Menu
Patronat honorowy Patronage

Warsztaty – System aukcyjny w ustawie o OZE – zakres, parametry, zasady funkcjonowania, 27.10.2015 i 3.11.2015, Warszawa i Katowice

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na specjalistyczne warsztaty dedykowane wyłącznie problematyce systemu aukcyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przedmiotem spotkania będzie szczegółowe omówienie regulacji prawnych związanych
z ogłaszaniem, przeprowadzaniem i rozstrzyganiem aukcji. Prowadzący dokonają analizy m.in. wymagań stawianych przez przepisy ustawy wytwórcom zamierzającym przystąpić do aukcji, z uwzględnieniem regulacji budzących największe kontrowersje i wątpliwości.

W toku spotkania przedstawione zostaną główne założenia związane z funkcjonowaniem internetowej platformy aukcyjnej oraz podstawowe parametry pierwszej aukcji. Podczas warsztatów rozważane i dyskutowane będą także poszczególne elementy oferty aukcyjnej,
w tym w aspekcie postanowień art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii, określającego dopuszczalną łączną wartość pomocy publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii.

W związku z powyższym, dla wszystkich chcących zapoznać się ze szczegółowymi założeniami systemu, w tym przebiegiem i algorytmem aukcji zespół powermeetings.eu przygotował kolejną odsłonę specjalistycznych warsztatów:

System aukcyjny w ustawie o OZE – zakres, parametry, zasady funkcjonowania

które odbędą się

– 29 października 2015 r. w Hotelu Marriott w Warszawie

– 3 listopada 2015 r. w Hotelu Angelo w Katowicach

W trakcie warsztatów omówione zostaną między innymi kwestie takie jak:

– kategorie podmiotów uprawnionych do przystąpienia do aukcji,

– zasady prekwalifikacji – procedura poprzedzająca dopuszczenie do udziału w aukcji „krok po kroku”,

– przebieg aukcji,

– aukcja symulacyjna – parametry aukcyjne,

– obligatoryjne elementy regulaminu aukcji,

– czynności Prezesa URE podejmowane przed, w toku i po zakończeniu aukcji,

– prawo do pokrycia ujemnego salda – zasady rozliczeń z OREO,

– wartość łącznej dopuszczalnej pomocy publicznej.

Warsztaty poprowadzi:

Katarzyna Szwed-Lipińska, Radca Prawny

 

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia zapraszam do kontaktu:

 

Jolanta Szczepaniak
Project Manager

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27/306 
00-508 Warszawa

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89 
e-mail:   [email protected]
www.powermeetings.eu

 

Enea w poniedziałek 14 września ogłosiła giełdowe wezwanie na akcje Bogdanki. Chce przejąć kontrolę nad spółką płacąc inwestorom po 67,39 zł za akcję. Główny akcjonariusz oczekuje wyższej ceny.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne chcą zaczynać prace nad drugą fazą LitPol Link – „mostu” energetycznego z Litwą. Jednak ze strony Litwy budowa drugiej części połączenia wymaga podjęcia pewnych strategicznych decyzji.