Menu
Patronat honorowy Patronage

Debata – „Perspektywy podniesienia komfortu energetycznego odbiorców”, 18.09.2015, Warszawa


 „Perspektywy podniesienia komfortu energetycznego odbiorców”

18.09.2015r., godz. 11:00-14:00

w sali WZORCOWNIA w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

ul. Wspólna 30, Warszawa

 

Temat niskiego komfortu energetycznego Polaków jest ostatnio coraz częściej poruszany na forum publicznym. By zobrazować, z czym na co dzień zmagają się niezadowoleni obywatele, wystarczy wspomnieć tylko dwa z wielu czynników: średni poziom przerw w dostawach prądu dla odbiorcy, który wynosi w Polsce 400 min/rok (porównanie: w Szwajcarii jest to 25 min/rok), i poziom napięć u odbiorców końcowych na wsi spadający często poniżej 180V (europejski standard to 230V). O niezadowoleniu wskazują także wyniki badań i ankiet. Na pytanie:Jak często występują u Państwa przerwy w dostawach energii elektrycznej z sieci?1” Aż 32% respondentów z obszarów wiejskich odpowiedziało, że dość często występują niedogodności, a tylko 8% nie ma z tym problemu. Taka sytuacja jest bardzo trudna zwłaszcza dla rolników, gdyż w tym biznesie wysoka jakość i niezawodność w dostawach prądu ze zrozumiałych przyczyn jest szczególnie ważna. Dodatkowo brak dostępu do wysokiej jakości energii elektrycznej blokuje inwestycje na wsi. Przedsiębiorcy często rezygnują z otwierania biznesu na terenie wiejskim właśnie z powodu braku zaopatrzenia w prąd. Niektórzy bronią się przed tym, np. budując własny transformator, jednak jest to rozwiązanie systemowo nie do zaakceptowania.

Podwyższenie jakości dostaw nie jest jedynym wyzwaniem. W dzisiejszych czasach oczekiwania klientów stale rosną – spodziewają się oni już nie tylko nieprzerwanej dostawy prądu czy ciepła o najwyższej jakości, ale także szeregu usług dodatkowych, np.: możliwości magazynowania energii dla źródeł rozproszonych, bilansowania lokalnego czy poprawienia efektywności energetycznej. Dlatego zaistniała silna potrzeba stworzenia inteligentnych sieci (Smart Grids) polegających nie tylko na inteligentnym zarządzaniu i monitoringu konsumentów. Sieci mogą stać się inteligentne w sytuacji, w której na wszystkich etapach od generacji do konsumpcji mamy możliwość szybkiej reakcji oraz dysponujemy informacjami online o aktualnym stanie. W Polsce bardzo ważnym aspektem jest lokalna obciążalność przewodów linii uwarunkowana między innymi parametrami pogodowymi, takimi jak temperatura otoczenia, siła i kierunek wiatru, ciśnienie oraz opad. Pełna informacja o aktualnym stanie pozwala zarządzać siecią w sposób dynamiczny, zwiększając tym samym komfort odbiorców końcowych, niezbędny do utrzymania stabilności sieci. Warto tu także wspomnieć o jednym z najbardziej podstawowych oczekiwań klienta, jakim jest płatność za faktyczne, nie prognozowane zużycie.

Na podstawie powyższego widać wyraźnie, że przed polskim sektorem elektroenergetycznym stoi wielkie wyzwanie.Musi on nadążyć za oczekiwaniami rynku– nie tylko zaspokoić potrzeby odbiorców w zakresie komfortu, ale także zapewnić wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jest przy tym oczywiste, że ewolucja tradycyjnej energetyki w kierunku „smart” jest procesem nieodwracalnym. Jak rzeczony standard osiągnąć? Jakie działania podjąć w pierwszej kolejności?

Mając na uwadze powyższe, na debacie przedyskutowane zostaną następujące kwestie:

 • Modernizacja sieci (WN, ŚN, NN)

 • Efektywność energetyczna (oraz redukcja mocy, DSM)

 • Generacje rozproszone (prosumencka, spółdzielcza, gminna, OZE i CHP)

 

Do udziału w debacie zaproszeni zostali:

 • Adam Dobrowolski– Dyrektor Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki;

 • Grzegorz Materna – Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

 • Jarosław Wiśniewski – Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw, Departament Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

 • Krzysztof Kołodziejczyk – Dyrektor Rozwoju Biznesu – Utilities, Globema;

 • Bożena Wróblewska – Ekspert Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) oraz Dyrektor Działu Innowacji, GASPOL ENERGY;

 • Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;

 • Roman Targosz – Kierownik Projektów Elektrycznych, Europejski Instytut Miedzi;

 • Tomasz Sierociński – Starszy Specjalista ds. analiz sieciowych Biuro – Dyspozycja Sieci TAURON Dystrybucja;

 • Roman Pionkowski – Prezes Zarządu, ENERGA-OPERATOR;

 • Filip Kowalski – Dyrektor sektora energetycznego i zasobów naturalnych na Europę Środkowo-Wschodnią, SAP;

 • Roman Szwed – Prezes Zarządu, Atende.

   

   

  Barbara Gacia, e-mail: [email protected], tel. 609 250 800

   

 

 

Chociaż trudno to zrozumieć politykom i górnikom, w Polsce od lat wydobywamy coraz mniej węgla i tego trendu już nie zmienimy. Przed nami zamykanie kolejnych kopalń i związanych z nimi elektrowni. Pokazujemy w którym roku wydobędziemy ostatnią tonę węgla brunatnego i które elektrownie będziemy po kolei likwidować.

Kapitalizacja giełdowa czterech grup energetycznych w ciągu ostatniego kwartału stopniała o 15,5 mld zł. To tak, jakby jedna lub dwie z największych państwowych firm po prostu wyparowały z GPW. Tę drastyczną dietę odchudzającą funduje energetyce rząd swoimi próbami ratowania górnictwa.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt rozporządzenia, ustalającego sposób obliczania ulg z obowiązku rozliczania się z energii zielonej przez odbiorców energochłonnych.

Dotyczy: ulgi dla przemysłu energochłonnego (w kosztach wsparcia wynikających z ustawy o OZE)
Tytuł: projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (v. 1.5)
Etap: konsultacje społeczne i międzyresortowe
Następny etap: rząd - Komitet Stały Rady Ministrów

Redaktor Justyna Piszczatowska opowiadała na łamach francuskiego dziennika gospodarczego Les Échos o przyczynach i skutkach drastycznych ograniczeń w dostawach energii dla największych przedsiębiorstw w Polsce.