Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Specustawa przesyłowa opublikowana

Specustawa przesyłowa opublikowana

abr

Ustawa, o której pisaliśmy ostatnio w artykule „Wywłaszczenie nieruchomości pod korytarze przesyłowe” wejdzie w życie 14 września 2015 r. Przepisy ustawy będą obowiązywać do końca 2025 r. Co się zmieni?

Dotyczy: specustawa przesyłowa (korytarze przesyłowe)
Tytuł: ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Etap: ogłoszenie, vacatio legis
Następny etap: wejście w życie

ole 220

ole 220Ustawa, o której pisaliśmy ostatnio w artykule „Wywłaszczenie nieruchomości pod korytarze przesyłowe” wejdzie w życie 14 września 2015 r. Przepisy ustawy będą obowiązywać do końca 2025 r. Co się zmieni?

Dotyczy: specustawa przesyłowa (korytarze przesyłowe)
Tytuł: ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Etap: ogłoszenie, vacatio legis
Następny etap: wejście w życie

Inwestor (a więc w praktyce OSP – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A) z narzędzi przewidzianych w specustawie będzie mógł skorzystać praktycznie „od zaraz”, bowiem na jego wniosek przepisy specustawy będą mogły być stosowane w postępowaniach wszczętych a niezakończonych przed 14 września 2015 r. Ponadto jeżeli strategiczna inwestycja jest przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, OSP będzie mogło, w każdym czasie, wystąpić o wydanie pozwolenie na budowę lub decyzji o lokalizacji inwestycji strategicznej według nowych zasad.

Długo wyczekiwana ustawa ma umożliwić realizację kluczowych inwestycji w sieci przesyłowe elektroenergetyczne przez PSE. Czas pokaże czy stanie się remedium na dotychczasowe bolączki związane z budową i modernizacją infrastruktury energetycznej.

Pełny tekst ustawy w Dzienniku Ustaw

Rynek energii rozwija:

Trzy miesiące to typowy czas fazy rozruchu terminala importowego LNG. Jeśli - zgodnie z ostatnimi deklaracjami ministra skarbu - budowa gazoportu w Świnoujściu miałaby się skończyć jeszcze we wrześniu, to teoretycznie terminal powinien normalnie działać od początku 2016 r.

gaz lng 07-2015

Energetyka nie wejdzie bezpośrednio do Nowej Kompanii Węglowej, zaangażuje się jedynie poprzez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. Czy taką formę  pomocy dla Kompanii zaakceptuje Komisja Europejska?  I co się stanie z polskim górnictwem jeśli światowe ceny za rok zjadą do 40 dol. za tonę?

wegielcenysortyment

Trzy organizacje ekologiczne z USA w petycji do Departamentu Handlu domagają się wprowadzenia zakazu eksportu amerykańskiego gazu. Ekolodzy uważają, że zwiększone wydobycie gazu z łupków zrujnuje środowisko, a tani gaz stoi w sprzeczności z walką ze zmianami klimatu. USA planują tymczasem eksport wielkich ilości gazu w formie LNG. Autorzy petycji grożą, że w razie negatywnej odpowiedzi pójdą do sądu.

gaz lng usa wydobycie