Menu
Patronat honorowy Patronage

Seminarium – Nowe zasady dokumentowania biomasy wg zapisów Ustawy o OZE, 17.09.2015, Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, stosownie do art. 9e1 ustawy – Prawo energetyczne, do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii należy dołączyć oświadczenie,  dokumentujące pochodzenie biomasy, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W związku z mnogością pytań z rynku w powyższym zakresie zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować seminarium:

Nowe zasady dokumentowania biomasy według zapisów Ustawy o OZE

które odbędzie się 17 września 2015 w Warszawie.

Lokalizacja: Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, Warszawa

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo więcej na temat nowych reguł i wymogów w zakresie dokumentowania biomasy w kontekście przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Seminarium poprowadzi Inżynier Aleksandra Świerczewska, Ekspert ds. systemów wsparcia, która w przystępny sposób przedstawi zawiłości związane z dokumentowaniem biomasy oraz odpowie na Państwa pytania związane z praktycznym stosowaniem przepisów.

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znalazły się:

  • Reguły składania oświadczeń w trybie art. 233 kk
  • Akty wykonawcze – nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki
  • Bezpieczne kontraktowanie w świetle reguł należytej staranności
  • Procedura wydawania świadectw pochodzenia 2015 a 2016
  • Case Study – Analiza przykładowych dokumentacji w zakresie pochodzenia biomasy 

Powyższe seminarium jest kolejnym z cyklu spotkań poświęconych zapisom zmieniających się w ostatnim czasie uregulowań prawnych, łącznie z przepisów prawa energetycznego, Ustawy o OZE oraz zagadnień poświęconych biomasie przeszkoliliśmy już kilka tysięcy specjalistów z branży.

 

Jolanta Szczepaniak
Project Manager

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27/306 
00-508 Warszawa

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89 
e-mail:   [email protected]
www.powermeetings.eu

 

 

 

 

 

Enea w poniedziałek 14 września ogłosiła giełdowe wezwanie na akcje Bogdanki. Chce przejąć kontrolę nad spółką płacąc inwestorom po 67,39 zł za akcję. Główny akcjonariusz oczekuje wyższej ceny.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne chcą zaczynać prace nad drugą fazą LitPol Link – „mostu” energetycznego z Litwą. Jednak ze strony Litwy budowa drugiej części połączenia wymaga podjęcia pewnych strategicznych decyzji.