To robimy i będziemy robić. Jesteśmy spokojni o wyniki sprawdzania. Prawdą jest, że jeszcze jako minister skarbu tłumaczyłem, że najlepsze co może spotkać ZE PAK, to pełna prywatyzacja i połączenie elektrowni i kopalni w jeden podmiot gospodarczy, z jednym właścicielem. Nie ja nadzorowałem finał tej transakcji. Dobrze, że do niej doszło, ale zabrakło jasnego przekazu, że kopalnię Adamów trzeba będzie zamknąć w 2017 roku i jej wartość jest ujemna. Jeszcze przez kilka lat po zakończeniu wydobycia trzeba będzie ponosić koszty rekultywacji, świadczeń pracowniczych czy obciążenia podatkowe. A to ogromne kwoty.

Kontrola NIK, na która powołuje się dziś MSP, wskazuje co innego. Według tego raportu kopalnie sprzedano po zaniżonej cenie. Między innymi na ten raport powołują się dziś związkowcy i posłowie.

Mam zastrzeżenie do wyników kontroli. Jeżeli chodzi o zawiadomienie zgłoszone do prokuratury przez związki, to przygotowujemy dokumenty, odpowiemy na wszystkie pytania. Jednak wszyscy wiedzą, że prokurator nie rozwiąże sytuacji w PAK-u. Tu trzeba przede wszystkim rozwiązań i działań. Pracujemy nad programem poprawy efektywności na lata 2016-2018. Założenia i pewne kwoty oszczędności wynikające z tego będą znane jeszcze w marcu. Szczegóły maj - czerwiec. Prowadzimy też trudny dialog ze stroną społeczną jak w tym trudnym procesie chronić miejsca pracy oraz zasady wynagradzania i premiowania. Ponadto działania optymalizacyjne dotyczą np. nowej formuły funkcjonowania spółek serwisowych. Niedawno podpisaliśmy wspólne porozumienie ze stroną społeczną, zakładające trwanie rozmów do końca kwietnia z możliwością modyfikacji tego terminu. Strony postanowiły przystąpić do rozmów bez stawiania warunków wstępnych i zadeklarowały, że podczas ich trwania powstrzymają się od podejmowania działań mogących zakłócić dialog.

Zobacz także...

Komentarze

17 odpowiedzi na “Bez systemu wsparcia ZE PAK jest spakowany”

 1. Co może wiedzieć nieudacznik o nowych technologiach.Jego interesuje tylko koryto z sekretarką i kasa.A poprawa opłacalnosci leży w wysokosprawnej kogeneracji-odzysku energii z ciepła odpadowego.Solorz musi wyłożyć setki milionów albo państwo powinno mu zabrać PAK

 2. mamy taką podpowiedź strategiczną

  jest tam już infrastruktura: woda, wyprowadzenie mocy, drogi więc prawdopodobnie po niewielkich inwestycjach w sieci kolejowe i w kontekście że brunatny się kończy tamże postawić parę porządnych bloków na węgiel kamienny polski oczywiście

  wtedy wsparcie państwa o które walczy pan Prezes gwarantowane bo przecież budujemy rynek zbytu dla polskiego węgla i wpisujemy się w strategię węgiel for ever

  taki brownfield te bloki

  choć nie, brown to teraz jest, więc byłby blackfield

  (i jeszcze żeby nikt nie słyszał: w razie co to do portów z węglem importowanym jest circa tyle samo km co do śląskich kopalń – zawsze to się lepiej negocjuje ceny jak się ma alternatywę i w ogóle bezpiecznej na okoliczność „gdyby nam kiedyś …. węgla zabrakło … NIE NIE ZABRAKNIE!”)

 3. bez przesady, rok temu niezłe zyski PAK przynosił, 2 lata temu też, w tym roku trochę się pozmieniała koniunktura i już ma państwo pomagać? Tym bardziej ze to prywatna spółka? Ceny na rynku się zmienią to sobie PAK odbije

 4. Może taki konkurs by zorganizować z pytaniem: „Prezesem jakiej spółki będzie Pan Aleksander Grad w następnym półroczu?”.

 5. Niezależnie od tego czy to się komuś podoba czy nie to rynek mocy powstanie bo musi powstać. Mało tego! im większy w systemie udział oze tym szybciej rynek mocy powstanie i tym większe stawki za moc. To wcale nie wymaga jakiejś specjalnej bystrości by to pojąć. W takiej czy innej formie robi to coraz więcej państw.

  • [quote name=”Mattt”]Niezależnie od tego czy to się komuś podoba czy nie to rynek mocy powstanie bo musi powstać. Mało tego! im większy w systemie udział oze tym szybciej rynek mocy powstanie i tym większe stawki za moc. To wcale nie wymaga jakiejś specjalnej bystrości by to pojąć. W takiej czy innej formie robi to coraz więcej państw.[/quote]
   Proponuje jeszcze rynek marchewki i szpinaku. Marchewka jest dobra na wzrok a szpinak na żelazo. A zdrowie obywatela powinno być ważne dla każdego rządu. Jak się zgłaszam z dwoma hektarami marchewki za milion za hektar 🙂 Pamiętajmy, że na życiu obywateli nie można oszczędzać.

   • [quote name=”realista”][quote name=”Mattt”]Niezależnie od tego czy to się komuś podoba czy nie to rynek mocy powstanie bo musi powstać. Mało tego! im większy w systemie udział oze tym szybciej rynek mocy powstanie i tym większe stawki za moc. To wcale nie wymaga jakiejś specjalnej bystrości by to pojąć. W takiej czy innej formie robi to coraz więcej państw.[/quote]
    Proponuje jeszcze rynek marchewki i szpinaku. Marchewka jest dobra na wzrok a szpinak na żelazo. A zdrowie obywatela powinno być ważne dla każdego rządu. Jak się zgłaszam z dwoma hektarami marchewki za milion za hektar 🙂 Pamiętajmy, że na życiu obywateli nie można oszczędzać.[/quote]
    weganin??? z której galaktyki kolega?
    my szykujemy świńską fermę jednak – więcej podchodząca pod trend jest jednak
    a jak bedzie świniowa górka (albo dołek – wszystko jedno) to łatwiej bedzie o świniowy rynek mocy albowiem w kraju Polska nie może być fluktuacji narodowej zagrychy przecież
    a tak w ogole to słyszeliśmy że gorzelnie mają kłopoty bo naród mniej pije czy jak – tego też nieelegancko by było gdyby zabrakło… rynek mocy aż się prosi
    nie to żebyśmy przeciw marchewce no ale…..

   • [quote name=”realista”][quote name=”Mattt”]Niezależnie od tego czy to się komuś podoba czy nie to rynek mocy powstanie bo musi powstać. Mało tego! im większy w systemie udział oze tym szybciej rynek mocy powstanie i tym większe stawki za moc. To wcale nie wymaga jakiejś specjalnej bystrości by to pojąć. W takiej czy innej formie robi to coraz więcej państw.[/quote]
    Proponuje jeszcze rynek marchewki i szpinaku. Marchewka jest dobra na wzrok a szpinak na żelazo. A zdrowie obywatela powinno być ważne dla każdego rządu. Jak się zgłaszam z dwoma hektarami marchewki za milion za hektar 🙂 Pamiętajmy, że na życiu obywateli nie można oszczędzać.[/quote]

    A to proszę wnioskować z innego kierunku…
    Proszę uprawiać tę marchewkę i szpinak „ekologicznie”, sprzedawać na ryneczku a do odpowiedniego urzędu zgłosić się po zielony certyfikat.

    • [quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Mattt”]Niezależnie od tego czy to się komuś podoba czy nie to rynek mocy powstanie bo musi powstać. Mało tego! im większy w systemie udział oze tym szybciej rynek mocy powstanie i tym większe stawki za moc. To wcale nie wymaga jakiejś specjalnej bystrości by to pojąć. W takiej czy innej formie robi to coraz więcej państw.[/quote]
     Proponuje jeszcze rynek marchewki i szpinaku. Marchewka jest dobra na wzrok a szpinak na żelazo. A zdrowie obywatela powinno być ważne dla każdego rządu. Jak się zgłaszam z dwoma hektarami marchewki za milion za hektar 🙂 Pamiętajmy, że na życiu obywateli nie można oszczędzać.[/quote]

     A to proszę wnioskować z innego kierunku…
     Proszę uprawiać tę marchewkę i szpinak „ekologicznie”, sprzedawać na ryneczku a do odpowiedniego urzędu zgłosić się po zielony certyfikat.[/quote]
     A ja chce rynku gwarantowanej marchewki, aha i jeszcze emerytury marchewkowej po 25 latach, może być 4 tys. na rękę. Pamietajmy, że nie można oszczędzać na zdrowiu polskich obywateli!

     • [quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Mattt”]Niezależnie od tego czy to się komuś podoba czy nie to rynek mocy powstanie bo musi powstać. Mało tego! im większy w systemie udział oze tym szybciej rynek mocy powstanie i tym większe stawki za moc. To wcale nie wymaga jakiejś specjalnej bystrości by to pojąć. W takiej czy innej formie robi to coraz więcej państw.[/quote]
      Proponuje jeszcze rynek marchewki i szpinaku. Marchewka jest dobra na wzrok a szpinak na żelazo. A zdrowie obywatela powinno być ważne dla każdego rządu. Jak się zgłaszam z dwoma hektarami marchewki za milion za hektar 🙂 Pamiętajmy, że na życiu obywateli nie można oszczędzać.[/quote]

      A to proszę wnioskować z innego kierunku…
      Proszę uprawiać tę marchewkę i szpinak „ekologicznie”, sprzedawać na ryneczku a do odpowiedniego urzędu zgłosić się po zielony certyfikat.[/quote]
      A ja chce rynku gwarantowanej marchewki, aha i jeszcze emerytury marchewkowej po 25 latach, może być 4 tys. na rękę. Pamietajmy, że nie można oszczędzać na zdrowiu polskich obywateli![/quote]

      Ależ oczywiście, że ekologiczna jest gwarantowana! nawet jak nikt nie będzie jej chciał kupić bo przyjdziesz o 2.00 w nocy na ryneczek to i tak certyfikacik się należy! ba! ekologiczni plantatorzy chcą by po stałych wysokich cenach od nich brać całą produkcję! ale za co emeryturka ? przy ekologicznej się nie zatrudnia ludzi 🙂

 6. Jak się zatrudnia miernych fachowców za duże pieniądze to ruina paku jest bliska. Byłem w radzie pracowników i takiego braku kompetencji wśród zarządu i dyrektorów poszczególnych elektrowni ich zastępców i awansowanych półgłówków na różne stanowiska nie widziałem. Zasada awansu w paku „może być mierny byle był wierny” ja tą spółkę (jakby mi ją powierzono oczywiście ok 3 lata temu) wyprowadziłbym na prostą za połowę pieniędzy prezesa. Chłop od pługa lepiej by zarządzał niż kolejne zarządy od początku. Przy tej polityce właściciela koniec paku szybko się zbliża. PS
  skąd weźmiecie węgiel do elektrowni Pątnów od 2018 roku?

  • [quote name=”pracownik ZE PAK”]Jak się zatrudnia miernych fachowców za duże pieniądze to ruina paku jest bliska. Byłem w radzie pracowników i takiego braku kompetencji wśród zarządu i dyrektorów poszczególnych elektrowni ich zastępców i awansowanych półgłówków na różne stanowiska nie widziałem. Zasada awansu w paku „może być mierny byle był wierny” ja tą spółkę (jakby mi ją powierzono oczywiście ok 3 lata temu) wyprowadziłbym na prostą za połowę pieniędzy prezesa. Chłop od pługa lepiej by zarządzał niż kolejne zarządy od początku. Przy tej polityce właściciela koniec paku szybko się zbliża. PS
   skąd weźmiecie węgiel do elektrowni Pątnów od 2018 roku?[/quote]
   grube pytanie jest to

  • [quote name=”pracownik ZE PAK”]Jak się zatrudnia miernych fachowców za duże pieniądze to ruina paku jest bliska. Byłem w radzie pracowników i takiego braku kompetencji wśród zarządu i dyrektorów poszczególnych elektrowni ich zastępców i awansowanych półgłówków na różne stanowiska nie widziałem. Zasada awansu w paku „może być mierny byle był wierny” ja tą spółkę (jakby mi ją powierzono oczywiście ok 3 lata temu) wyprowadziłbym na prostą za połowę pieniędzy prezesa. Chłop od pługa lepiej by zarządzał niż kolejne zarządy od początku. Przy tej polityce właściciela koniec paku szybko się zbliża. PS
   skąd weźmiecie węgiel do elektrowni Pątnów od 2018 roku?[/quote]

   Najpierw spadł Grad na ZE PAK, a teraz czas na Gradobicie…

 7. „…albo państwo powinno mu zabrać PAK” państwo juz raz wszystko zabrało a w 1989 porzuciło bo zbankrutowało.
  Jak widać nie brakuje cudotwórców co to za 1/2 pensji prezesa postawi wszystko na nogi. Powodzenia ! 🙂
  Bez zmiany uwarunkowań i otoczenia produkcja energii będzie na zero. A wystarczyłoby odkorkować współspalanie biomassy…

 8. Podstawą niepowodzeń jest brak kadr i to wszędzie. U nas liczyły się układy gdy nie byliśmy w Unii. Teraz kompetencje. Nieudacznicy zwalczają tych co coś potrafią i koło się zamyka. Solorz ma pieniądze a więc niech płaci za remonty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

W przypadku problemów z serwisem transakcyjnym prosimy o kontakt mailowy: [email protected]