Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Prezydent otrzymał ustawę antysmogową

Prezydent otrzymał ustawę antysmogową

Ustawa umożliwiająca samorządom skuteczniejszą walkę z zanieczyszczeniem powietrza trafiła we wtorek do kancelarii prezydenta – ustalił Obserwator Legislacji Energetycznej. Głowa państwa ma czas do 6 października na decyzję. Tymczasem nie cichną spekulacje co do tego, czy prezydent podpisze ustawę.

Dotyczy: ustawa antysmogowa
Tytuł:  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska
Etap: podpis Prezydenta
Następny etap: ogłoszenie w Dzienniku Ustaw

0 ole

0 oleUstawa umożliwiająca samorządom skuteczniejszą walkę z zanieczyszczeniem powietrza trafiła we wtorek do kancelarii prezydenta – ustalił Obserwator Legislacji Energetycznej. Głowa państwa ma czas do 6 października na decyzję. Tymczasem nie cichną spekulacje co do tego, czy prezydent podpisze ustawę.

Dotyczy: ustawa antysmogowa
Tytuł:  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska
Etap: podpis Prezydenta
Następny etap: ogłoszenie w Dzienniku Ustaw

Przyjęta ostatecznie przez Sejm (po poprawkach Senatu) 10 września ustawa antysmogowa została przekazana Kancelarii Prezydenta RP we wtorek, 15 września. Prezydent Andrzej Duda ma teraz 21 dni na jej podpisanie, zawetowanie lub odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego. Decyzję musi podjąć do 6 października.

Dla kancelarii może to być pierwsza poważna próba politycznej niezależności, bowiem za przepisami opowiada się opinia publiczna z Krakowa, rodzinnego miasta prezydenta Andrzeja Dudy. Z kolei przeciwko ustawie głosowali posłowie i senatorowie PiS. Ich głównym argumentem przeciwników są koszty bardziej ekologicznych paliw i pieców, które będą musieli ponieść mieszkańcy terenów objętych ostrzejszymi normami lub zakazami.

A to właśnie możliwość wprowadzania na wyznaczonych obszarach przez sejmiki wojewódzkie zakazów lub norm spalanych paliw, czy samych pieców, jest podstawowym narzędziem walki z niską emisją. Chodzi zwłaszcza o snujące się po ulicach w sezonie grzewczym w bardzo wysokich stężeniach szkodliwe dla zdrowia substancje takie jak pyły, czy rakotwórcze związki organiczne.

Próbę wprowadzenia zakazu palenia węglem na obszarze Krakowa podjął w 2014 roku małopolski sejmik. Uchwała została jednak uchylona przez wojewódzki sąd administracyjny. Jednym z powodów były źle sformułowane przepisy Prawa ochrony środowiska, które umożliwiają wprowadzenie zakazu palenia np. węglem ale jednocześnie dla wszystkich podmiotów na danym terenie. W Krakowie oznaczałoby to wprowadzenie ograniczeń nawet na instalacje, które są znacznie mniej uciążliwe dla miasta, jak np. elektrociepłownię i hutę, które są wyposażone m.in. w instalacje odsiarczania, odazotowania i elektrofiltry wyłapujące pył. Uchwałą wyłączała spod zakazu takie podmioty, ale na tym oparły swoje skargi dwie skarżące.

Ustawa antysmogowa umożliwia już bardziej precyzyjne dozowanie nie tylko zakazów, ale także norm, czy – dzięki poprawce Senatu – obowiązku stosowania określonych „rozwiązań technicznych”, takich jak np. filtry.

Samorządy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska przygotowały także pieniądze, dzięki którym mogłyby wesprzeć wymianę starych pieców, na nowoczesne, emitujące znacznie mniej zanieczyszczeń.

To argumenty, z którymi prezydentowi trudno będzie dyskutować. Tym bardziej, że sama ustawa stwarza dopiero możliwości wprowadzania ograniczeń, a ich zastosowanie zależeć będzie od samorządów województw oraz gmin i powiatów,  które takie przepisy będą opiniować.

W ocenie Obserwatora Legislacji Energetycznej prezydent zdecyduje o losach ustawy dopiero po 25 września. To data rozprawy Naczelnego Sądu Administracyjnego na której rozpozna on skargę małopolskiego sejmiku na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Rynek energii rozwija:

Enea w poniedziałek 14 września ogłosiła giełdowe wezwanie na akcje Bogdanki. Chce przejąć kontrolę nad spółką płacąc inwestorom po 67,39 zł za akcję. Główny akcjonariusz oczekuje wyższej ceny.

wegiel bogdanka stefanow
Rynek energii rozwija:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne chcą zaczynać prace nad drugą fazą LitPol Link – „mostu” energetycznego z Litwą. Jednak ze strony Litwy budowa drugiej części połączenia wymaga podjęcia pewnych strategicznych decyzji.

sieci burza