Menu
Patronat honorowy Patronage

Specustawa przesyłowa opublikowana

abr

Ustawa, o której pisaliśmy ostatnio w artykule „Wywłaszczenie nieruchomości pod korytarze przesyłowe” wejdzie w życie 14 września 2015 r. Przepisy ustawy będą obowiązywać do końca 2025 r. Co się zmieni?

Dotyczy: specustawa przesyłowa (korytarze przesyłowe)
Tytuł: ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Etap: ogłoszenie, vacatio legis
Następny etap: wejście w życie

Ustawa, o której pisaliśmy ostatnio w artykule „Wywłaszczenie nieruchomości pod korytarze przesyłowe” wejdzie w życie 14 września 2015 r. Przepisy ustawy będą obowiązywać do końca 2025 r. Co się zmieni?

Dotyczy: specustawa przesyłowa (korytarze przesyłowe)
Tytuł: ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Etap: ogłoszenie, vacatio legis
Następny etap: wejście w życie

Inwestor (a więc w praktyce OSP – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A) z narzędzi przewidzianych w specustawie będzie mógł skorzystać praktycznie „od zaraz”, bowiem na jego wniosek przepisy specustawy będą mogły być stosowane w postępowaniach wszczętych a niezakończonych przed 14 września 2015 r. Ponadto jeżeli strategiczna inwestycja jest przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, OSP będzie mogło, w każdym czasie, wystąpić o wydanie pozwolenie na budowę lub decyzji o lokalizacji inwestycji strategicznej według nowych zasad.

Długo wyczekiwana ustawa ma umożliwić realizację kluczowych inwestycji w sieci przesyłowe elektroenergetyczne przez PSE. Czas pokaże czy stanie się remedium na dotychczasowe bolączki związane z budową i modernizacją infrastruktury energetycznej.

Pełny tekst ustawy w Dzienniku Ustaw

Trzy miesiące to typowy czas fazy rozruchu terminala importowego LNG. Jeśli - zgodnie z ostatnimi deklaracjami ministra skarbu - budowa gazoportu w Świnoujściu miałaby się skończyć jeszcze we wrześniu, to teoretycznie terminal powinien normalnie działać od początku 2016 r.

Energetyka nie wejdzie bezpośrednio do Nowej Kompanii Węglowej, zaangażuje się jedynie poprzez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. Czy taką formę  pomocy dla Kompanii zaakceptuje Komisja Europejska?  I co się stanie z polskim górnictwem jeśli światowe ceny za rok zjadą do 40 dol. za tonę?

Trzy organizacje ekologiczne z USA w petycji do Departamentu Handlu domagają się wprowadzenia zakazu eksportu amerykańskiego gazu. Ekolodzy uważają, że zwiększone wydobycie gazu z łupków zrujnuje środowisko, a tani gaz stoi w sprzeczności z walką ze zmianami klimatu. USA planują tymczasem eksport wielkich ilości gazu w formie LNG. Autorzy petycji grożą, że w razie negatywnej odpowiedzi pójdą do sądu.