Menu
Patronat honorowy Patronage

Seminarium Efekt zachęty,27.08.2015,Warszawa

Efekt zachęty – nowe regulacje prawne, skutki dla systemu

27 sierpnia 2015 Warszawa

 

3 lipca 2015 na stronach URE pojawiły się nowe formularze opisu techniczno – ekonomicznego projektowanych inwestycji OZE.

Jak czytamy:

„URE przypomina, że w konsekwencji zmian  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478), do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, składanego do Prezesa URE, na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii, należy dołączyć opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji, której rozpoczęcie nastąpi po wejściu w życie tej ustawy (art. 43 ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne).

Na podstawie przesłanego opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji, Prezes URE stwierdza w decyzji o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, czy dana inwestycja zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji nie przysługiwałoby świadectwo pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii (art. 43 ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne).

Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, w URE sporządzono i zamieszczono na stronie internetowej URE formularze opisu, o których mowa w art. 43 ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne. Formularze dotyczą:

Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska potwierdzenia, o którym mowa powyżej, dla inwestycji, o której mowa w art. 43 ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne (inwestycji, dla której rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie art. 179 pkt 24 ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. po 4 maja 2015 r.), nie może wnioskować do Prezesa URE o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, dla energii elektrycznej wytworzonej w tej inwestycji (art. 43 ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne).”

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji, również podczas najbliższego seminarium stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

Do uczestnictwa zapraszamy:

  • firmy z sektora energetycznego i ciepłowniczego

  • firmy inwestujące w OZE i zakładające nowe instalacje

  • przedstawicieli przemysłu

  • firmy sprzedające energię elektryczną lub ciepło odbiorcom końcowym

  • wszystkich zobowiązanych do spełnienia „efektu zachęty” z OZE i kogeneracji


Powyższe seminarium jest to kolejne z cyklu spotkań poświęconych zmianom regulacyjnym dla szeroko rozumianej branży energetycznej i ciepłowniczej, podczas których przeszkoliliśmy już ponad dwa tysiące specjalistów z wchodzących oraz obowiązujących regulacji prawnych kształtujących branżę.

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium.

Miło nam będzie spotkać się z Państwem.

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia zapraszam do kontaktu:

Jolanta Szczepaniak
Project Manager powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa
tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89
e-mail: [email protected]

www.powermeetings.eu

Partnerzy portalu

PSE od 10 sierpnia rano zarządziły 20, najwyższy poziom zasilania. To oznacza, że ryzyko awarii systemu elektroenergetycznego rośnie. Takiej sytuacji w Polsce nie mieliśmy od lat 80-tych XX wieku. Zwołano sztab antykryzysowy w tej sprawie.

Rynek energii wspiera:

Partnerzy portalu

Konflikt między resortem skarbu a zarządami spółek energetycznych coraz bardziej zmienia się w spór personalny i ambicjonalny. Jeśli emocje wezmą górę, to na dłuższą metę nikt nie wygra. Prezesi mają do stracenia „tylko“ posady, skarb ryzykuje, że cały plan ratowania górnictwa zakończy się spektakularnym fiaskiem.

Partnerzy portalu

Wprowadzenie zmian w składzie zarządu Taurona okazało się dla Skarbu Państwa nadspodziewanie trudne. Wygląda jednak na to, że koniec końców przeciąganie liny między spółką a ministerstwem skarbu zakończy się odwołaniami w zarządzie. Na razie rada jest szczuplejsza o dwóch członków.

Partnerzy portalu

{norelated}Senatorowie przekonujący, że energetyka oparta o węgiel brunatny ledwo spina koniec z końcem kontra rząd argumentujący, że 50 mln zł ulgi przy 5,5 mld zł zysku netto to kpina – tak wyglądała senacka dyskusja nad zwolnieniem z akcyzy dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Dotyczy: ulgi dla przemysłu energochłonnego (w akcyzie za energię elektryczną)
Tytuł: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Etap: Senat - praca w komisji
Następny etap: Senat – głosowanie

Rynek energii wspiera:

Partnerzy portalu