Menu
Patronat honorowy Patronage

Seminarium Efekt zachęty,27.08.2015,Warszawa

Efekt zachęty – nowe regulacje prawne, skutki dla systemu

27 sierpnia 2015 Warszawa

 

3 lipca 2015 na stronach URE pojawiły się nowe formularze opisu techniczno – ekonomicznego projektowanych inwestycji OZE.

Jak czytamy:

„URE przypomina, że w konsekwencji zmian  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478), do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, składanego do Prezesa URE, na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii, należy dołączyć opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji, której rozpoczęcie nastąpi po wejściu w życie tej ustawy (art. 43 ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne).

Na podstawie przesłanego opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji, Prezes URE stwierdza w decyzji o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, czy dana inwestycja zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji nie przysługiwałoby świadectwo pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii (art. 43 ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne).

Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, w URE sporządzono i zamieszczono na stronie internetowej URE formularze opisu, o których mowa w art. 43 ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne. Formularze dotyczą:

Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska potwierdzenia, o którym mowa powyżej, dla inwestycji, o której mowa w art. 43 ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne (inwestycji, dla której rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie art. 179 pkt 24 ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. po 4 maja 2015 r.), nie może wnioskować do Prezesa URE o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, dla energii elektrycznej wytworzonej w tej inwestycji (art. 43 ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne).”

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji, również podczas najbliższego seminarium stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

Do uczestnictwa zapraszamy:

  • firmy z sektora energetycznego i ciepłowniczego

  • firmy inwestujące w OZE i zakładające nowe instalacje

  • przedstawicieli przemysłu

  • firmy sprzedające energię elektryczną lub ciepło odbiorcom końcowym

  • wszystkich zobowiązanych do spełnienia „efektu zachęty” z OZE i kogeneracji


Powyższe seminarium jest to kolejne z cyklu spotkań poświęconych zmianom regulacyjnym dla szeroko rozumianej branży energetycznej i ciepłowniczej, podczas których przeszkoliliśmy już ponad dwa tysiące specjalistów z wchodzących oraz obowiązujących regulacji prawnych kształtujących branżę.

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium.

Miło nam będzie spotkać się z Państwem.

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia zapraszam do kontaktu:

Jolanta Szczepaniak
Project Manager powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa
tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89
e-mail: [email protected]

www.powermeetings.eu

PSE od 10 sierpnia rano zarządziły 20, najwyższy poziom zasilania. To oznacza, że ryzyko awarii systemu elektroenergetycznego rośnie. Takiej sytuacji w Polsce nie mieliśmy od lat 80-tych XX wieku. Zwołano sztab antykryzysowy w tej sprawie.

Konflikt między resortem skarbu a zarządami spółek energetycznych coraz bardziej zmienia się w spór personalny i ambicjonalny. Jeśli emocje wezmą górę, to na dłuższą metę nikt nie wygra. Prezesi mają do stracenia „tylko“ posady, skarb ryzykuje, że cały plan ratowania górnictwa zakończy się spektakularnym fiaskiem.

Wprowadzenie zmian w składzie zarządu Taurona okazało się dla Skarbu Państwa nadspodziewanie trudne. Wygląda jednak na to, że koniec końców przeciąganie liny między spółką a ministerstwem skarbu zakończy się odwołaniami w zarządzie. Na razie rada jest szczuplejsza o dwóch członków.

{norelated}Senatorowie przekonujący, że energetyka oparta o węgiel brunatny ledwo spina koniec z końcem kontra rząd argumentujący, że 50 mln zł ulgi przy 5,5 mld zł zysku netto to kpina – tak wyglądała senacka dyskusja nad zwolnieniem z akcyzy dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Dotyczy: ulgi dla przemysłu energochłonnego (w akcyzie za energię elektryczną)
Tytuł: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Etap: Senat - praca w komisji
Następny etap: Senat – głosowanie