Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. NEUF 2013 na żywo

NEUF 2013 na żywo

 Program konferencji

 NEUF 2013
IX Międzynarodowa Konferencja

 „Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę”

 21 czerwca 2013, Sala pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki,
pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

 

 Program konferencji

 NEUF 2013
IX Międzynarodowa Konferencja

 „Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę”

 21 czerwca 2013, Sala pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki,
pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

 

8:30-9:00

 UROCZYSTE OTWARCIE

 ·  Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki

 ·  Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

 9:00-11.30

 SESJA I – POTRZEBY I PLANY INWESTYCYJNE POLSKIEJ ENERGETYKI

 Wystąpienia programowe:

 ·  Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

 ·  Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej wspólnie z Rafałem Antczakiem, Członkiem Zarządu Deloitte Business Consulting

 W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

 ·   Maciej Bukowski, Prezes Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych

 ·   Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu ENERGA-OPERATOR S.A.

 ·   Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki

 ·   Zbigniew Kamieński, Wicedyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki

 ·   Marcin Laskowski, Dyrektor Departamentu Inwestycji PSE S.A.

 ·   Przemysław Ligenza, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

 ·   Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu GASPOL S.A.

Podczas panelu przedyskutowane zostaną potrzeby inwestycyjne polskiej energetyki do 2020 roku z punktu widzenia Rządu i Biznesu dotyczące energetyki jądrowej, energetyki konwencjonalnej, źródeł odnawialnych, infrastruktury sieciowej oraz efektywności energetycznej.

Moderator: Wojciech Szeląg, Polsat Biznes

11:30-11:50

Przerwa NA POCZĘSTUNEk

11:50-13:35

 SESJA II – FINANSOWANIE INWESTYCJI W NISKOEMISYJNĄ ENERGETYKĘ

 Wystąpienia programowe:

 ·   Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

 ·   Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

 W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

 ·      Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

 ·      Dariusz Ledworowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Finansowych SRRGN

 ·      Anna Mann, Zastępca Dyrektora Działu KfW Mittelstandsbank, Frankfurt nad Menem

 ·    Tomasz Matulka, Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej HSBC Banku Polska S.A.

 ·      Maciej Panfil, Partner, Kancelaria Prawna Panfil i Partnerzy Sp.K.

 ·      Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

 ·      Maciej Stańczuk, Prezes Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.

 ·      Michał Surowski, Ekspert Grupy Finansowej SRRGN

 ·      Evan Williams, Dyrektor ds. Technicznych, AMEC

 Podczas panelu przedyskutowane zostaną możliwości finansowania inwestycji, a w tym:

 ·   Finansowanie inwestycji energetycznych – szacunkowa analiza wykonalności

 ·   Inwestycje i możliwości europejskiego i polskiego systemu finansowego

 ·   Finansowanie inwestycji długiem z rynków kapitałowych

 ·   Euroobligacje jako sposób pozyskiwania finansowania dla inwestycji energetycznych

 ·   Finansowanie inwestycji obligacjami

 ·   Bankowe finansowanie inwestycji energetycznych

 Moderator: Jan Niedziałek, TVN CNBC

 13:35-13:55

 Przerwa NA POCZĘSTUNEK

 13:55-15:40

SESJA III – Inwestycje w niskoemisyjną energetykę
na obszarach Niezurbanizowanych i Terenach wiejskich –
Droga do inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej

 Wystąpienia programowe:

 ·   Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła Urzędu Regulacji Energetyki

 ·   Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Krzysztof Podhajski, Doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu  Rozwoju Wsi Polskiej (Prezentacja Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej na Wsi)

 W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

 ·   Małgorzata Łącka-Matusiewicz, Dyrektor Departamentu Regulacji i Funduszy Zewnętrznych TAURON Polska Energia S.A. oraz Ekspert Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

 ·   Krzysztof Podhajski, Doradca Prezesa Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 ·   Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 ·   Roman Szwed, Prezes Zarządu ATENDE S.A.

 ·   Konrad Tyrajski, Dyrektor Pionu Finansów i Regulacji ENERGA-OPERATOR S.A.

 ·   Kazimierz Żmuda, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Podczas panelu przedyskutowane zostaną kwestie potencjału rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

 na obszarach wiejskich oraz regulacje prawne i systemowe umożliwiające inwestowanie w inteligentną infrastrukturę energetyczną.

Moderator: Paweł Sołtys, Polskie Radio PR 3

 15:40-16:00

 Przerwa NA POCZĘSTUNEk

 16:00-17:30

 Otwarte Posiedzenie Społecznej Rady ds. Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej

 Wystąpienie:

 ·   Prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący SRRGN, Prezes Rady Ministrów w latach 1997–2001

 Panel specjalny:

 Rozwój i Finansowanie Gospodarki Niskoemisyjnej – Pogląd Makroekonomiczny

 W panelu udział wezmą:

 ·   Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki

 ·   Jerzy Buzek, Przewodniczący SRRGN, Prezes Rady Ministrów w latach 1997–2001

 ·   Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Rady Ministrów 1991, Prezes Zarządu Banku Pekao 2003-2009, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów od roku 2010

 ·   Stanisław Kluza, Minister Finansów w roku 2006 oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011

 ·   Jerzy Osiatyński, Minister Finansów w latach 1992-1993, Doradca Prezydenta RP od roku 2010

 ·   Stefan Kawalec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 1991-1994, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Finansów 1989-1991, Prezes Zarządu Capital Strategy

 ·   Witold Orłowski, Członek Rady Gospodarczej – KPRM, Specjalny Doradca Komisji Europejskiej ds. Budżetu od roku 2011, Szef Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP w latach 2002-2005

 Moderator: Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny SRRGN

Patronat i nadzór merytoryczny : Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

 

 

Rynek energii rozwija:
Rynek energii rozwija:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!