Autor

Specustawa przesyłowa opublikowana

Specustawa przesyłowa opublikowana

Ustawa, o której pisaliśmy ostatnio w artykule „Wywłaszczenie nieruchomości pod korytarze przesyłowe” wejdzie w życie 14 września 2015 r. Przepisy ustawy będą obowiązywać do końca 2025 r. Co się zmieni?

Dotyczy: specustawa przesyłowa (korytarze przesyłowe)
Tytuł: ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Etap: ogłoszenie, vacatio legis
Następny etap: wejście w życie

Inwestor (a więc w praktyce OSP – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A) z narzędzi przewidzianych w specustawie będzie mógł skorzystać praktycznie „od zaraz”, bowiem na jego wniosek przepisy specustawy będą mogły być stosowane w postępowaniach wszczętych a niezakończonych przed 14 września 2015 r. Ponadto jeżeli strategiczna inwestycja jest przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, OSP będzie mogło, w każdym czasie, wystąpić o wydanie pozwolenie na budowę lub decyzji o lokalizacji inwestycji strategicznej według nowych zasad.

Długo wyczekiwana ustawa ma umożliwić realizację kluczowych inwestycji w sieci przesyłowe elektroenergetyczne przez PSE. Czas pokaże czy stanie się remedium na dotychczasowe bolączki związane z budową i modernizacją infrastruktury energetycznej.

Pełny tekst ustawy w Dzienniku Ustaw

Zobacz także...

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Autor

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

W przypadku problemów z serwisem transakcyjnym prosimy o kontakt mailowy: [email protected]