Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Energetyka konwencjonalna
  4. >
  5. Węgiel kamienny
  6. >
  7. Udział węgla w energetyce spadł do 63%

Udział węgla w energetyce spadł do 63%

W 2023 roku Polska ponownie pobiła rekord produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Według wstępnych szacunków WysokieNapiecie.pl wygenerowały one znacznie ponad 40 TWh, odpowiadając za 27% krajowej produkcji. Równocześnie udział węgla spadł do najniższego poziomu w historii.
wegiel energetyka 2023

Według wstępnych danych PSE, ARE i ENTSOE, przeanalizowanych przez portal WysokieNapiecie.pl, w 2023 roku Polska wyprodukowała niemal 166 TWh energii elektrycznej. W tym aż 44 TWh pochodziło z odnawialnych źródeł energii, z czego połowę dostarczyły lądowe farmy wiatrowe.

Udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2023 roku spadł do 63%, udział źródeł odnawialnych wzrósł do 27%, a udział gazu sięgnął 10%. O ile udział gazu pozostaje na poziomie, jaki obserwowaliśmy już w 2020 roku, o tyle węgiel i źródła odnawialne wykazały się najszybszymi zmianami w historii.

Udział energetyki węglowej w Polsce spadł w 2023 roku do 63#
Udział energetyki węglowej w Polsce spadł w 2023 roku do 63#

Odnawialne źródła energii w ciągu roku zwiększyły swój udział w krajowym miksie energetycznym z 20% do 27%, podczas gdy udział węgla skurczył się z 73% do 63%, osiągając najniższy poziom w ponad 100-letniej historii polskiej elektroenergetyki.

To tempo zakładane w najnowszym (powstałym po agresji Rosji na Ukrainę i wybuchu wojny paliwowej na linii Rosja-UE), scenariuszu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przygotowywana aktualizacja Polityki energetycznej Polski zakłada bowiem, że w ciągu najbliższej dekady udział węgla będzie spadać w podobnym tempie dalej, aż do poziomu niespełna 20% w 2035 roku.

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku zakłada dalszy szybki spadek znaczenia węgla w krajowej energetyce
Polityka energetyczna Polski do 2040 roku zakłada dalszy szybki spadek znaczenia węgla w krajowej energetyce

W 2023 roku tak duża dynamika zmian była możliwa dzięki nałożeniu się kilku czynników. Kluczowym był oczywiście wzrost mocy zainstalowanej w OZE – zwłaszcza w fotowoltaice (głównej domowej) i farmach wiatrowych. W niewielkim stopniu pomogły także warunki hydrologiczne (do listopada elektrownie wodne dostarczyły do systemu o 25% więcej energii niż przed rokiem).

Znaczną rolę odegrał jednak spadek łącznej krajowej produkcji energii, za który odpowiadają praktycznie wyłącznie przez elektrownie węglowe. Od stycznia do listopada generacja w elektrowniach opalanych węglem brunatnym skurczyła się aż o 27% względem analogicznego okresu 2023 roku, natomiast elektrownie na węgiel kamienny dostarczyły w tym czasie odbiorcom o 17% energii elektrycznej mniej.

Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce w 2023 roku w granulacji miesięcznej
Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce w 2023 roku w granulacji miesięcznej

Spadek produkcji wynikał w znacznej mierze ze spadku zapotrzebowania odbiorców w kraju (o ponad 3% rok do roku) oraz za granicą. Podczas gdy w 2022 roku Polska wyeksportowała netto ponad 1 TWh energii elektrycznej, to w 2023 roku import przewyższył eksport o blisko 4 TWh.

Rekord handlu prądem z sąsiadami

Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce w 2023 roku w granulacji godzinowej
Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce w 2023 roku w granulacji godzinowej

Skokowa zmiana miksu energetycznego mocno odbiła się na krajowym rynku węgla kamiennego. Od stycznia do października elektrownie zawodowe spaliły niespełna 24 mln ton tego paliwa, podczas gdy rok wcześniej przepaliły w analogicznym okresie ponad 29 mln ton, a w całym 2021 roku pochłonęły aż 38 mln ton węgla kamiennego.

Umowa społeczna dla górnictwa przewiduje utrzymanie zdolności wydobycia miałów węglowych przekraczających przewidywany przez rząd popyt. Oznaczać może to konieczność dotowania eksportu węgla
Umowa społeczna dla górnictwa przewiduje utrzymanie zdolności wydobycia miałów węglowych przekraczających przewidywany przez rząd popyt. Oznaczać może to konieczność dotowania eksportu węgla

Wydobycie węgla w Polsce w 2023 cofnęło się do 1910 roku. Co dalej?

Rynek energii rozwija:
Fotowoltaikę wspiera:
Partner działu Klimat:
Zielone technologie rozwijają:
Wolumen obrotów handlowych energią elektryczną Polski z sąsiadami w grudniu 2023 roku był najwyższy w historii. Przekraczał średnio 3 GW w każdej godzinie. Na rekordowym poziomie zamknęliśmy też cały rok, ponownie odwracając bilans handlowy. Co ciekawe, coraz częściej jesteśmy hubem – kupując energię z tańszych rynków i sprzedając na droższe.
Import energii elektrycznej do Polski w 2023 roku i bilans handlu prądem z sąsiadami w latach 1946-2023
Import energii elektrycznej do Polski w 2023 roku i bilans handlu prądem z sąsiadami w latach 1946-2023
Zagraniczna prasówka energetyczna: Złe i dobre informacje dla klimatu i transformacji, o których mniej się mówi; Europie słabo idzie bateryjne uniezależnianie od Chin; Dominacja Północy w CCS budzi obawy reszty Europy.
Zielony przemysł transformacja fabryka CO2 fot. SPC
KE chce osiągnięcia do 2030 r. w UE operacyjnej mocy zatłaczania CO2 na poziomie 50 mln ton rocznie. Fot. Depositphotos
Technologie wspiera:
Elektromobilność napędza:
Partner działu Klimat:
Zielone technologie rozwijają:
Tydzień Energetyka: Czy zarząd Enei odpowie za budowę węglowej Ostrołęki; Orlen pozywa Amerykanów za niedostarczony gaz; Amerykanie nakładają nowe sankcje na rosyjski LNG; Reaktor z amerykańskiej budowy ma jechać na Ukrainę; Hiszpania żegna się z atomem;
prawo, przepisy
Pomimo podwyżek płac, wysokich premii, zwiększenia zatrudnienia i najwyższych cen sprzedaży węgla w historii, wydobycie w polskich kopalniach spadło w 2023 roku do poziomu sprzed I wojny światowej. Tylko w 2024 roku przeciętna polska rodzina ma dopłacić do górnictwa po 500 zł, o ile koszty nie wzrosną bardziej, bo związkowcy domagają się od stycznia sporych podwyżek.
Wydobycie węgla w Polsce spada od 1979 roku i w 2023 roku osiągnęło poziom zbliżony do produkcji przed I wojną światową
Wydobycie węgla w Polsce spada od 1979 roku i w 2023 roku osiągnęło poziom zbliżony do produkcji przed I wojną światową