Menu
Patronat honorowy Patronage

Inwestycje w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 12-13.04.2018, Warszawa

Inwestycje […]

Inwestycje w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 12-13.04.2018, Warszawa

Aspekty cywilnoprawne i administracyjne

Ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, wyjaśniając kwestie budzące dotąd wątpliwości oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w tym możliwość ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego. Prawdziwy przełom w judykaturze może nastąpić w zakresie urządzeń wybudowanych na nieruchomościach państwowych przed 1989 r., a to za sprawą oczekiwanej uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego, która zostanie wydana w sprawie III CZP 50/17.

W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania własności na potrzeby budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2017 r. wydano szereg orzeczeń dotyczących kwestii zgodności inwestycji z aktami planistycznymi oraz obowiązków w zakresie prowadzenia rokowań poprzedzających wywłaszczenie. Po dwóch latach od wejścia w życie tzw. specustawy przesyłowej kształtuje się praktyka orzecznicza organów administracji. Równocześnie, trwają prace nad przygotowaniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego ewentualne wprowadzenie istotnie zmieni zasady realizacji inwestycji liniowych.

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe warsztaty podczas których przedstawimy analizę najnowszych trendów w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analiza opatrzona komentarzami prawników – praktyków specjalizujących się w problematyce urządzeń przesyłowych, z pewnością wzbogaci praktykę zawodową każdej osoby zajmującej się tym tematem.

Podczas warsztatów będziecie mieć Państwo również okazję do poznania i analizy zasad określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń przesyłowych obecnie projektowanych do budowy albo przebudowywanych.

ORGANIZATOR:

Puls Biznesu

KONTAKT:

e-mail: [email protected],

www: http://konferencje.pb.pl/konferencja/1123,inwestycje-w-zakresie-sieci-przesylowych-i-dystrybucyjnych

tel: 22 333 97 77

Dla czytelników WysokieNapiecie.pl  15% rabatu po wpisaniu w formularzu rejestracyjnym w polu UWAGI kodu: wysokienapiecie15.

Partnerzy portalu

Od marca Litwa wprowadza przepis, który pozwoli władzom na sprawowanie kontroli nad dużymi kontraktami strategicznych spółek. Chodzi między innymi o transakcje na rynku energetycznym.

Partnerzy portalu

Rynek energii wspiera:
Rynek energii wspiera:

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu