Menu
Patronat honorowy Patronage

Konferencja NEUF 2013, 21.06.2013, Warszawa

Zapraszamy na wyjątkową dyskusję podczas IX międzynarodowej konferencji NEUF 2013 (Warszawa, 21 czerwca br., Sala pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki) poświęconą makroekonomicznym skutkom wdrożenia gospodarki niskoemisyjnej z udziałem byłych Premierów RP, Ministrów Finansów i wybitnych ekonomistów: Janusza Piechocińskiego, Wicepremier i Minister Gospodarki, Jerzego Buzka – Premier RP w latach 1997 – 2001, Jana Krzysztofa Bieleckiego – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze Donaldzie Tusku i były Premier RP w 1991 r., Jerzego Osiatyńskiego – Doradca Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP i Minister Finansów w latach 1992-1993., prof. Witolda Orłowskiego – Członek Rady Gospodarczej KPRM, Stanisława Kluzy – Minister Finansów w 2006 r. i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011, Stefana Kawalca – Wiceminister Finansów w latach 1991-1994. Panel dyskusyjny będzie prowadził, gwarantując wysoką jakość merytoryczną i pozytywne emocje, prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Zapraszamy na konferencję NEUF 2013.

Prezesi i ekonomiści ocenią plany inwestycyjne polskiego sektora energetyki

Gorąco polecamy również dwie wyjątkowe sesje z udziałem prezesów sektora energetyki i znanych ekspertów z sektora finansowego podczas IX międzynarodowej konferencji NEUF 2013. W dyskusji o potrzebach i planach inwestycyjnych energetyki rozmawiać będą m.in.   Rafał Czyżewski – Prezes Zarządu ENERGA-OPERATOR, Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu GASPOL, Grzegorz SzymczakPrezesa Zarządu EDP Renewables, Sylwester Śmigiel – Prezes Zarządu GASPOL, Marcin Laskowski, Dyrektor Departamentu Inwestycji PSE, Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki. Z kolei w dyskusji o finansowaniu polskich inwestycji energetycznych rozmawiać będą m.in.: Mariusz Grendowicz – Prezes Zarządu Inwestycji Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, Tomasz Matulka – Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej HSBC Banku Polska, Maciej Stańczuk – Prezes Polskiego Banku Przedsiębiorczości.

Polecamy również ostatnią sesję konferencji inwestycje w niskoemisyjną energetykęna obszarach niezurbanizowanych i terenach wiejskich Droga do inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej”. Podczas panelu dyskusyjnego w tej sesji udział wezmą: Małgorzata Skucha – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Małgorzata Łącka-Matusiewicz – Dyrektor Departamentu Regulacji i Funduszy Zewnętrznych TAURON Polska Energia oraz Ekspert Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,  Roman Szwed – Prezes Zarządu ATENDE, Konrad Tyrajski – Dyrektor Pionu Finansów i Regulacji ENERGA-OPERATOR, Krzysztof Podhajski – Doradca Prezesa Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Kazimierz Żmuda – Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie dyskusji omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Potencjał inwestycyjny w obszarze energetyki niskoemisyjnej na obszarach niezurbanizowanych i terenach wiejskich
 • Źródła finansowania inwestycji energetycznych na obszarach niezurbanizowanych i terenach wiejskich – czy potrzebne jest wsparcie systemowe
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – perspektywa finansowa  i możliwości zagwarantowania środków unijnych na systemowe wsparcie inwestycji sieciowych/smart w spółkach dystrybucyjnych
 • Podniesienie efektywności i jakości usług sieciowych jako istotny warunek zrealizowania programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
 • Czynniki napędowe sieci inteligentnych, czyli po co i dla kogo jest Smart Grids
 • Kiedy sieci są inteligentne? O potrzebie monitorowania linii energetycznych
 • Proefektywnościowa modyfikacja systemu taryfowania spółek sieciowych w kierunku premiowania spółek za obniżanie kosztów oraz podnoszenie efektywności ekonomicznej i energetycznej (np. wydłużanie okresu taryfowania ponad okres jednoroczny i oparcie wysokości taryfy przede wszystkim na kategorii uzasadnionego zwrotu z pracującego majątku)
 • Zarządzanie energią w szczycie poprzez kontrolę zużycia energii (Smart Metering – zdalny odczyt, systemy bilingowe i rozliczeniowe z prosumentami:  e-faktura, pre-paid)
 • Projekt pilotażowy „Inteligentny Półwysep Helski” (case study – Energa Operator)
 • Prosument w lokalnej sieci i brokerzy energii. Korzyści dla klienta wynikające z własnej produkcji energii
 • Rola i zadania Operatora Informacji Pomiarowej (OIP) w kontekście działalności OSD i sprzedawców energii (ryzyka związane z centralizacją danych pomiarowych i sposoby ich minimalizacji, co zyska odbiorca dzięki Operatorowi Informacji Pomiarowej)
 • Systemy IT w energetyce zawodowej i przydomowej

Zarówno konferencja NEUF, jak i Otwarte Posiedzenie Rady  będą transmitowane m.in. na portalu WysokieNapiecie.pl

 Zapraszamy na konferencję NEUF 2013. Dziennikarzy proszę o zgłaszanie się do 20 czerwca do godz. 12.00. W związku z tym, że konferencja jest organizowana w Ministerstwie Gospodarki akredytacja jest obowiązkowa. Formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: [email protected] i [email protected]

Wszelkich informacji na temat konferencji oraz posiedzenia Rady udziela Agnieszka Ferreira, [email protected]. Kontakt dla mediów: Krzysztof Kochanowski, tel. 606692917

Serdecznie zapraszamy!

Rząd twierdzi, że elektrownia w Opolu powstanie. Na razie nie widać, żeby za obietnicami stała gotowa koncepcja co należy zrobić.