Menu
Patronat honorowy Patronage

Seminarium – Nowe zasady dokumentowania biomasy wg zapisów Ustawy o OZE, 17.09.2015, Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, stosownie do art. 9e1 ustawy – Prawo energetyczne, do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii należy dołączyć oświadczenie,  dokumentujące pochodzenie biomasy, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W związku z mnogością pytań z rynku w powyższym zakresie zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować seminarium:

Nowe zasady dokumentowania biomasy według zapisów Ustawy o OZE

które odbędzie się 17 września 2015 w Warszawie.

Lokalizacja: Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, Warszawa

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo więcej na temat nowych reguł i wymogów w zakresie dokumentowania biomasy w kontekście przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Seminarium poprowadzi Inżynier Aleksandra Świerczewska, Ekspert ds. systemów wsparcia, która w przystępny sposób przedstawi zawiłości związane z dokumentowaniem biomasy oraz odpowie na Państwa pytania związane z praktycznym stosowaniem przepisów.

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znalazły się:

  • Reguły składania oświadczeń w trybie art. 233 kk
  • Akty wykonawcze – nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki
  • Bezpieczne kontraktowanie w świetle reguł należytej staranności
  • Procedura wydawania świadectw pochodzenia 2015 a 2016
  • Case Study – Analiza przykładowych dokumentacji w zakresie pochodzenia biomasy 

Powyższe seminarium jest kolejnym z cyklu spotkań poświęconych zapisom zmieniających się w ostatnim czasie uregulowań prawnych, łącznie z przepisów prawa energetycznego, Ustawy o OZE oraz zagadnień poświęconych biomasie przeszkoliliśmy już kilka tysięcy specjalistów z branży.

 

Jolanta Szczepaniak
Project Manager

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27/306 
00-508 Warszawa

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89 
e-mail:   [email protected]
www.powermeetings.eu

 

 

 

 

 

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Enea w poniedziałek 14 września ogłosiła giełdowe wezwanie na akcje Bogdanki. Chce przejąć kontrolę nad spółką płacąc inwestorom po 67,39 zł za akcję. Główny akcjonariusz oczekuje wyższej ceny.

Rynek energii wspiera:

Partnerzy portalu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne chcą zaczynać prace nad drugą fazą LitPol Link – „mostu” energetycznego z Litwą. Jednak ze strony Litwy budowa drugiej części połączenia wymaga podjęcia pewnych strategicznych decyzji.

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu