Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Ustawa antysmogowa wchodzi w życie

Ustawa antysmogowa wchodzi w życie

abr

12 listopada 2015 r. wchodzi w życie ustawa antysmogowa, czyli nowelizacja ustawy Prawo ochrona środowiska, która ma dać samorządom skuteczne narzędzia do walki z zanieczyszczeniami powietrza i hałasem w sektorze komunalnym. Co się zmieni?

Dotyczy: ustawa antysmogowa
Tytuł:  Ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw
Etap: wejście w życie
Następny etap: stosowanie

12 listopada 2015 r. wchodzi w życie ustawa antysmogowa, czyli nowelizacja ustawy Prawo ochrona środowiska, która ma dać samorządom skuteczne narzędzia do walki z zanieczyszczeniami powietrza i hałasem w sektorze komunalnym. Co się zmieni?

Dotyczy: ustawa antysmogowa
Tytuł:  Ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw
Etap: wejście w życie
Następny etap: stosowanie

Po zmianach wprowadzonych ustawą, samorządy województwa otrzymają wyraźną podstawą prawną do podejmowania działań w celu ochrony powietrza, takich jak wprowadzanie ograniczeń lub zakazów spalania węgla lub innych paliw w przydomowych piecach. Szczegóły dot. zakazanych i dopuszczalnych do stosowania paliw, rodzajów pieców lub kotłów, granic obszaru, określi odpowiednia uchwała sejmiku województwa. Wprowadzenie ograniczeń niekoniecznie wiązać będzie się z całkowitym zakazem spalania np. węgla czy drewna. Samorząd województwa będzie mógł np. określić zakaz użytkowania pewnych rodzajów kotłów, co będzie miało szczególne znaczenie na obszarach gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej czy gazowej.

Wejście w życie ustawy powinno być dobrą wiadomością dla mieszkańców niektórych polskich miast, gdzie ostatnimi czasy dochodziło do regularnych i znacznych przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Miasta jak Kraków, Nowy Sącz czy Katowice należą do czołówki najbardziej zanieczyszczonych miast, biorąc pod uwagę ilość dni, kiedy występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów, takich jak PM10 i innych szkodliwych substancji.

Z możliwości, jakie daje ustawa antysmogowa jako pierwszy chce skorzystać samorząd województwa małopolskiego, gdzie już zaraz po podpisaniu ustawy antysmogowej przez Prezydenta zapowiedziano przygotowanie nowej uchwały antysmogowej. Poprzednia próba wprowadzenia ograniczeń okazała się niepowodzeniem – Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę sejmiku województwa małopolskiego w tym zakresie, wyrok ten podtrzymał następnie Naczelny Sąd Administracyjny. Sądy obu instancji uznały, że na samorząd wydając uchwałę przekroczył swoje uprawnienia. Po nowelizacji sejmiki województw zostaną wyposażone w wyraźne kompetencje do uchwalania przepisów ograniczających spalanie paliw stałych.

Projekt uchwały wprowadzający zakaz palenia paliw stałych został już opublikowany na stronie internetowej sejmiku województwa małopolskiego. Zgodnie z projektem na terenie miasta Krakowa dopuszczalne miałoby być jedynie spalanie paliw gazowych, lekkiego oleju opałowego i niektórych rodzajów biomasy. Uwagi do projektu uchwały można było zgłaszać do 31 października. Formalnie prace nad nową uchwałą rozpoczną się po wejściu w życie ustawy i dopiero po tym terminie przyjęty zostanie właściwy projekt uchwały, który zostanie skierowany do konsultacji społecznych i opinii Prezydenta Miasta Krakowa.

Inne samorządy nie ogłosiły na razie oficjalnie rozpoczęcia prac nad uchwałami antysmogowymi. Jak wskazuje Piotr Siergiej z Polskiego Alertu Smogowego w rozmowie w Polskim Radiu, samorządy przyglądają się tej poprawce, zastanawiają się, co zrobić – wyjaśnia.

Niektóre samorządy już deklarują, że wprowadzą regulacje związane ze zmianą paliw używanych na ich terenie, dotyczy to głównie południa Polski, inne mówią wprost, że nie wprowadzą żadnych zmian i będą nastawione na edukację  społeczeństwa, tak na przykład zamierza postąpić gmina Zakopane. Z kolei jeszcze inne gminy nie zamierzają wprowadzać żadnych przepisów, niejako zasłaniając się brakiem pieniędzy na zrealizowane tego typu środków. Gdyby jednak były instrumenty finansowe, pozwalające im dokonywać np. wymianę kotłów, chętnie by z tego skorzystały – wskazuje Piotr Siergiej.

Tekst ustawy w Dzienniku Uataw

Projekt uchwały antysmogowej dla Krakowa

Już ponad pół miliona polskich rodzin i firm zmieniło swojego sprzedawcę energii. To jednak nadal zaledwie 3 proc. wszystkich odbiorców. Tymczasem rynek spowalnia, zamiast przyśpieszać.

odbiorcy energii tpa
Rynek energii rozwija:

Polskie gospodarstwa domowe muszą przeznaczyć na ogrzewanie większą część swoich budżetów, niż w większości krajów Europy. Dlaczego za ciepło płacimy tak dużo i czy można ograniczać te wydatki? W rozmowie na ten temat w Polsacie News 2 brała udział Justyna Piszczatowska.